Α. Αγγελής/Χ. Τσαρδανίδης/Β. Αγγελής..., Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών, 2009


Α. Αγγελής/Χ. Τσαρδανίδης/Β. Αγγελής..., Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών, 2009

Ο παρών τόμος φιλοξενεί τα πρακτικά του 2ου τακτικού Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, που είχε ως αντικείμενο τις «Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών». Το Συνέδριο αυτό συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών και τον Όμιλο Διοικητικών Επιστημόνων - «Διοικητικό Επιμελητήριο». Πραγματοποιήθηκε στη Χίο, 11-13 Οκτωβρίου 2007, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το 2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων είχε ως κύριο στόχο του την κριτική διερεύνηση των σύγχρονων προσεγγίσεων και των εμπειρικών δεδομένων στη διοικητική επιστήμη, την αναζήτηση των νέων τάσεων στους επιμέρους κλάδους της στις οργανώσεις του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα, καθώς και τον προσδιορισμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της νέας δημόσιας διοίκησης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της κοινωνίας των πολιτών. Το Συνέδριο απέβλεπε, επίσης, στην προαγωγή της δικτύωσης, στην επικοινωνία και στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελετητών και των επαγγελματιών της δημόσιας διοίκησης, των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών (μη κρατικοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κοινωνική δράση).

Όπως μπορεί να παρατηρήσει ο αναγνώστης από τα περιεχόμενα του τόμου, οι επιλεγμένες μετά από κρίση εισηγήσεις –62 στον αριθμό– έχουν κατανεμηθεί σε 16 επιμέρους ενότητες. Αναλύονται σε αυτές κριτικά ο θεσμός των ανεξάρτητων αρχών, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης, της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας, η κανονιστική μεταρρύθμιση, θέματα που αφορούν στην ηλεκτρονική διοίκηση, τη διοικητική δράση και αποτελεσματικότητα, τη νέα δημόσια διοίκηση, ζητήματα διοίκησης ολικής ποιότητας, συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στον τόμο περιλαμβάνονται ακόμη εισηγήσεις που αναφέρονται στη διοίκηση της γνώσης, τη διαπολιτισμική διοίκηση, τη διοικητική και οργανωσιακή κουλτούρα στον δημόσιο τομέα, όπως και τις νέες τάσεις στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Τα πρακτικά του 2ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων παρέχουν, συνεπώς, μια έγκυρη τεκμηρίωση του επιπέδου ανάπτυξης και καλλιέργειας (State of the Art) του κλάδου της Διοικητικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Edition info

Title
Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών
2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων
© 2009
Editors
Authors
ISBN
978-960-445-478-5
Pages
XXI + 1105
Price
€ 75.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Χαιρετισμοί

ΜΕΡΟΣ Α

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ξενοφών Κοντιάδης,

Κομματοκρατία, καταπολέμηση της διαφθοράς και ανεξάρτητες αρχές

Ήβη Μαυρομούστακου,

Το θεσμικό πρότυπο των ανεξάρτητων αρχών και οι τρόποι ένταξης των νέων αρχών στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός ενιαίου πλαισίου

Θεοδώρα Αντωνίου,

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εθνικών Διοικήσεων και ο ρόλος των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών

Χρήστος Δετσαρίδης,

Ανεξάρτητες αρχές: ασπίδα κατά της διαφθοράς - μέσο διαφάνειας

ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ευρυδίκη Μπέσιλα-Βήκα και Βασιλική Λυκογιάννη,

Η εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας στον δημόσιο τομέα

Αλέξανδρος Ψυχογιός,

Διοικητική κουλτούρα και ΔΟΠ: προς ένα εθνικά προσδιορισμένο πλαίσιο ολικής ποιότητας

Ζωή Δημητριάδη και Θεόδωρος Μαρούδας,

Ποιότητα εσωτερικών υπηρεσιών και ενδυνάμωση εργαζομένων στην ελληνική φορολογική διοίκηση: μελέτη περιπτώσεως

Νικόλαος Ναγόπουλος,

Εφαρμογές προδιαγραφών ποιότητας σε υπηρεσίες Κοινωνικών Οργανισμών

Γεωργία Πετράκη,

Η οργάνωση της εργασίας στα σύγχρονα παραγωγικά συστήματα: η περίπτωση των συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις

ΜΕΡΟΣ Γ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Παναγιώτης Κλειδόπουλος και Δημήτριος Παπαδόπουλος,

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και χρηματοοικονομική επίδοση: εμπειρική διερεύνηση στις εταιρείες του κλάδου τραπεζών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και συμμετοχών του δείκτη FTSE-ASE 20 του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Μιχαήλ Ρουμελιώτης,

Η επιχείρηση ως αυτοτελές ηθικό υποκείμενο και το είναι ή φαίνεσθαι ηθικόν. Δυο θεμελιώδη ζητήματα για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων

Άνυτος Αγγελής,

Συμπίπτουσες και ασύμπτωτες περιπτώσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ιδιωτικού οφέλους: η φαινόμενη αντιφατικότητα στη θεμελίωση ενός κώδικα δεοντολογίας

Μιχαήλ Μπεκιάρης και Γεώργιος Χατζηαναστασίου,

Οι κώδικες δεοντολογίας υπό το πρίσμα των νέων ρυθμίσεων στην εταιρική διακυβέρνηση: η ευθύνη του ελεγκτή

ΜΕΡΟΣ Δ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Λέναδρος Ρακιντζής,

Ο ρόλος του θεσμού του ΓΕΔΔ στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση

Σταυρούλα Κτιστάκη,

Καταπολέμηση ή πρόληψη της διαφθοράς: ο ρόλος του ΑΣΕΠ και των ελεγκτικών μηχανισμών της διοίκησης

Μηνάς Σαματάς,

Η διοικητική μεταρρύθμιση στις μυλόπετρες της κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής ανασφάλειας: η αυξανόμενη ζήτηση απασχόλησης στο Δημόσιο και η συνεχιζόμενη κομματική διοικητική κακοδιοίκηση στις εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ προσλήψεις προσωπικού στον δημόσιο τομέα

Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου,

Η αξιοκρατία στην ελληνική δημόσια διοίκηση

ΜΕΡΟΣ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θεόδωρος Τσέκος,

Διαδικαστική επάρκεια και διοικητική αποτελεσματικότητα

Γεώργιος Ασπρίδης,

Η διοίκηση της απόδοσης στη σύγχρονη διαχείριση ανθρώπινων πόρων - Πώς ο δημόσιος τομέας μπορεί να μάθει από τον ιδιωτικό

Βασίλειος Μυλωνάς, Αικατερίνη Παπαδογιάννη και Ιωάννης Σάββας,

Γεωγραφική κατανομή των προτύπων μέτρησης επίδοσης: το ‘βόρειο’ μοντέλο

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ρόη Παναγιωτοπούλου,

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ζητήματα επικοινωνίας

Θεόδωρος Οικονόμου,

Η σημασιολογική διαλειτουργικότητα ως προϋπόθεση για την παροχή πανευρωπαϊκών ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Κούτσικος,

Ο ρόλος της πληροφορικής στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων: ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οργανωσιακές αλλαγές

Ιωάννης Χάλαρης,

Η αναδιοργάνωση λειτουργικών μονάδων του ελληνικού δημόσιου τομέα ως αναγκαίο βήμα για την εγκαθίδρυση αξιόλογων και ανταποδοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Γεώργιος Μαλινδρέτος,

Εφοδιαστική και δημόσια διοίκηση

ΜΕΡΟΣ Ζ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Σόνια Ναλπαντίδου και Αριστείδης Χατζής,

Από την οικονομική ανάλυση του δικαίου στην κανονιστική μεταρρύθμιση

Παναγιώτης Καρκατσούλης, Ιωσήφ Πλυμάκης και Ευφροσύνη Στεφοπούλου,

Η ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου για τις ΣΔΙΤ

Σπυρίδων Παρούτης,

Μείωση του διοικητικού βάρους στις επιχειρήσεις: οργάνωση ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης και αναμενόμενα οφέλη

Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος,

Η δημόσια πολιτική για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών στην Ελλάδα

ΜΕΡΟΣ Η

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Δημήτριος Αργυριάδης, Παναγιώτης Λιβεράκος, Φωτούλα Ντινάκη, Ευάγγελος Φαλάρας και Σοφία Μαντέ,

Εφαρμογή δεικτών αξιολόγησης στη δημόσια διοίκηση: αξιολόγηση έργου ελεγκτικών μηχανισμών της δημόσιας διοίκησης - Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ)

Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος,

Σύγχρονη δημόσια διοίκηση: οι νέες απαιτήσεις και ο καταλύτης για το βέλτιστο αποτέλεσμα

Πρόδρομος Γιαννάς, Χρήστος Μπιμπίτσος και Γεώργιος Λάππας,

Λογοδοσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νέα δημόσια διοίκηση: περιορισμοί και προϋποθέσεις για τη συμβολή του θεσμού της λογοδοσίας στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας

Αθανάσιος Ματάκος,

Συμπεριφορικές όψεις της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση

Γεώργιος Χριστονάκης,

Ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης της δικαιοσύνης.

ΜΕΡΟΣ Θ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Άρης Αλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Θεοδοσιάδη και Γεώργιος Πασιόπουλος,

Οι αρχές οικονομικής ρύθμισης στην Ελλάδα ως θεσμικά αντίδοτα στη διαφθορά: Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και Αιμιλία Λιάσκα,

Σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης της κακοδιοίκησης

Μαρία Γαλανού,

Το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης ως φορέας διοικητικής εξουσίας (;)

ΜΕΡΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σωτήριος Κουπίδης, Στέφανος Μπέλλος, Ρουμπέρτα Φάντι, Ελένη Μοσχάτ, Δημήτριος Λαβράνος, Αθανάσιος Παπαβλασσόπουλος, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνα Φατούρου, Ζαννής Χαβιάρας και Ηλίας Γραμματικόπουλος,

Οι ανθρώπινοι πόροι στην κοινωνική οικονομία: επαγγελματική επανένταξη και παραγωγικότητα χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας - Το παράδειγμα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης «Νέοι ορίζοντες» Κέρκυρας-Λευκάδας

Πέτρος Κωσταγιόλας και Στέφανος Ασωνίτης,

Η σημασία και οι μέθοδοι εκτίμησης της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας

Χαράλαμπος Πλατής,

Προγραμματισμός και αξιολόγηση της διοικητικής δράσης στη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Μιχαήλ Φεφές,

Θεσμοί κοινωνικής οικονομίας και Ευρωπαϊκή Ένωση

Μαριάνθη Στογιαννίδου,

Τοπικά δίκτυα επιχειρήσεων: χωρική διάσταση και διοικητική προβληματική

ΜΕΡΟΣ ΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Ολίβια Κυριακίδου και Ευαγγελία Φωτεινού,

Μεταφορά γνώσης σε ομάδες έργου: η επίδραση των διαπροσωπικών σχέσεων και της εμπιστοσύνης

Λεωνίδας Χυτήρης και Λουκάς Άννινος,

Ποιότητα και κουλτούρα στην ανώτατη εκπαίδευση: μια θεωρητική προσέγγιση

Μαρία Δόκου,

Μέτρηση και διαχείριση ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης

ΜΕΡΟΣ ΙΒ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Φίλιππος Παπαδόπουλος,

Ανάλυση οργανωσιακής κουλτούρας και διαχείρισης αλλαγών σε ιδιωτικοποιημένη βιομηχανική επιχείρηση. Η θέση και ο ρόλος των managers πρώτης γραμμής

Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος,

Η διαχείριση της σταδιοδρομίας στο πλαίσιο των οργανισμών: επι-

καιρότητα ή αναγκαιότητα;

ΜΕΡΟΣ ΙΓ

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μαρία Μαύρη, Βασίλειος Αγγελής, Ελένη Γάκη, Ιάσων Κουφοδόντης και

Μαρία Σαλαμούρα,

Η χρήση των ΣΔΙΤ στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Διεθνής και ελληνική εμπειρία

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος και Λάζαρος Παπαβασιλείου,

Η δημόσια συγκριτική κοστολόγηση ως εργαλείο αξιολόγησης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

Απόστολος Παπακωνσταντίνου,

Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως μορφή αποτελεσματικής άσκησης δημόσιας πολιτικής

Αναστάσιος Αναστασίου, Παναγιώτης Μπαλωμένος και Ευθύμιος Ευθυμίου,

Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμβάσεις παραχώρησης και συμβατικοί τρόποι δημοπράτησης έργων και υπηρεσιών. Η ελληνική, η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση του προγράμματος στέγασης της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου

ΜΕΡΟΣ ΙΔ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αντώνιος Καρβούνης,

Η διοικητική μεταρρύθμιση μέσω της διπλωματίας των πολιτών: αδελφοποιήσεις πόλεων και δίκτυα πόλεων ως φορείς διάδοσης καινοτόμων διοικητικών πρακτικών

Περικλής Πολυζωίδης,

Δίκτυα της κοινωνίας πολιτών στον κοινωνικό τομέα: η πρόκληση της δευτεροβάθμιας ανάπτυξης

Χαράλαμπος Κουταλάκης,

Κρατική ισχύς και συμμετοχικές μορφές περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Το ελληνικό παράδοξο

Μιχαήλ Ψημίτης,

Στην ‘κοινωνία των πολιτών’ οι ‘πολίτες’ ενάντια στους ‘εξεγερμένους’: οι διαφορές οργάνωσης, ταυτότητας και δράσης μεταξύ ΜΚΟ και κοινωνικών κινημάτων

Ιωάννης Νικολάου, Ιωσήφ Μποτετζάγιας και Κωνσταντίνος Ευαγγελινός,

Η αειφόρος λογιστική ως εργαλείο κοινωνικής λογοδοσίας των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

ΜΕΡΟΣ ΙE

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ευθύμιος Ταμπούρης,

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση μιας στάσης (one-stop government) και διασυνδεδεμένη διακυβέρνηση (joined-up government)

Παναγιώτης Γεωργιάδης,

Η ανισόρροπη ηλεκτρονική διακυβέρνηση

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ολίβια Κυριακίδου και Λεωνίδας Μαρούδας,

Αποτελεσματικές πολυεθνικές ομάδες: ο ρόλος της κουλτούρας και της ταυτότητας

Ιωάννης Θεοτοκάς και Μαρία Προγουλάκη,

Διοίκηση πολιτισμικής ποικιλίας στη ναυτιλιακή επιχείρηση: αλληλεπιδράσεις μεταξύ εθνικής και εταιρικής κουλτούρας

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης,

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύνδεση με οικονομική και δημόσια διπλωματία

Θεοδώρα Καλδή-Κουλικίδου,

Η διαπολιτισμική διοίκηση στον δημόσιο τομέα. Εθνική και εταιρική κουλτούρα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον: το παράδειγμα του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Series: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων