Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών, 6η έκδ., 2007


Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών, 6η έκδ., 2007

Η πρόσφατη τροποποίηση του ν. 3386/2005 για την «είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια» με το ν. 3536/2007 (της 23.2.2007) –παρόλη τη νομική ύλη που παρήχθη από τη δημοσίευσή του (23.8.2005) μέχρι σήμερα– αναδεικνύει από τη μια μεριά τις προβληματικές ρυθμίσεις, τα κενά και τις ελλείψεις που είχε ο ως άνω νόμος και από την άλλη μεριά τη δυναμική που έχει το δίκαιο των αλλοδαπών, που δεν είναι στατικό αλλά συνεχώς εξελισσόμενο.

Και ενώ το δίκαιο για τους υπηκόους τρίτων χωρών προσπαθεί να βρει στη χώρα μας τον προορισμό του, τηρώντας προς το παρόν ισορροπίες στη διευθέτηση των διάφορων νομικών καταστάσεων που ανακύπτουν, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η ίδια η πραγματικότητα εξωθούν ολοένα την Πολιτεία να υιοθετήσει βελτιωμένες ρυθμίσεις στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Οι τελευταίες άλλωστε νομοθετικές επεμβάσεις που έγιναν στο μεσοδιάστημα των 18 μηνών που μεσολάβησαν μεταξύ των δύο νόμων, δείχνει ακριβώς τη θέληση της Πολιτείας να δώσει λύση σε καίρια ζητήματα που συνεχώς προβάλλουν και αναζητούν εναγωνίως τη λύση τους. Όσο, πάντως, η Πολιτεία δεν αποφασίζει να ρυθμίσει το ζήτημα των 2ης γενιάς μεταναστών, όσα ολοκληρωμένα προγράμματα δράσης κι αν γίνουν, οι προβληματικές περιπτώσεις θα εμφανίζονται συνεχώς μπροστά μας απαιτώντας νέες ρυθμιστικές επεμβάσεις. Οι σύντομες δε καταληκτικές προθεσμίες που, συνήθως, τίθενται για την υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα διαιωνίζουν τα προβλήματα.

Γεγονός, πάντως, είναι πως η Πολιτεία προσπαθεί και προσπαθεί συνειδητά να διαμορφώσει μια καλή μεταναστευτική πολιτική, στην οποία άλλωστε την εξωθούν και οι υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι ποιό βαθμό όμως θα το επιτύχει, αυτό θα διαπιστωθεί μάλλον σύντομα.

Μέρος από τον πρόλογο του βιβλίου

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βασικοί νόμοι δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών
Είσοδος, έξοδος, εργασία, απέλαση και εγκατάσταση αλλοδαπών στην Ελλάδα
© 2007
Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-445-137-1
Σελίδες
XII + 811
Τιμή
€ 74,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Είσοδος, έξοδος, εγκατάσταση, εργασία αλλοδαπών φυσικών προσώπων στην Ελλάδα. Βασικά κείμενα

Πρώτο Κεφάλαιο: Υπήκοοι τρίτων χωρών

Τίτλος Ι: Οι νόμοι περί αλλοδαπών και συναφή νομοθετήματα

Τιτλος ΙΙ: Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις σε εκτέλεση του νέου νόμου 3386/2005 περί αλλοδαπών και των σχετικών Οδηγιών

Τίτλος ΙΙΙ: Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις σε εκτέλεση του προηγούμενου νόμου 1975/1991 περί αλλοδαπών, όπως ισχύει

Δεύτερο Κεφάλαιο: Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), Πρωτόκολλα, Κανονισμοί και Οδηγίες σχετικά με θεωρήσεις, είσοδο, διαμονή, άσυλο υπηκόων τρίτων χωρών στην Ε.Ε.

Τίτλος Ι: Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ενοποιημένη απόδοση)

Τίτλος ΙΙ: Πρωτόκολλα, Κανονισμοί και Οδηγίες

Τίτλος ΙΙΙ: Είσοδος, διαμονή, εγκατάσταση κ.λπ. πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικράτεια των κρατώνμελών

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Είσοδος, έξοδος, εγκατάσταση, εργασία, απέλαση αλλοδαπών φυσικών προσώπων και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα. Ειδικές ρυθμίσεις

Πρώτο Κεφάλαιο: Ομογενείς

Δεύτερο Κεφάλαιο: Εργασία αλλοδαπών

Τίτλος Ι: Εργασιακά ζητήματα

Τίτλος ΙΙ: Ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα

Τίτλος ΙΙΙ: Ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος

Τρίτο Κεφάλαιο: Χαρακτηριστικές Διμερείς Συμβάσεις σχετικές με είσοδο, έξοδο, διαμονή, εγκατάσταση και εργασία αλλοδαπών τρίτων χωρών στην Ελλάδα

Τίτλος Ι: Διμερείς Συμφωνίες για είσοδο, εργασία κλπ.

Τίτλος ΙΙ: Διμερείς Συμφωνίες για εποχιακή απασχόληση

Τίτλος ΙΙΙ: Διμερείς Συμφωνίες για επανεισδοχή προσώπων σε μη νόμιμη κατάσταση

Τίτλος IV: Διμερείς Συμφωνίες σχετικές με δικαστική αρωγή, καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης κλπ.

Τέταρτο Κεφάλαιο: Έκδοση, απέλαση αλλοδαπών και ειδικοί ποινικοί νόμοι

Πέμπτο Κεφάλαιο: Πολιτικοί πρόσφυγες Ανιθαγενείς

Τίτλος Ι: Πολιτικοί πρόσφυγες

Τίτλος ΙΙ: Ανιθαγενείς

Έκτο Κεφάλαιο: Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

Αριθμητικό ευρετήριο νόμων, προεδρικών διαταγμάτων κ.ά. κατ’ έτος

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Σειρά: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2η έκδ., 2017
Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τους ν. 3907/2011, ν. 4251/2014, ν. 4332/2015 και ν. 4375/2016 και αφορά σε...
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2015
Η παρούσα έκδοση, λόγω του νέου νόμου 4251/2014 για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης, εξετάζει τα πολύ καίρια και πάντα επίκαιρα ζητήματα που καλύπτει ο...