Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ζ. Παπαϊωάννου, Βασικά νομοθετήματα για την ελληνική δημοτική ιδιωτική αστυνομία, 2009

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βασικά νομοθετήματα για την ελληνική δημοτική ιδιωτική αστυνομία
Eπιμέλεια:Σπ. Αργυρός
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-444-0
Σελίδες
830
Τιμή
€ 60,00
Σε απόθεμα

Ζ. Παπαϊωάννου, Βασικά νομοθετήματα για την ελληνική δημοτική ιδιωτική αστυνομία, 2009


Ζ. Παπαϊωάννου, Βασικά νομοθετήματα για την ελληνική δημοτική ιδιωτική αστυνομία, 2009 Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη δομή, τα καθήκοντα, τις ενέργειες, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την ευθύνη της Ελληνικής, Δημοτικής και Ιδιωτικής Αστυνομίας ως βασικότερων φορέων άσκησης αστυνόμευσης αποτελούν μια λειτουργική ενότητα με ιδιαίτερη σημασία.

Και τούτο, διότι αφενός μεν διαμορφώνουν ένα ειδικό νομικό καθεστώς για τους φυσικούς φορείς των οργάνων στα οποία ανατίθεται το μεγαλύτερο μέρος της άσκησης αστυνομικής εξουσίας, αφετέρου δε ρυθμίζουν τις νομικές και υλικές ενέργειες αυτών, οι οποίες συνδέονται αναπόφευκτα και αναπόσπαστα με έντονες επεμβάσεις στις ατομικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των ατόμων.

Οι περισσότεροι νόμοι αναφέρονται στην ΕΛ.ΑΣ η οποία αποτελεί το σημαντικότερο δημόσιο φορέα αστυνόμευσης στη χώρα μας.

Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η αναφορά στον πρόσφατο νόμο 3731/2008 διότι δημιουργεί το καταλληλότερο μέχρι σήμερα νομικό έρεισμα για την αναμενόμενη ενεργοποίηση του ουσιαστικού ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας.

Τέλος, η παραπομπή στη βασική νομοθεσία για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής αστυνομικών υπηρεσιών είναι σκόπιμη, για το λόγο ότι αυτές συχνά πλέον ασκούν συμπληρωματικά αστυνόμευση για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των ιδιωτών εφοδιαζόμενες με σημαντικά προνόμια δημόσιας εξουσίας.

Η ευχερέστερη πρόσβαση στις διατάξεις που διέπουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Ελληνικής, Δημοτικής και Ιδιωτικής Αστυνομίας θεωρώ, ότι θα προάγει τη γνώση και επομένως την ενδεδειγμένη ερμηνεία και εφαρμογή τους.


Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Βασικά νομοθετήματα για την ελληνική δημοτική ιδιωτική αστυνομία
Eπιμέλεια:Σπ. Αργυρός
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-444-0
Σελίδες
830
Τιμή
€ 60,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VII

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»

ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»

π.δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

π.δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»

π.δ. 1/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις»

ν. 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»

π.δ. 179/1999 «Οργάνωση, διάρθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας»

π.δ. 373/2002 «Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελ-ληνικής Αστυνομίας»

π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού»

π.δ. 120/2008 «Πειθαρχικό δίκαιο αστυνομικού προσωπικού»

π.δ. 622/1985 «Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης»

π.δ. 144/1991 «Προϋποθέσεις και διαδικασία απονομής του αστυνομικού αριστείου ανδραγαθίας – επ’ ανδραγαθία προαγωγές αστυνομικού προσωπικού»

π.δ. 538/1989 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»

π.δ. 254/2004 Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ν. 2226/1994 Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις

π.δ. 319/1995 Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

π.δ. 352/1995 Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ν. 3731/2008 Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ν. 2518/21.8.1997 Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού