Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Ξ. Ζολώτας, Δημιουργικός Σοσιαλισμός, 2η έκδ., 2009

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημιουργικός Σοσιαλισμός
Εισαγωγικό Σημείωμα: Μ. Ψαλιδόπουλος, Καθηγητής Παν. Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
© 2009
Διεύθυνση Σειράς
Επιμέλεια Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
Αριθμός τεύχους
2
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-448-8
Σελίδες
VIII + 298
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Ξ. Ζολώτας, Δημιουργικός Σοσιαλισμός, 2η έκδ., 2009


Ξ. Ζολώτας, Δημιουργικός Σοσιαλισμός, 2η έκδ., 2009

Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξενούμε στη σειρά «Διοίκηση και Κοινωνία» των εκδόσεων Σάκκουλα το όχι ιδιαίτερα γνωστό, αλλά προδρομικό για την εποχή του έργο του κορυφαίου Έλληνα Οικονομολόγου, πρώην Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην Πρωθυπουργού Ξενοφώντα Ζολώτα.

Ο σχεδιασμός αυτής της έκδοσης είχε ξεκινήσει προτού ξεσπάσει η παρούσα οικονομική κρίση. Ως γνωστόν η έξοδος από αυτήν αναζητείται urbi et orbi από τους πλέον σώφρονες πολιτικούς και διανοούμενους με τη σύνθεση και εφαρμογή κραμάτων πολιτικής, τα οποία -χωρίς να μειώνουν την ελευθερία της οικονομικής δράσης- επιδιώκουν να αποκαταστήσουν τον εγγυητικό και ρυθμιστικό ρόλο του κράτους και των δημοσίων αρχών, ώστε να προσεγγίζεται κατά το δυνατόν η δίκαιη και ελεύθερη κοινωνία. Πρόκειται για επιδιώξεις και προβληματισμούς που ήδη απαντούν στο προδρομικό βιβλίο του Ξενοφώντα Ζολώτα, όπως αναφέρει εύστοχα στο εισαγωγικό του σημείωμα στο παρόν έργο ο καθηγητής Μιχάλης Ψαλιδόπουλος.

Η αναγκαία σύνθεση ανάμεσα στο Κράτος και την αγορά και η ανάδειξη του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου του πρώτου έναντι της δεύτερης αποτελούν το κεντρικό ζήτημα της πολιτικής ζωής και της αποτελεσματικής διακυβέρνησης σήμερα. Τα θέματα αυτά θίγει και ανατέμνει με τη γνωστή σαφήνεια και ευθύτητα στο έργο του ο Ξεν. Ζολώτας. Ένα έργο που δεν ήταν μόνο προδρομικό στην εποχή του, αλλά και επίκαιρο στη δική μας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημιουργικός Σοσιαλισμός
Εισαγωγικό Σημείωμα: Μ. Ψαλιδόπουλος, Καθηγητής Παν. Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
© 2009
Διεύθυνση Σειράς
Επιμέλεια Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
Αριθμός τεύχους
2
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-448-8
Σελίδες
VIII + 298
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα VII
Εισαγωγικό σημείωμα IX
Πρόλογος XV

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΙ ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

I. Αι μορφαί της οικονομικής οργανώσεως

1. Γενικά

2. Η ατομιστική οργάνωσις

3. Η κοινωνιστική οργάνωσις

Α. Ο κομμουνισμός

Β. Ο σοσιαλισμός

Γ. Ο συνδικαλισμός

4. Η διευθυνομένη ή προγραμματική οικονομία

5. Ο νεοφιλελευθερισμός

II. Η κρίσις της κεφαλαιοκρατίας

1. Η ηθική κρίσις της κεφαλαιοκρατίας

2. Η οικονομική κρίσις της κεφαλαιοκρατίας

Παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

I. Οι σκοποί τού σοσιαλισμού

II. Η εξασφάλισις της οικονομικής υπάρξεως

III. Η δικαία διανομή του εισοδήματος

IV. Η ευημερία

1. Η ελευθερία τού ανθρώπου

2. Η μεγαλυτέρα παραγωγικότης

V. Η ατομική πρωτοβουλία

VI. Η μικρά ιδιοκτησία ως κοινωνικός θεσμός

VII. Η σοσιαλιστική επιχείρησις

VIII. Το πρόγραμμα

IX. Αι ηθικαί βάσεις τού σοσιαλισμού

Χ. Το εκπολιτιστικόν έργον του σοσιαλισμού

XI. Σοσιαλισμός και δημοκρατία

ΧΙΙ. Η πραγματοποίησις του σοσιαλισμού

XIII. Ο σοσιαλισμός εις την Ελλάδα

Παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ

I. Η γενική λειτουργία των τιμών

ΙΙ. Αι τιμαί των υπηρεσιών των συντελεστών της παραγωγής

1. Το εισόδημα καί η διανομή του

2. Η εργασία και ο μισθός

Α. Η εργασία

Β. Ο μισθός

3. Το έδαφος και η έγγειος πρόσοδος

Α. Το έδαφος

Β. Η έγγειος πρόσοδος

4. Η αποταμίευσις και ο τόκος

Α. Η αποταμίευσις

Β. Ο τόκος

5. Το επιχειρηματικόν κέρδος

III. Tο χρήμα

Παρατηρήσεις


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού