Β. Ζησιάδης, Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης, 6η έκδ., 2014


Β. Ζησιάδης, Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης, 6η έκδ., 2014

Η ψυχολογική πλευρά της ποινικής δίκης, δεν έχει στατικό χαρακτήρα, αλλά αποκτά μία δυναμική, ανάλογη με τη δυναμική που παρουσιάζει η αντίδραση του διεθνούς και εθνικού νομοθέτη όσον αφορά την αποτελεσματική, κατά το δυνατό, αντιμετώπιση της περαιτέρω έξαρσης του προ πολλών ετών εμφανισθέντος οργανωμένου εγκλήματος με τις διάφορες μορφές του, της «νομιμοποίησης» εσόδων από παράνομες πράξεις και της τρομοκρατίας.

Η παρούσα έκτη έκδοση του βιβλίου αποτελεί μία εκτεταμένη επέμβαση στην προηγούμενη έκδοση, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο• σε θεωρητικό επίπεδο αφού είναι εμπλουτισμένη και με νέες απόψεις που διατυπώθηκαν πάνω σε ψυχολογικές έννοιες που αφορούν θέματα της ποινικής δίκης• σε πρακτικό, επειδή η τελευταία έκδοση είναι ενημερωμένη έως και τον τελευταίο Νόμο 4205/2013, με τον οποίο καταργήθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Επίσης, όσον αφορά το Δικηγόρο, ως «συμπράττοντα» Λειτουργό της Δικαιοσύνης και ως υπερασπιστή του κατηγορουμένου, η παρούσα έκδοση είναι προσαρμοσμένη στον εσχάτως ψηφισθέντα νέο Κώδικα δικηγόρων και νέο Κώδικα Δεοντολογίας δικηγόρων, Ελληνικό και Ευρωπαϊκό (Ν. 4119/2013).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης
© 2014
Συγγραφέας
Έκδοση
6η έκδ.
ISBN
978-960-568-120-3
Σελίδες
228
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Κυριότερες Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΝΩΣΙΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Γενικά

2. Ο γνωσιοκριτικός τρόπος θεώρησης του Δικαίου

3. Ο ψυχολογικός τρόπος θεώρησης του Δικαίου

4. Από τον γνωσιοκριτικό στον ψυχολογικό τρόπο θεώρησης του Δικαίου

Α΄. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

1. Οι ψυχολογικοί ορίζοντες του ποινικού δικαίου

1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.2. Η ιστορική εξέλιξη της Ψυχολογίας στο πεδίο του Ποινικού Δικαίου

1.3. Το έγκλημα ως ανθρώπινη συμπεριφορά

2. Οι ψυχολογικές έννοιες του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και η επίδρασή τους στην ποινική δίκη

2.1. Οι ψυχολογικές έννοιες του γενικού μέρους του ουσιαστικού ποινικού δικαίου

2.2. Οι ψυχολογικές έννοιες του ειδικού μέρους του ποινικού δικαίου

3. Η κατ’ εξακολούθηση υποβάθμιση από τον νομοθέτη του σκοπού της γενικής πρόληψης των εγκλημάτων και η επίδραση στη Δικαστική Ψυχολογία

4. Η ψυχολογία των προσώπων της ποινικής διαδικασίας

4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

4.2. Η ψυχολογία του «υπόπτου»

4.3. Η ψυχολογία του κατηγορουμένου

4.3.1. Η ψυχολογική επίδραση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου στην ποινική διαδικασία - Η πρώτη εντύπωση

4.3.2. Η ψυχολογία της ομολογίας

4.3.3. Η ψυχολογία της σιγής του κατηγορουμένου

4.4. Η ψυχολογία των δικαστικών λειτουργών

4.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

4.4.2. Ψυχολογία του τακτικού δικαστή

4.4.2.1. Οι ψυχολογικοί τύποι δικαστών

4.4.2.2. Τα ψυχολογικά αίτια των άστοχων δικαστικών κρίσεων. Ι. Η έννοια της άστοχης δικαστικής κρί­­σης και της δικαστικής πλάνης. ΙΙ. Η αρχή της ηθικής απόδειξης, πηγή πιθανών άστοχων δικαστικών κρίσεων και δικαστικών πλανών. ΙΙΙ. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης ως πηγή άστοχων δικαστικών κρίσεων και δικαστικών πλανών

4.4.3. Η ψυχολογία των ενόρκων

4.4.3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

4.4.3.2. Η ψυχολογία των ενόρκων απέναντι σε πρόσωπα και σε προβλήματα της ποινικής διαδικασίας

4.5. Η ψυχολογία του μάρτυρα

4.5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

4.5.2. Η επίδραση ψυχολογικών παραγόντων στη μαρτυρική κατάθεση

4.5.2.1. Η ψυχολογική επίδραση στην αντίληψη του μάρ­τυρα

4.5.2.2. Οι ψυχολογικές επιδράσεις στη μνήμη του μάρτυρα

4.5.2.3. Οι ψυχολογικές επιδράσεις στην κατάθεση του μάρτυρα

4.5.2.4. Η συμβολή της Μορφολογικής θεωρίας στην εκτίμηση της κατάθεσης του αυτόπτη μάρτυρα

4.5.2.5. Ο εκφοβισμός και η προστασία των μαρτύρων και η επίδρασή τους στην ψυχολογία τους

4.6.1. Η ψυχολογία του συνηγόρου και η οριοθέτηση του έργου του

Β΄. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Το ψυχολογικό στοιχείο στην ποινική δίωξη

1.1. Η αρχή της νομιμότητας

1.2. Η αρχή της σκοπιμότητας

1.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.2.2. Η ψυχολογία της καταγγελίας στα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα

1.2.3. Τα ψυχολογικά αίτια της οριστικής αποχής του εισαγγελέα από την ποινική δίωξη

2. Το ψυχολογικό στοιχείο στην προδικασία

2.1. Η επίδραση της εφαρμογής τριών θεμελιωδών αρχών της ποινικής δίκης στην ψυχολογία του κατηγορουμένου. Το τεκμήριο της αθωότητας

2.2. Η άσκηση δικαιωμάτων από τον κατηγορούμενο κατά την ανάκριση και η ευνοϊκή επίδραση στην ψυχολογία του

2.3. Η επίδραση του τρόπου εξέτασης του ανακριτή στην ψυχολογία του κατηγορουμένου

2.4. Η επίδραση του εντάλματος προσωρινής κράτησης και των περιοριστικών όρων στην ψυχολογία του κατηγορουμένου

2.5. Η ψυχολογική θέση του κατηγορουμένου κατά τη διαδικασία ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων

3. Το ψυχολογικό στοιχείο στην κύρια διαδικασία

3.1. Το ψυχολογικό στοιχείο στην προπαρασκευαστική διαδικασία

3.2. Το ψυχολογικό στοιχείο στη διαδικασία στο ακροατήριο

3.2.1. Το ψυχολογικό στοιχείο κατά την έναρξη της συζήτησης

3.2.1.1. Η σύνθεση των ποινικών δικαστηρίων

3.2.1.2. Η παρουσία και η απουσία του κατηγορουμένου κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο

3.2.2. Η εξάρτηση του δικαστή από τον φάκελο της δικογραφίας – Η ψυχολογική πλευρά του προβλήματος

3.2.3. Το ψυχολογικό στοιχείο στις βασικές αρχές της δίκης στο ακροατήριο

3.2.4. Το ψυχολογικό στοιχείο στην αποδεικτική διαδικασία.

3.2.4.1. Το ψυχολογικό στοιχείο στη μαρτυρική κατάθεση - Ειδικότερα προβλήματα

3.2.5. Η επίδραση αρχών της ποινικής δίκης στην απόφαση του ποινικού δικαστηρίου

3.2.5.1. Η επίδραση της αρχής της δημοσιότητας στην ποινική απόφαση

3.2.5.2. Η αρχή «In dubio pro reo» και η αθωωτική απόφαση λόγω αμφιβολιών

4. Το ψυχολογικό στοιχείο στα ένδικα μέσα

4.1. Ψυχολογικά αίτια των διαφορών ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό απονομής της ποινικής δικαιοσύνης

4.2. Το ψυχολογικό στοιχείο στο έννομο συμφέρον και στην αρχή της «Non reformatio in pejus»

4.3. Η επίδραση του ανασταλτικού αποτελέσματος των ένδικων μέσων στην ψυχολογία του κατηγορουμένου

4.4. Το ψυχολογικό στοιχείο σε λόγους αναίρεσης βουλευμάτων και αποφάσεων

5. Η επίδραση του δικαιώματος άσκησης ατομικής προσ­φυ­γής στην ψυχολογία του κατηγορουμένου

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους