Ποινικές Επιστήμες / Δικαστική Ψυχολογία


Εκδόσεις 1 έως 1 από 1
Β. Ζησιάδης, Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης, 6η έκδ., 2014
Η ψυχολογική πλευρά της ποινικής δίκης, δεν έχει στατικό χαρακτήρα, αλλά αποκτά μία δυναμική, ανάλογη με τη δυναμική που παρουσιάζει η αντίδραση του διεθνούς και εθνικού...