Β. Βαθρακοκοίλης, Η Νομή, 2015


Β. Βαθρακοκοίλης, Η Νομή, 2015

Ο θεσμός της νομής παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες. Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται πλήρης ερμηνεία των σχετικών περί αυτής διατάξεων του ισχύοντος και προϊσχύοντος Αστικού Δικαίου περί νομής, οιονεί νομής και κατοχής. Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η μέχρι τούδε νομολογία του Αρείου Πάγου και των ουσιαστικών δικαστηρίων καθώς και πλήρης βιβλιογραφία σε συγγράμματα, διατριβές, γνωμοδοτήσεις και σχόλια. Επιπρόσθετα, στα μέτρα προστασίας της νομής γίνεται εκτενής αναφορά και στα ασφαλιστικά μέτρα νομής.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: Έννοια νομής - Συννομή - Οιονεί νομή - Κτήση νομής - Κτήση νομής με κληρονομική διαδοχή - Έκταξη νομής - Κτήση νομής σε μεταφερόμενα πράγματα - Άσκηση νομής - Απώλεια νομής - Προσαύξηση χρόνου νομής επί χρησικτησίας - Πουβλικιανή νομή - Αποβολή από τη νομή - Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου - Προστασία νομής - Αυτοδύναμη προστασία νομής - Προστασία οιονεί νομής - Αυτοδύναμη προστασία βοηθού νομέα - Προστασία νομής μέρους πράγματος - Προστασία νομής Δημοσίου - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής - δασικές εκτάσεις - Ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου - Ειδικότερες περιπτώσεις δασικών εκτάσεων- Προστασία δημοσίων κτημάτων - Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού – απαίτηση νομής - Οριοθέτηση αρμοδιότητας ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου – Εισαγγελέα - Για διακατοχή δημοσίων κτημάτων - Επιλήψιμη νομή – ένσταση επιλήψιμης νομής - Προστασία επί κλιμακωτής κατοχής - Προστασία νομέα κατά κατόχου (998 ΑΚ) - Παραγραφή των αγωγών νομής (992 ΑΚ) Προστασία κατόχου (997 ΑΚ) - Αγωγή διατάραξης της νομής (989 ΑΚ) - Προστασία νομέα επί προσβολής με άκυρη εκτέλεση - Εκπομπές - Επιβλαβείς εγκαταστάσεις - Ο.Π.Α.Ι.Ε. Διαχείριση ισραηλιτικών περιουσιών - Επικαρπία - Ασφαλιστικά μέτρα περί νομής - Δίκη ασφαλιστικών μέτρων νομής - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Νομή
Νομή - Οιονεί νομή - Κατοχή
© 2015
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-259-0
Σελίδες
XXVII + 806
Τιμή
€ 85,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Βιβλιογραφία

Bιβλιογραφία ασφαλιστικών μέτρων

Νομή

Ιστορική φυσιογνωμία της νομής

Έννοια νομής

Συννομή

Οιονεί νομή

Κτήση νομής

Κτήση νομής με κληρονομική διαδοχή

Έκταξη νομής

Κτήση νομής σε μεταφερόμενα πράγματα

Άσκηση νομής

Απώλεια νομής

Προσαύξηση χρόνου νομής επί χρησικτησίας

Πουβλικιανή νομή

Αποβολή από τη νομή

Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου

Προστασία νομής

Αυτοδύναμη προστασία νομής

Προστασία οιονεί νομής

Αυτοδύναμη προστασία βοηθού νομέα

Προστασία νομής μέρους πράγματος

Προστασία νομής Δημοσίου

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής - δασικές εκτάσεις

Ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου

Ειδικότερες περιπτώσεις δασικών εκτάσεων

Προστασία δημοσίων κτημάτων

Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού – απαίτηση νομής

Οριοθέτηση αρμοδιότητας ασφαλιστικών μέτρων Ειρηνοδικείου –Εισαγ­γε­λέα

Για διακατοχή δημοσίων κτημάτων

Επιλήψιμη νομή – ένσταση επιλήψιμης νομής

Προστασία επί κλιμακωτής κατοχής

Προστασία νομέα κατά κατόχου (998 ΑΚ)

Παραγραφή των αγωγών νομής (992 ΑΚ)

Προστασία κατόχου (997 ΑΚ)

Αγωγή διατάραξης της νομής (989 ΑΚ)

Προστασία νομέα επί προσβολής με άκυρη εκτέλεση

Εκπομπές

Επιβλαβείς εγκαταστάσεις

Ο.Π.Α.Ι.Ε. Διαχείριση ισραηλιτικών περιουσιών

Επικαρπία

Ασφαλιστικά μέτρα περί νομής

Δίκη ασφαλιστικών μέτρων νομής

Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

Ευρετήριο όρων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης