Β. Στοϊκός, Τα επαγγελματικά βιβλία και το απόσπασμα εξ αυτών, 2003


Β. Στοϊκός, Τα επαγγελματικά βιβλία και το απόσπασμα εξ αυτών, 2003

Ο θεσμός των εμπορικών βιβλίων διαμορφώθηκε στο μεσαίωνα μαζί με το πρώτο εμπορικό δίκαιο. Κι εμπλουτίσθηκε εξαρχής με αποδεικτική για τις ιδιωτικές διαφορές λειτουργία, την οποία υιοθέτησε και η πρώτη μας Πολιτική Δικονομία. Η επιστήμη του δικονομικού δικαίου, όμως, δεν χάρισε στο θεσμό αυτόν τη φροντίδα που του όφειλε. Ίσως, γιατί σχημάτισε τη γνώμη ότι η φροντίδα εκείνη ήταν καθήκον της επιστήμης του εμπορικού δικαίου.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας γενίκευσε το θεσμό για να τον αφιερώσει στα ενγένει επαγγελματικά βιβλία. Η επιστήμη του δικονομικού δικαίου, όμως, δεν μπόρεσε ν’ απομακρυνθεί από την πρώτη τακτική της. Και αυτό, ατυχώς, εμπόδισε την αξιοποίηση του θεσμού στη δικαστηριακή πρακτική. Διότι, όπως είναι γνωστό, τα δικαστήρια έχουν εξοικείωση κυρίως με τη δικονομική θεωρία – ενώ, κατά κανόνα, παραμένουν ξένα προς τη θεωρία του εμπορικού δικαίου, ιδίως μάλιστα τη νεότερη.

Η παρούσα μελέτη, που αποτελεί ανάπτυξη εισηγήσεως του συγγραφέα σ’ εκδήλωση που διοργάνωσε η Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που αφήνει ακόμη η θεωρία του δικονομικού δικαίου. Και η φιλοδοξία της, πρέπει να τονίσουμε, δικαιώνεται πλήρως από τα ζητήματα που φέρνει στην επιφάνεια και από τις θέσεις που παίρνει σ’ αυτά – ζητήματα, σημειωτέον, που σήμερα παράγονται ή καθορίζονται και από την τεχνική των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ευχόμαστε η μελέτη αυτή να σημάνει την έναρξη ενός γόνιμου επιστημονικού διαλόγου, στον οποίο η δικονομική θεωρία θα προσφέρει την ειδικευμένη παιδεία της.

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2003

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης

Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τα επαγγελματικά βιβλία και το απόσπασμα εξ αυτών
Ως μέσα απόδειξης κατά τον ΚΠολΔ
© 2003
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-760-4
Σελίδες
80
Τιμή
€ 8,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Πίνακας κυριότερων συντομογραφιών

Βιβλιογραφία

§ 1. Εισαγωγή

Ι. Προλεγόμενα

ΙΙ. Το πλέγμα των βασικών διατάξεων του δικαίου

ΙΙΙ. Το υποχρεωτικό της τήρησης των επαγγελματικών βιβλίων ως προϋπόθεση της αποδεικτικής τους δύναμης

IV. Η εξομοίωση των επαγγελματικών βιβλίων με τα ιδιωτικά έγγραφα (άρθρο 444 ΚΠολΔ)

§ 2. Η αποδεικτική δύναμη των επαγγελματικών βιβλίων κατά του τηρούντος αυτά

Ι. Η υποχρεωτική για το δικαστήριο πλήρης απόδειξη κατά του κατόχου των επαγγελματικών βιβλίων

ΙΙ. Η επίδειξη των επαγγελματικών βιβλίων στο δικαστήριο

ΙΙΙ. Η υποχρέωση επίδειξης των εμπορικών και των φορολογικών βιβλίων και το φορολογικό απόρρητο

§ 3. Η αποδεικτική δύναμη των επαγγελματικών βιβλίων υπέρ του τηρούντος αυτά

Ι. Η κρατούσα στη νομολογία άποψη

ΙΙ. Η κρατούσα στη θεωρία άποψη

ΙΙΙ. Κριτική αξιολόγηση των απόψεων της νομολογίας και της θεωρίας

IV. Το συμπιληματικό απόσπασμα

V. Το απόσπασμα της καρτέλας του πελάτη

VΙ. Η ιδιότητα του καθ’ ου η απόδειξη ως υπόχρεου στην τήρηση επαγγελματικών βιβλίων

§ 4. Η νομότυπη τήρηση των βιβλίων ως προϋπόθεση για την αποδεικτική ισχύ τους

Ι. Η νομότυπη τήρηση των βιβλίων ως προϋπόθεση για την αποδεικτική ισχύ τους κατά του κατόχου αυτών

ΙΙ. Η νομότυπη τήρηση των βιβλίων ως προϋπόθεση για την αυξημένη αποδεικτική ισχύ τους υπέρ αυτού που τα τηρεί

§ 5. Το δικαίωμα ανταπόδειξης του αντιδίκου του κατόχου των βιβλίων

Ι. Το ζήτημα

ΙΙ. Το δικαίωμα ανταπόδειξης στην κατ’ αντιμωλία διαδικασία απόκτησης εκτελεστού τίτλου και στην ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Φινοκαλιώτη, Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές, 2014
Στο παρόν έργο ερευνάται το ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα της αστικής ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές της εταιρίας. Η εκπόνησή του...
Α. Γεωργίου, Διεθνή λογιστικά πρότυπα IAS, 2003
Αφετηρία έκδοσης του βιβλίου αυτού αποτέλεσε κατ' αρχήν η ψήφισητου Ν 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄54/20.3.2002), σύμφωνα με τον οποίο, καθί-σταται υποχρεωτικήη εφαρμογή των Διεθνών...
Ι. Κεχράς/Ι. Μαυροκορδάτος/Γ. Τροβάς..., Βιβλίο αποθήκης, 2003
Η σωστή τήρηση του βιβλίου αποθήκης είναι απαραίτητη για την καλή πορεία μιας επιχείρησης, τόσο για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης και εσωτερικού ελέγχου, όσο και για λόγους...
Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...