Θ. Δαλακούρας/Α. Κωνσταντινίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2011


Θ. Δαλακούρας/Α. Κωνσταντινίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας, 2011 H παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο για τον φοιτητή, αλλά και για τον εφαρμοστή του δικαίου που αναζητά έναν εμπλουτισμένο με ειδικότερες πληροφορίες Κώδικα. Τέτοιες πληροφορίες παρέχουν οι επιλογές παράθεσης κάτω από κάθε άρθρο αφενός των σχετικών διατάξεων του ΚΠΔ, αλλά –κατά περίπτωση– και του ΠΚ, του ΣΠΚ, του Σ., του ΚΟΔΚΔΛ, του ΑΚ, του ΚΠολΔ, της ΕΣΔΑ, του ΔΣΑΠΔ ή των λοιπών διεθνών κειμένων και αφετέρου των λημμάτων της σχετικής ενδεικτικής –κατά κανόνα αρεοπαγητικής– νομολογίας.
H έκδοση αυτή του ΚΠΔ είναι ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών, μεταξύ των οποίων ανήκουν και οι πλέον πρόσφατες που επήλθαν με τους ν. 3849/2010, 3860/2010, 3875/2010, 3904/2010 και 3994/2011.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας ποινικής δικονομίας
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ενημερωμένος με τους Ν. 3811/2009, 3849/2010, 3860/2010, 3875/2010, 3904/2010 ΚΑΙ 3994/2011
© 2011
Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-719-9
Σελίδες
ΧΙΙ + 430
Τιμή
€ 32,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

Πρόλογος

Άρθρα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ποινική δικαιοδοσία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τα ποινικά δικαστήρια

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποκλεισμός εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Ποινική δίωξη

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικές διατάξεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΄Εναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έγκληση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Άδεια για δίωξη

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δεδικασμένο

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προδικαστικά ζητήματα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Πολιτική αγωγή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Νομιμοποίηση-Αρμοδιότητα

Άρθρα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διάδικοι στην ποινική δίκη

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κατηγορούμενοι

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πολιτικώς ενάγοντες

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αστικώς υπεύθυνοι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Δικαιώματα των διαδίκων

ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ

Αρμοδιότητα

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αρμοδιότητα καθ’ ύλη

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τοπική αρμοδιότητα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενική διάταξη

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή

ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικαστικές πράξεις

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποφάσεις και πρακτικά

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εκθέσεις

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κοινοποιήσεις και επιδόσεις

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προθεσμίες

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ακυρότητες

Άρθρα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικοί ορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αυτοψία

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μάρτυρες

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διερμηνείς

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ανάκριση

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικοί ορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προανάκριση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κύρια ανάκριση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Ανακριτικές πράξεις

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Γενικές διατάξεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έρευνες

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κατάσχεση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Απολογία του κατηγορουμένου

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Άρθρα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Συμβούλιο Εφετών

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Προπαρασκευαστική διαδικασία

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Κύρια διαδικασία

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποδεικτική διαδικασία

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τί ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ειδικοί κανόνες διαδικασίας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στο Πλημμελειοδικείο

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στο Εφετείο

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Στα μεικτά δικαστήρια

ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Συνοπτική διαδικασία

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πταίσματα

Άρθρα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πλημμελήματα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πλημμελήματα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κακουργήματα

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Δικαστική συνδρομή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έκδοση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής

ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ

Γενικοί Ορισμοί

ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έφεση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αίτηση αναίρεσης

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ

Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Έφεση

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αίτηση αναίρεσης

ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Επανάληψη της διαδικασίας

Άρθρα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποκατάσταση

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποζημίωση εκείνων που καταδικάσθηκαν ή κρατήθηκαν προσωρινά

ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποφάσεις εκτελεστές

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τέλος των ποινών

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας της ποινής

ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους