Τ. Βιδάλης/Απ. Γεωργιάδης/Μ. Καράσης..., Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013


Τ. Βιδάλης/Απ. Γεωργιάδης/Μ. Καράσης..., Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013 Ο ν. 3089/2002 αποτέλεσε πραγματική τομή στον χώρο του οικογενειακού δικαίου. Ένας νόμος νεωτερικός, που επαναπροσδιόρισε την έννοια της οικογένειας και του περιεχομένου των συγγενικών δεσμών και ενσωμάτωσε στο χώρο του Δικαίου τις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Για πρώτη φορά αντιμετώπισε θέματα, όπως η εξωσωματική και μεταθανάτια γονιμοποίηση ή η παρένθετη μητρότητα. Για πρώτη φορά ρύθμισε ζητήματα που σχετίζονται με την ηλικία των ατόμων τα οποία επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις μεθόδους της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με την επιλογή του φύλου του παιδιού που θα γεννηθεί, με τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας στο πλεονάζον γεννητικό υλικό, με την αναπαραγωγική και θεραπευτική κλωνοποίηση.
Ο νόμος αυτός υιοθετήθηκε βέβαια στη χώρα μας με κάποια χρονική καθυστέρηση, καθώς άλλα ευρωπαϊκά κράτη είχαν διαμορφώσει σχετική νομοθεσία ήδη από τη δεκαετία του '80. Η καθυστέρηση όμως αυτή έδωσε στον Έλληνα νομοθέτη τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις διαφορετικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες και να επιλέξει μεταξύ διαμορφωμένων ήδη δικαιϊκών συστημάτων. Υιοθέτησε έτσι μια νομοθεσία φιλελεύθερη και σε πολλά σημεία ριζοσπαστική, χρησιμοποιώντας ως αφετηρία το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και προσδιορίζοντας τις τελικές του επιλογές με βάση τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση του Οβιέδο. Στο πλαίσιο αυτό προχώρησε, σταθμίζοντας από τη μια το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί και τα προβλήματα που θα δημιουργούσε σε αυτό μια απαγορευτική αυστηρή νομοθεσία και από την άλλη τα όρια ανοχής της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.

Πίνακας περιεχομένων   +

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Προλογικό σημείωμα

Α΄ Συνεδρία

Πρόεδρος: Μιχάλης Σταθόπουλος, Χαιρετισμός

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Βασίλης Ταρλατζής, Η επίδραση της νομοθεσίας στην κλινική εφαρμογή της ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής

Ιωάννης Πέτρου, Η ανθρώπινη ελευθερία και τα κοινωνικοηθικά ζητήματα των απαρχών της ζωής του ανθρώπου

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της οικογένειας

Β΄ Συνεδρία

Πρόεδρος: Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Τάκης Βιδάλης, Όταν είμαστε «πράγματα»: η νομοθεσία για την αναπαραγωγή και η μεγάλη διάκριση του δικαίου

Καλλιρρόη Παντελίδου, Χρόνος και ηλικία στην τεχνητή γονι-μοποίηση

Θεοφανώ Παπαζήση, Παρένθετη μητέρα ή muter semper certa est

Αθηνά Κοτζάμπαση, Το έγκυο σώμα: Νομικά και ηθικά ζητή-ματα στη σχέση κυοφόρου και κυοφορουμένου στο πλαίσιο του αστικού δικαίου

Μαριάνος Καράσης, Η τεχνητή μήτρα: Όνειρο ή εφιάλτης;

Γ΄ Συνεδρία

Πρόεδρος: Απόστολος Γεωργιάδης, Χαιρετισμός

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Θανάσης Παπαχρίστου, Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Αδυναμία προς τεκνοποιία ως προϋπόθεση της τεχνητής γονι-μοποίησης ή: περιπτώσεις επιτρεπτής τεχνητής γονιμοποίησης

Νίκος Κουμουτζής, Κενά στη ρύθμιση της μεταθανάτιας τεχνητής αναπαραγωγής

Κατερίνα Φουντεδάκη, Ζητήματα από τη διάθεση του γεννητικού υλικού

Φώνη Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου, Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής: Εμπειρίες και προοπτικές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μαρία Μηλαπίδου, Ο παράγοντας της ηλικίας και ο χρόνος εφαρμογής των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης της αναπαρα-γωγής

Θεόδωρος Τροκάνας, H μεταστροφή της νομολογίας του Ευρω-παϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Υπόθεση S. H. αnd others v. Austria: Από την απόφαση του Τμήματος της 1ης Απριλίου 2010 στην απόφαση του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης (Grand Chamber) της 3ης Νοεμβρίου 2011

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Λ. Μήτρου/Γ. Νούσκαλης, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #29
Οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον τόμο αυτό αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον...
Κ. Πάγκαλος/G. Pennings/Ι. Πέτρου..., Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #28
Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, ή το επιστημονικό ζητούμενο, μετατοπίζεται από την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη χρήση αυτής της ανάλυσης στο πεδίο της...