Σ. Ρεπούσης, Τραπεζικές υπηρεσίες, 2005


Σ. Ρεπούσης, Τραπεζικές υπηρεσίες, 2005

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες και πιο συχνές τραπεζικές υπηρεσίες, αποσκοπώντας στην ενημέρωση των τραπεζικών υπαλλήλων, καθώς και των στελεχών των επιχειρήσεων, αναφορικά με θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καθημερινό ενδιαφέρον και βασικό συστατικό στοιχείο της οικονομικής πραγματικότητας.

Στα πρώτα πέντε κεφάλαια του βιβλίου, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τραπεζικές υπηρεσίες (καταθέσεις, λοιπές καταθετικές εργασίες, εμβάσματα, μεταφορές ή κίνηση κεφαλαίων, θυρίδες θησαυροφυλακίου, ισοζύγιο πληρωμών, διατραπεζικές συναλλαγές, επενδυτικές, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες). Παρουσιάζονται επίσης θέματα της σύγχρονης ηλεκτρονικής τραπεζικής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (Κεφάλαιο 6ο) καθώς και ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Κεφάλαιο 7ο). Παρουσιάζονται επίσης ζητήματα σχετικά με τον προϋπολογισμό των τραπεζών καθώς και την εργασιακή απασχόληση (Κεφάλαιο 8ο). Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές που έγιναν στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο κατά τα τελευταία έτη καθώς και ο βαθμός συγκέντρωσης της Ελληνικής τραπεζικής αγοράς.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τραπεζικές υπηρεσίες
© 2005
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-976-3
Σελίδες
214
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...