Σ. Ψυχομάνης, Το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα, 2011


Σ. Ψυχομάνης, Το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα, 2011 Το δοκίμιο αυτό, αποτελεί μια απλή προσπάθεια ελάχιστης, έστω, συμβολής στην αγωνιωδώς διεξαγομένη σήμερα συζήτηση για την αντιμετώπιση του οξέως οικονομικού και κοινωνικού της χώρας μας προβλήματος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα
Αδρή του ζητήματος της ante portas πτώχευσης του ελληνικού δημοσίου «επίσκεψις»
© 2011
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-729-8
Σελίδες
99
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Α. Μικρό εισαγωγικό και υπομνηστικό ιστορικό

Β. Η περί πτωχεύσεως και χρεοκοπίας του ελληνικού δημοσίου προοπτική

Ι. Η έννοια της πτώχευσης

ΙΙ. Η έννοια της χρεωκοπίας

ΙΙΙ. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου

ΙV. Ατομική αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

V. Αδυναμία επισπεύσεως συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου

VI. Τα αποτελέσματα της πτώχευσης

Γ. Η υποκείμενη, γενικά, σε κατασχέσεις ιδιωτική και η δημόσια περιουσία του ελληνικού Δημοσίου

I. Η διάκριση και η σημασία της

II. Η «αξιοποίηση» της περιουσίας του δημοσίου

Δ. Οι σχετικοί με την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης ειδικοί όροι της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης της 8ης Μαΐου 2010

Ε. Περί των αιτίων του προβλήματος

Ι. Τα αίτια, γενικά

IΙ. Το πρώτο αίτιο

1. Πικρές διαπιστώσεις

2. Η εξάλειψη του αιτίου

3. Η μείωση των δημοσίων δαπανών

4. Η αύξηση των δημοσίων εσόδων

ΙII. Το δεύτερο αίτιο

1. Διαπιστώσεις

2. Η γενική συμφωνία Δασμών και εμπορίου (GATT)

3. O παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου (ΠΟΕ και WTO)

4. H Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)

α. Ενδιαφέρουσες διατάξεις συνθηκών

β. Παρατηρήσεις

ΣΤ. Περί των διαφαινομένων λύσεων - Συμπεράσματα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 9η έκδ., 2022
Το παρόν έργο αποτελεί ένα πλήρες, εύληπτο και κατανοητό εγχειρίδιο του γενικού δημοσιονομικού δικαίου που έχει ως στόχο την ανάλυση των κρισιμότερων ζητημάτων και την...
Πολυκώδικας, 11η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία. Περιέχονται πλήρως ενημερωμένοι: • Ποινικός Κώδικας • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας • Κώδικας Πολιτικής...
Η. Σοφιώτης, Οι θεσμοί της οικονομίας κατά το Δημόσιο Δίκαιο, 2020
Το παρόν βιβλίο είναι το αποτέλεσμα του ερευνητικού και διδακτικού έργου του συγγραφέως ως διδάσκοντος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων με αντικείμενο το Δημόσιο...
Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 3η έκδ., 2018
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #16
Ο Κ.Ε.Δ.Ε. περιέχει διατάξεις που αφορούν τη διοικητική εκτέλεση, η οποία αποσκοπεί στην αναγκαστική είσπραξη όλων των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου, ανεξάρτητα αν...
Μ. Βενετσανοπούλου/Σ. Δρίτσας/Ε.-Β. Ζαχαράκη..., Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 2016
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, που παρουσιάστηκαν στο ΙΘ' Επιστημονικό Συμπόσιο στου Πανεπιστημίου...