Σ. Ψυχομάνης, Το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα, 2011


Σ. Ψυχομάνης, Το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα, 2011 Το δοκίμιο αυτό, αποτελεί μια απλή προσπάθεια ελάχιστης, έστω, συμβολής στην αγωνιωδώς διεξαγομένη σήμερα συζήτηση για την αντιμετώπιση του οξέως οικονομικού και κοινωνικού της χώρας μας προβλήματος.

Edition info

Title
Το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα
Αδρή του ζητήματος της ante portas πτώχευσης του ελληνικού δημοσίου «επίσκεψις»
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-729-8
Pages
99
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Α. Μικρό εισαγωγικό και υπομνηστικό ιστορικό

Β. Η περί πτωχεύσεως και χρεοκοπίας του ελληνικού δημοσίου προοπτική

Ι. Η έννοια της πτώχευσης

ΙΙ. Η έννοια της χρεωκοπίας

ΙΙΙ. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου

ΙV. Ατομική αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

V. Αδυναμία επισπεύσεως συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου

VI. Τα αποτελέσματα της πτώχευσης

Γ. Η υποκείμενη, γενικά, σε κατασχέσεις ιδιωτική και η δημόσια περιουσία του ελληνικού Δημοσίου

I. Η διάκριση και η σημασία της

II. Η «αξιοποίηση» της περιουσίας του δημοσίου

Δ. Οι σχετικοί με την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης ειδικοί όροι της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης της 8ης Μαΐου 2010

Ε. Περί των αιτίων του προβλήματος

Ι. Τα αίτια, γενικά

IΙ. Το πρώτο αίτιο

1. Πικρές διαπιστώσεις

2. Η εξάλειψη του αιτίου

3. Η μείωση των δημοσίων δαπανών

4. Η αύξηση των δημοσίων εσόδων

ΙII. Το δεύτερο αίτιο

1. Διαπιστώσεις

2. Η γενική συμφωνία Δασμών και εμπορίου (GATT)

3. O παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου (ΠΟΕ και WTO)

4. H Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)

α. Ενδιαφέρουσες διατάξεις συνθηκών

β. Παρατηρήσεις

ΣΤ. Περί των διαφαινομένων λύσεων - Συμπεράσματα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων
Πολυκώδικας, 14η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5046/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #16
Ο παρών τόμος της σειράς «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» περιλαμβάνει το νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4978/2022 (ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022). Με την...