Σ. Ψυχομάνης, Το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα, 2011


Σ. Ψυχομάνης, Το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα, 2011 Το δοκίμιο αυτό, αποτελεί μια απλή προσπάθεια ελάχιστης, έστω, συμβολής στην αγωνιωδώς διεξαγομένη σήμερα συζήτηση για την αντιμετώπιση του οξέως οικονομικού και κοινωνικού της χώρας μας προβλήματος.

Edition info

Title
Το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα
Αδρή του ζητήματος της ante portas πτώχευσης του ελληνικού δημοσίου «επίσκεψις»
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-729-8
Pages
99
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Α. Μικρό εισαγωγικό και υπομνηστικό ιστορικό

Β. Η περί πτωχεύσεως και χρεοκοπίας του ελληνικού δημοσίου προοπτική

Ι. Η έννοια της πτώχευσης

ΙΙ. Η έννοια της χρεωκοπίας

ΙΙΙ. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου

ΙV. Ατομική αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

V. Αδυναμία επισπεύσεως συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου

VI. Τα αποτελέσματα της πτώχευσης

Γ. Η υποκείμενη, γενικά, σε κατασχέσεις ιδιωτική και η δημόσια περιουσία του ελληνικού Δημοσίου

I. Η διάκριση και η σημασία της

II. Η «αξιοποίηση» της περιουσίας του δημοσίου

Δ. Οι σχετικοί με την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης ειδικοί όροι της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης της 8ης Μαΐου 2010

Ε. Περί των αιτίων του προβλήματος

Ι. Τα αίτια, γενικά

IΙ. Το πρώτο αίτιο

1. Πικρές διαπιστώσεις

2. Η εξάλειψη του αιτίου

3. Η μείωση των δημοσίων δαπανών

4. Η αύξηση των δημοσίων εσόδων

ΙII. Το δεύτερο αίτιο

1. Διαπιστώσεις

2. Η γενική συμφωνία Δασμών και εμπορίου (GATT)

3. O παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου (ΠΟΕ και WTO)

4. H Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)

α. Ενδιαφέρουσες διατάξεις συνθηκών

β. Παρατηρήσεις

ΣΤ. Περί των διαφαινομένων λύσεων - Συμπεράσματα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #16
Ο παρών τόμος της σειράς «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» περιλαμβάνει το νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4978/2022 (ΦΕΚ Α΄ 190/07.10.2022). Με την...
Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 9η έκδ., 2022
Το παρόν έργο αποτελεί ένα πλήρες, εύληπτο και κατανοητό εγχειρίδιο του γενικού δημοσιονομικού δικαίου που έχει ως στόχο την ανάλυση των κρισιμότερων ζητημάτων και την...
Πολυκώδικας, 12η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 4995/2022. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Η. Σοφιώτης, Οι θεσμοί της οικονομίας κατά το Δημόσιο Δίκαιο, 2020
Το παρόν βιβλίο είναι το αποτέλεσμα του ερευνητικού και διδακτικού έργου του συγγραφέως ως διδάσκοντος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων με αντικείμενο το Δημόσιο...
Μ. Βενετσανοπούλου/Σ. Δρίτσας/Ε.-Β. Ζαχαράκη..., Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 2016
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για τη δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, που παρουσιάστηκαν στο ΙΘ' Επιστημονικό Συμπόσιο στου Πανεπιστημίου...