Π. Βασιλειάδης, Η κατασκοπεία στο Διεθνές Δίκαιο, 2018


Π. Βασιλειάδης, Η κατασκοπεία στο Διεθνές Δίκαιο, 2018

Πώς ορίζεται η κατασκοπεία; Ποια είναι η θέση του κατασκόπου στο διεθνές δίκαιο και ποιος ο ρόλος του διαχρονικά στις διεθνείς σχέσεις; Ποιοι είναι οι νομικοί, στρατηγικοί και ηθικοί προβληματισμοί γύρω από τη δράση των υπηρεσιών πληροφοριών και τις διάφορες μεθόδους συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούν;

Το παρόν έργο επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, εκκινώντας από μια ιστορική αναδρομή στην πρακτική της κατασκοπείας και εμβαθύνοντας στη συνέχεια σε σειρά ειδικότερων ζητημάτων.

Θεμέλιο της ανάλυσης αποτελεί η αντιμετώπιση της κατασκοπείας στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, που αποτελεί τον μοναδικό, μέχρι στιγμής, κλάδο του διεθνούς δικαίου στον οποίο συναντάμε τόσο έναν καθολικά αποδεκτό ορισμό της πρακτικής, όσο και ρυθμίσεις που γίνονται αποδεκτές ως δεσμευτικές από το σύνολο της διεθνούς κοινωνίας. Επιπλέον, το φαινόμενο εξετάζεται από την πλευρά του διεθνούς δικαίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και ως προς το εσωτερικό δίκαιο ορισμένων κρατών.

Με άξονα τη νομική μεταχείριση της πρακτικής, αναλύονται και άλλα σχετικά με τη διακρατική συλλογή πληροφοριών ζητήματα, όπως η σήμασία της κατασκοπείας όσον αφορά την έκβαση των ενόπλων συρράξεων, ο αντίκτυπός της στις διεθνείς σχέσεις, οι μέθοδοι οργάνωσης και λειτουργίας των μυστικών υπηρεσιών, καθώς και ηθικής φύσεως διλήμματα σχετικά με την αντιμετώπιση των κατασκόπων.

Κεντρικό ρόλο στη μελέτη κατέχουν τα ιστορικά παραδείγματα, κάποια εκ των οποίων προέρχονται από την ελληνική πραγματικότητα, καθώς και η σχετική νομολογία που παρατίθεται. Μέσω των παραπάνω επιχειρείται η καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη των θεματικών που αναλύονται. Τελικό στόχο του συγγραφέα αποτελεί η παροχή μιας κατά το δυνατόν πληρέστερης και σφαιρικής αξιολόγησης του φαινομένου της κατασκοπείας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η κατασκοπεία στο Διεθνές Δίκαιο
© 2018
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-794-6
Σελίδες
ΧΧ + 341
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος Μιλτιάδη Χ. Σαρηγιαννίδη

Ευχαριστίες

Κυριότερες συντομογραφίες

Eισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1.1 Κατασκοπεία: το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα

1.1.1 Από την απώτερη αρχαιότητα ως τον Μεσαίωνα

1.1.2 Περιπτώσεις εκτός δυτικού κόσμου

1.1.3 Από την Αναγέννηση ως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

1.1.4 Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

1.1.4.1 Γερμανία

1.1.4.2 Σοβιετική Ένωση

1.1.4.3 Μεγάλη Βρετανία

1.1.4.4 Ιαπωνία

1.1.4.5 Ηνωμένες Πολιτείες

1.1.5 Από τον Ψυχρό Πόλεμο ως τη σύγχρονη εποχή

1.2 Παρατηρήσεις σχετικά με την έννοια της κατασκοπείας και του κατασκόπου

1.2.1 Ετυμολογική προέλευση

1.2.2 Η έννοια της κατασκοπείας

1.2.3 Η έννοια του κατασκόπου

1.3 Αμφιλεγόμενες περιπτώσεις

1.3.1 Κατασκοπεία σε περίοδο ειρήνης

1.3.2 Μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις

1.3.3 Κατασκοπεία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

1.4 Ο κατάσκοπος ως πρόσωπο και η ηθική διάσταση του ζητήματος

1.4.1 Κίνητρα και χαρακτηριστικά

1.4.2 Ηθική αξιολόγηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

2.1 Η κατασκοπεία στις διεθνείς σχέσεις

2.1.1 Κατασκοπεία και Ρεαλιστές

2.1.2 Κατασκοπεία και Φιλελεύθεροι

2.1.3 Αξιολόγηση των θέσεων Ρεαλιστών-Φιλελευθέρων

2.2 H διαστρέβλωση του ρόλου της κατασκοπείας

2.2.1 H περίπτωση του Πολέμου του Ιράκ (2003)

2.2.2 Το «τηλεγράφημα Zimmerman» (1917)

2.2.3 Ο φόβος για τους κατασκόπους στην Εδουαρδιανή Βρετανία

2.3 Η συλλογή πληροφοριών σε πολεμική περίοδο

2.4 Κατασκοπεία και διπλωματία: βίοι παράλληλοι;

2.5 Βασικά στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών πληροφοριών

2.5.1 Δομή και μέθοδοι εργασίας

2.5.2 Η αναζήτηση πληροφοριών στην πράξη

2.5.3 Ομοιότητες και διαφορές στις μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας

2.5.4 Μυστικές υπηρεσίες και νομιμότητα

2.5.4.1 Πληροφορίες από ανθρώπινες πηγές (HUMINT)

2.5.4.2 Παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου κατά τη συλλογή HUMINT

2.5.5 Η συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών ξένων κρατών

2.6. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

2.7 Η κατασκοπεία στην ειρήνη: παράνομη, νόμιμη ή «πέραν του καλού και του κακού»;

2.7.1 Τρεις διαφορετικές σχολές σκέψεις

2.7.1.1 Παράνομη πρακτική

2.7.1.2 Νόμιμη πρακτική

2.7.2 Η συλλογή πληροφοριών στον κυβερνοχώρο

2.7.3 Το αντίκτυπο της κατασκοπείας στις διεθνείς σχέσεις

2.7.3.1 Η περίπτωση Γερμανίας-ΗΠΑ (2013-2016)

2.7.3.2 Αποκαλύψεις Snowden (2013)

2.7.3.3 Υπόθεση Lalas (1977-1993)

2.7.3.4 Yπόθεση Vodafone (2004-2005)

2.7.4 Η σημασία της συζήτησης γύρω από την κατασκοπεία σε περίοδο ειρήνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

3.1 Η κατασκοπεία σε περίοδο διεθνούς ένοπλης σύρραξης

3.2 Εισαγωγικά για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

3.3 Οι απαρχές και η προέλευση της συμβατικής ρύθμισης της κατασκοπείας

3.3.1 Ο Κώδικας Lieber (1863)

3.3.2 Η Διακήρυξη των Βρυξελλών (1874)

3.3.3 Οι Κανονισμοί της Χάγης (1899/1907)

3.3.4 Οι Συμβάσεις της Γενεύης (1949)

3.3.5 Το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης (1977)

3.4 Η κατασκοπεία ως πολεμικό στρατήγημα

3.4.1 Νόμιμο στρατήγημα ή παράνομη δραστηριότητα;

3.4.2 Υπόθεση Ex Parte Quirin (1942)

3.5 Ο κατάσκοπος ως «μη προνομιούχος» μαχητής

3.5.1 Κατάσκοποι και δολιοφθορείς

3.5.2 Κατάσκοποι και ανιχνευτές

3.5.3 Οι κατάσκοποι και το πεδίο εφαρμογής του Δικαίου της Γενεύης

3.6 H συλλογή πληροφοριών ως μορφή άμεσης συμμετοχής στις εχθροπραξίες

3.7 H «επιβράβευση» του επιτυχόντος κατασκόπου από το διεθνές δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

4.1 Εισαγωγή για την κατασκοπεία σε μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις

4.2 Η ρύθμιση των μη διεθνών ενόπλων συγκρούσεων στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

4.3 Κατασκοπεία σε μη διεθνείς ένοπλες συγκρούσεις: ακροβατώντας στη νομική ασάφεια

4.4 Η κατασκοπεία στο δίκαιο της πολεμικής κατοχής

4.4.1 Εισαγωγικά για την πολεμική κατοχή στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

4.4.2 Οι κατάσκοποι αντιμέτωποι με τη δύναμη κατοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

5.1 Τα κράτη αντιμέτωπα με την κατασκοπεία

5.1.1 Εθνικές νομοθεσίες και κατασκοπεία

5.1.1.1 Ελλάδα

5.1.1.2 ΗΠΑ

5.1.1.3 Ρωσία

5.1.1.4 Κίνα

5.1.1.5 Ισραήλ

5.1.2 Περισσότερη ελευθερία ή περισσότερη ασφάλεια;

5.2 Αντικατασκοπεία: η πρώτη γραμμή άμυνας στη «μάχη για την πληροφορία»

5.3 Ο κατάσκοπος αντιμέτωπος με τις εθνικές έννομες τάξεις και η παρέμβαση

του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου

5.4 Το δικαίωμα του κατασκόπου στη δίκαιη δίκη

5.4.1 Η ενσωμάτωση του δικαιώματος στο διεθνές δίκαιο

5.4.2 Η εκτέλεση των κατασκόπων ως έγκλημα πολέμου-Befehl ist Befehl?

5.5 O κατάσκοπος στο εδώλιο του κατηγορουμένου

5.6 Το θεωρητικό πλαίσιο πίσω από την ποινικοποίηση της κατασκοπείας

5.7 Η δικαστική διαδικασία στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

5.7.1 Δίκαιο της Γενεύης

5.7.2 Η αλληλεπίδραση με το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου

5.7.3 Η υπαγωγή των κατασκόπων σε στρατιωτικά δικαστήρια

5.7.4 Άλλες δικαστικές εγγυήσεις

5.8 Οι δυνατότητες υπεράσπισης του κατασκόπου

5.9 Αγνοούμενοι κατάσκοποι

Καταληκτικά συμπεράσματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Eυρετήριο Νομολογίας

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...