Π. Γέσιου-Φαλτσή/Π. Γκλαβίνης/Ν. Βαλεργάκης..., Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018


Π. Γέσιου-Φαλτσή/Π. Γκλαβίνης/Ν. Βαλεργάκης..., Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται χρήσιμες εισηγήσεις για την πολιτική δικονομία. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναδείχθηκε η μακρόχρονη και πολύτιμη συμβολή του τιμώμενου Καθηγητή κ. Α. Καΐση στην βαθιά δογματική επεξεργασία όχι μόνο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, αλλά της νομικής επιστήμης γενικότερα, η συνεισφορά του στην εκπαίδευση των φοιτητών και η πολύπλευρη προσφορά του σε επιμέρους τομείς της επιστημονικής και κοινωνικής δράσης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δίκαιο χωρίς σύνορα
Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του
© 2018
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-784-7
Σελίδες
XI + 354
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα

Παρασκευή 27 Μαΐου

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή

Προλεγόμενα της Προεδρεύουσας

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή

Χαιρετισμός

Παναγιώτης Γκλαβίνης

Χαιρετισμός

Νικόλαος Βαλεργάκης

Χαιρετισμός

Νικόλαος Τέλλης

Χαιρετισμός

Νικόλαος Ελευθεριάδης

Χαιρετισμός

Ρήγας Γιοβαννόπουλος

Χαιρετισμός

Γεώργιος Μάτσος

Παρουσίαση του έργου του τιμώμενου Καθηγητή Αθανασίου Καΐση

Χαρούλα Απαλαγάκη

Ευχαριστίες του Αθανασίου Καΐση προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για την απονομή της τιμητικής πλακέτας

Η αρχή της αναλογικότητας (25 παρ. 1 εδ. δ Συντ.) στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου

Ευαγγελία Ν. Ποδηματά

Παρέμβαση: Anti-suitinjunctions από διαιτητικό δικαστήριο και Κανονισμός 1215/2012

Χρήστος Τριανταφυλλίδης

2η Συνεδρία

Πρόεδρος: Νικόλαος Κ. Κλαμαρής

Προλεγόμενα του Προεδρεύοντος

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής

Η νέα (μετά τον ν. 4335/2015) τακτική διαδικασία στον πρώτο βαθμό στις δίκες με στοιχεία αλλοδαπότητας: δίκαιο χωρίς σύνορα ή δίκαιο με κλειστά σύνορα;

Πάρις Αρβανιτάκης

Eναλλακτική-ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών κατά την πρόσφατη ενωσιακή νομοθεσία

Λήδα-Μαρία Πίψου

Σάββατο 28 Μαΐου

1η Συνεδρία

Πρόεδρος: Καλλιόπη Μακρίδου

Διασυνοριακή Εκτέλεση στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Δημήτριος Τσικρικάς

Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας στους Γενικούς Όρους (τυπωμένους στην οπίσθια όψη) θαλάσσιας φορτωτικής και τυχόν εξ αυτής δέσμευση και του ασφαλιστή

Σπύρος Τσαντίνης

Περί της δέσμευσης ή μη των κρατικών δικαστηρίων από τις οντολογικές παραδοχές των διαιτητών όταν επιλαμβάνονται αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης με λόγο που αφορά στη δημόσια τάξη

Δημήτριος Μπαμπινιώτης

Παρέμβαση: Η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος από Διαιτητικά Δικαστήρια

Κομνηνός Κόμνιος

2η Συνεδρία

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καλαβρός

Δικονομικές Συμβάσεις [συμφωνίες παράτασης προθεσμιών του άρθρου 237 κατ’ άρθρο 148 ΚΠολΔ]

Απόστολος Σοφιαλίδης

Σύγχρονα ζητήματα αποδείξεως στην πολιτική δίκη

Νικόλαος Βαλεργάκης

Κωνσταντίνος Καλαβρός

Αντιφώνηση του τιμώμενου Καθηγητή Αθανασίου Καΐση

Η απονομή της Δικαιοσύνης στα χρόνια της εναλλακτικής επιλύσεως των διαφορών και των διασπαστικών τεχνολογιών

Αθανάσιος Καΐσης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Μακρίδου, Μελέτες Αστικού Δικονομικού & Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, τόμ. 2, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί τον δεύτερο τόμο μιας χρήσιμης συλλογής μελετών, γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων των ετών 2010-2022. Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται μελέτες της...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, 2021
Eξήντα μελέτες, ομιλίες και γνωμοδοτήσεις του καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωργίου Διαμαντόπουλου, οι οποίες εκπονήθηκαν την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 5, 2019
Η ανά χείρας συλλογή, περιλαμβάνει μελέτες και γνωμοδοτήσεις, όπως και μερικά πονήματα μικρότερης εκτάσεως, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας μεταξύ των ετών 2008-2018,...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 3, 2019
Οι μελέτες και γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα (χρονικής περιόδου 2014-2019) που συγκεντρώνονται στην παρούσα έκδοση, στην πλειοψηφία τους αδημοσίευτες στο νομικό τύπο, καλύπτουν...
Ε. Ποδηματά, Μελέτες Ιστορίας, Μεθοδολογίας και Δογματικής του Δικονομικού Δικαίου, 2019
Οι μελέτες, που συγκεντρώνονται στην έκδοση αυτή, καλύπτουν ευρύ φάσμα της ύλης του δικονομικού δικαίου. Ξεκινώντας από θεμελιώδη ζητήματα μεθοδολογίας της νομικής σκέψης,...