Π. Γέσιου-Φαλτσή/Π. Γκλαβίνης/Ν. Βαλεργάκης..., Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018


Π. Γέσιου-Φαλτσή/Π. Γκλαβίνης/Ν. Βαλεργάκης..., Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται χρήσιμες εισηγήσεις για την πολιτική δικονομία. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναδείχθηκε η μακρόχρονη και πολύτιμη συμβολή του τιμώμενου Καθηγητή κ. Α. Καΐση στην βαθιά δογματική επεξεργασία όχι μόνο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, αλλά της νομικής επιστήμης γενικότερα, η συνεισφορά του στην εκπαίδευση των φοιτητών και η πολύπλευρη προσφορά του σε επιμέρους τομείς της επιστημονικής και κοινωνικής δράσης.

Edition info

Title
Δίκαιο χωρίς σύνορα
Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Αθανασίου Καΐση με αφορμή την αφυπηρέτηση του από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με συμβολές μαθητών και ομότεχνών του
© 2018
Authors
ISBN
978-960-568-784-7
Pages
XI + 354
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα

Παρασκευή 27 Μαΐου

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή

Προλεγόμενα της Προεδρεύουσας

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή

Χαιρετισμός

Παναγιώτης Γκλαβίνης

Χαιρετισμός

Νικόλαος Βαλεργάκης

Χαιρετισμός

Νικόλαος Τέλλης

Χαιρετισμός

Νικόλαος Ελευθεριάδης

Χαιρετισμός

Ρήγας Γιοβαννόπουλος

Χαιρετισμός

Γεώργιος Μάτσος

Παρουσίαση του έργου του τιμώμενου Καθηγητή Αθανασίου Καΐση

Χαρούλα Απαλαγάκη

Ευχαριστίες του Αθανασίου Καΐση προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για την απονομή της τιμητικής πλακέτας

Η αρχή της αναλογικότητας (25 παρ. 1 εδ. δ Συντ.) στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου

Ευαγγελία Ν. Ποδηματά

Παρέμβαση: Anti-suitinjunctions από διαιτητικό δικαστήριο και Κανονισμός 1215/2012

Χρήστος Τριανταφυλλίδης

2η Συνεδρία

Πρόεδρος: Νικόλαος Κ. Κλαμαρής

Προλεγόμενα του Προεδρεύοντος

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής

Η νέα (μετά τον ν. 4335/2015) τακτική διαδικασία στον πρώτο βαθμό στις δίκες με στοιχεία αλλοδαπότητας: δίκαιο χωρίς σύνορα ή δίκαιο με κλειστά σύνορα;

Πάρις Αρβανιτάκης

Eναλλακτική-ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών κατά την πρόσφατη ενωσιακή νομοθεσία

Λήδα-Μαρία Πίψου

Σάββατο 28 Μαΐου

1η Συνεδρία

Πρόεδρος: Καλλιόπη Μακρίδου

Διασυνοριακή Εκτέλεση στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Δημήτριος Τσικρικάς

Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας στους Γενικούς Όρους (τυπωμένους στην οπίσθια όψη) θαλάσσιας φορτωτικής και τυχόν εξ αυτής δέσμευση και του ασφαλιστή

Σπύρος Τσαντίνης

Περί της δέσμευσης ή μη των κρατικών δικαστηρίων από τις οντολογικές παραδοχές των διαιτητών όταν επιλαμβάνονται αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης με λόγο που αφορά στη δημόσια τάξη

Δημήτριος Μπαμπινιώτης

Παρέμβαση: Η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος από Διαιτητικά Δικαστήρια

Κομνηνός Κόμνιος

2η Συνεδρία

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Καλαβρός

Δικονομικές Συμβάσεις [συμφωνίες παράτασης προθεσμιών του άρθρου 237 κατ’ άρθρο 148 ΚΠολΔ]

Απόστολος Σοφιαλίδης

Σύγχρονα ζητήματα αποδείξεως στην πολιτική δίκη

Νικόλαος Βαλεργάκης

Κωνσταντίνος Καλαβρός

Αντιφώνηση του τιμώμενου Καθηγητή Αθανασίου Καΐση

Η απονομή της Δικαιοσύνης στα χρόνια της εναλλακτικής επιλύσεως των διαφορών και των διασπαστικών τεχνολογιών

Αθανάσιος Καΐσης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης