Ν. Κουράκης, Ποινική καταστολή, 5η έκδ., 2009


Ν. Κουράκης, Ποινική καταστολή, 5η έκδ., 2009

Παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον η επανέκδοση του παραπάνω κλασικού πλέον βιβλίου, όπου συνταιριάζονται αρμονικά η θεωρητική εμβάθυνση και η πρακτική γνώση των σωφρονιστικών μας προβλημάτων. Παραδοσιακές μορφές αντιμετώπισης του εγκλήματος, όπως η θανατική ποινή, η χρηματική ποινή και η ποινή κατά της ελευθερίας, εξετάζονται μέσα από την ιστορική και τη σύγχρονη εξέλιξή τους στην Ελλάδα και στις κυριότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, ενώ παράλληλα οι νέες (εξωιδρυματικές) μορφές της ποινικής καταστολής, όπως η κοινωφελής εργασία, αναλύονται και αξιολογούνται.

Πρόκειται για ένα έργο γραμμένο με γλαφυρότητα και υπεύθυνη επιστημονική τεκμηρίωση, ένα έργο που, όπως παρατηρήθηκε ήδη με αφορμή προηγούμενη έκδοση ( Νικ. Λίβος, βιβλιοκρ. στον "Αρμενόπουλο", 1986, 562), «"κατοχυρώνει" βιβλιογραφικά ακόμα περισσότερο όσους προσπαθούν να καθιερώσουν μιαν εκσυγχρονισμένη σωφρονιστική νομοθετική αντίληψη στην χώρα μας».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ποινική καταστολή
Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος
© 2009
Συγγραφέας
Έκδοση
5η έκδ.
ISBN
978-960-445-403-7
Σελίδες
XXV + 545
Τιμή
€ 60,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

§§ σελ.
Πρόλογος του Καθηγητή Ιωάννη Δασκαλόπουλου VII
Προλεγόμενα στην πρώτη έκδοση ΙΧ
Προλεγόμενα στη δεύτερη έκδοση XI
Προλεγόμενα στην τρίτη έκδοση ΧΙΙΙ
Προλεγόμενα στην τέταρτη έκδοση XV
Προλεγόμενα στην πέμπτη έκδοση XVIII
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιστήμη της Σωφρονιστικής 1-5 1
Σκοποί και λειτουργίες της ποινής 6-11 8
Η εξατομίκευση της ποινικής κύρωσης 12-13 14
Στάδια εξέλιξης των ποινικών μέσων και μεθό¬δων 14-19 15
Ειδικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες των ποι¬νικών μέσων και μεθόδων 20-24 20

ΙΙ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Α΄ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ 25

Ο βαβυλωνιακός Κώδικας του Χαμμουραμπί 26-28

Η βιβλική νομοθεσία 29-33

Β΄ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 34

Η ιστορική εξέλιξη 35-37

Δημόσια και ιδιωτικά αδικήματα στην αθηναϊκή πολιτεία 38-39

Ποινικές κυρώσεις στην αθηναϊκή πολιτεία 40-50

Γενικότερα χαρακτηριστικά 51-53

Γ΄ ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ 54

Αρχικές φάσεις της εξέλιξης 55-60

Η κυρίως περίοδος της ρωμαϊκής Δημοκρατίας 61-62

Η περίοδος της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 63-64

Τα είδη των ποινών στην περίοδο της Αυτοκρατορίας 65-72

Οι σκοποί της ποινής και η μεταχείριση των εγκληματιών 73-75

ΙΙΙ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Α΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ 76

Η επίδραση του Χριστιανισμού 77-82

Οι ποινές στην ιουστινιάνεια νομοθεσία και μετέπειτα 83-91

Β΄ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 92

Η περίοδος των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων 93-98

Η περίοδος του Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα 99-104

Οι μεγάλες κωδικοποιήσεις της αναγεννησιακής περιόδου 105-115

IV. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Α΄ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) 116

Γκρότιους 117-119

Χομπς 120-122

Πούφεντορφ 123-126

Β΄ ΤΑ ΝΕΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η απαγκίστρωση από την κυριαρχία της θανατικής ποινής 127-132

Η στροφή προς την καταναγκαστική εργασία και την ίδρυση σωφρονιστηρίων 133-135

Ο εκφυλισμός του θεσμού των σωφρονιστηρίων 136-137

V. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Α΄ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 138

Μοντεσκιέ 139-143

Μπεκκαρία 144-147

Η νομοθετική κίνηση 148-152

Χάουαρντ 153-156

Μπένθαμ 157-164

Τα σωφρονιστικά συστήματα 165-169

Μακόνοκι 170-172

Κρόφτον 173-175

Γενικά χαρακτηριστικά της υπό εξέταση περιόδου 176-187

Β΄ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Νομοθετικές πηγές και απονομή δικαιοσύνης στη μεταβυζαντινή Ελλάδα 188-192

Οι ποινές στις αυτοδιοικούμενες ελληνικές περιοχές 193-196

Ποινικές ρυθμίσεις και διατάξεις στις παραδουνάβιες ηγεμονίες 197-198

Η άνθηση του Διαφωτισμού στον ελληνικό χώρο 199

Η πρώτη νεοελληνική ποινική κωδικοποίηση 200-204

Ο Ποινικός Νόμος 1834 205-207

Σωφρονιστική μεταχείριση κρατουμένων και κατάσταση στις φυλακές 208-214

VI. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Α΄ Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 215-216

Λομπρόζο 217-218

Γκαρόφαλο 219-220

Φέρρι 221-222

Η μεταχείριση του εγκληματία 223

Β΄ ΟΙ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΣΤΕΡΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Φον Λιστ και γερμανική θετική σχολή 224

Η νομοθετική κίνηση 225-226

Γ΄ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδράσεις στην κατάσταση των φυλακών που επικρατούσε 227-233

Οι πρώτες σοβαρές μεταρρυθμίσεις 234-239

Η αναθεώρηση του Ποινικού Νόμου 240-245

VII. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Α΄ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ποινές και μέτρα ασφαλείας στον ελληνικό Ποινικό Κώδικα 246-251

Β΄ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οι διακηρύξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου 252

Φιναλιστική θεωρία και νέα κοινωνική άμυνα 253-256

Οι στοιχειώδεις κανόνες για τη μεταχείριση των κρατουμένων 257-260

Γ΄ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική σωφρονιστική νομοθεσία και η εφαρμογή της 261-263

Μεταχείριση των κρατουμένων 264-270

VIII. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η τάση για ορθολογική αντιμετώπιση του εγκληματία 271-277

Β΄ ΟΙ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 278

Η θανατική ποινή 279-289

Η ποινή κατά της ελευθερίας 290-298

– Ισόβια κάθειρξη ή ισόβια ποινή κατά της ελευθερίας 299-301

– Μακροχρόνια ποινή κατά της ελευθερίας 302-306

– Μέσης και μικρής διάρκειας ποινή κατά της ελευθερίας 307-313

Η ποινή σε χρήμα 314-320

Γ΄ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 321-321γ

Το σουηδικό σύστημα 322-330

Άλλες σκανδιναβικές χώρες 331-334

Η περίπτωση της Ολλανδίας 335-337

Οι γερμανογενείς χώρες

– Γερμανία 338-340

– Αυστρία 341-342

– Ελβετία 343-345

Οι λατινογενείς χώρες 346

– Ιταλία 347-350

– Γαλλία 351-354

– Ισπανία 355, 355α

– Πορτογαλία 355, 355β

Το ποινικό σύστημα της Μ. Βρετανίας 356-361

Με το βλέμμα στο μέλλον 362

Ευρετήριο ύλης

Παράρτημα

Κυριότερες Συντομογραφίες

Βιογραφικό Σημείωμα


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Τσιγκρής, Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών (θεσμική προστασία), 2024
Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, ανάλυση και κριτική του συνόλου των θεσμών για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη
A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
Crime policy analysis with special emphasis on global challenges
Μ. Αρχιμανδρίτου, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, 3η έκδ., 2022
Οι σημαντικότερες θεωρίες εγκληματολογίας σε μια ευσύνοπτη και εύληπτη παρουσίαση
Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021
Μια πρωτότυπη και εκτενής ανάλυση των τοξικών ουσιών και των δηλητηριάσεων από εγκληματική, νομική και ιατρική οπτική
L. Farmer/F. Herzog/Χ. Παπαχαραλάμπους..., The Aims of Punishment, 2020
The book will focus on various of the most recent streams of thought as to the philosophy of punishment, on international and interdisciplinary criminal law issues and the...