Ν. Χατζής, Αλλοδαποί, τόμ. 1, 2007


Ν. Χατζής, Αλλοδαποί, τόμ. 1, 2007

Σε δύο τόμους (τόμος ΙΙ) κωδικοποιείται και αναλύεται κατ’ άρθρο ο νόμος 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι νόμοι: 3448/2006, 3536/2007, 3613/2007 και 3731/2008. Στον πρώτο τόμο (κυρίως έργο) αναλύονται οι διατάξεις όπως ίσχυαν έως και τον ν. 3536/2007, ενώ στον δεύτερο (συμπλήρωμα) έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που επέφεραν οι ν. 3613/2007 και 3731/2008. Και στους δύο τόμους ενσωματώνονται όλες οι εγκύκλιοι, οδηγίες και διευκρινίσεις του ΥΠΕΣΔΑ και των συναρμόδιων υπουργείων για την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ παρατίθεται η κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία.

Περιλαμβάνονται εύληπτοι και κατατοπιστικοί πίνακες με τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας δικαιολογητικά, όπως αυτά τελευταία καθορίστηκαν με την ΚΥΑ 933/2009, αναλύονται οι διατάξεις για τις κατηγορίες αλλοδαπών που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, εκείνες που αφορούν τους επί μακρόν διαμένοντες και την οικογενειακή επανένωση καθώς και η νομοθεσία που αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους όπως και οι σχετικές οδηγίες εφαρμογής της.

‘Ένα εργαλείο δουλειάς για τα όργανα δημοσίας τάξεως αλλά και για κάθε δημόσιο υπάλληλο που διεκπεραιώνει υποθέσεις αλλοδαπών πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν και διαβιούν στην Ελλάδα, και ένας πρακτικός οδηγός εφαρμογής της νομοθεσίας «περί αλλοδαπών» για τον νομικό της πράξης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αλλοδαποί
Πρακτικός οδηγός εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών τρίτων χωρών
© 2007
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-445-219-4
Σελίδες
830
Τιμή
€ 80,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Σειρά: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2η έκδ., 2017
Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τους ν. 3907/2011, ν. 4251/2014, ν. 4332/2015 και ν. 4375/2016 και αφορά σε...
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2015
Η παρούσα έκδοση, λόγω του νέου νόμου 4251/2014 για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης, εξετάζει τα πολύ καίρια και πάντα επίκαιρα ζητήματα που καλύπτει ο...