Μ. Σαρηγιαννίδης, Η Πολεμική Κατοχή στο Διεθνές Δίκαιο, 2011


Μ. Σαρηγιαννίδης, Η Πολεμική Κατοχή στο Διεθνές Δίκαιο, 2011 Το παρόν έργο ασχολείται με την πολυπλοκότητα του δικαίου της κατοχής, ενοποιώντας τους κανόνες με την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στην πράξη. Η μονογραφία καλύπτει το κενό που υφίσταται στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία του διεθνούς δικαίου, κυρίως όμως επιτυγχάνει να απεικονίσει με οξυδέρκεια το δίκαιο της πολεμικής κατοχής, όπως αυτό έχει μορφοποιηθεί με τις δογματικές, τις πολιτικές και τις επιχειρησιακές εξελίξεις. Η παρουσίαση των θεμελιωδών όψεων του δικαίου της πολεμικής κατοχής περιλαμβάνει σημαντικό όγκο πληροφοριών και επιπρόσθετα προάγει τη συζήτηση γύρω από αυτό το επίκαιρο θέμα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Πολεμική Κατοχή στο Διεθνές Δίκαιο
© 2011
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-776-2
Σελίδες
ΧΙΙ + 203
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Το παρόν έργο ασχολείται με την πολυπλοκότητα του δικαίου της κατοχής, ενοποιώντας τους κανόνες με την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στην πράξη. Η μονογραφία καλύπτει το κενό που υφίσταται στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία του διεθνούς δικαίου, κυρίως όμως επιτυγχάνει να απεικονίσει με οξυδέρκεια το δίκαιο της πολεμικής κατοχής, όπως αυτό έχει μορφοποιηθεί με τις δογματικές, τις πολιτικές και τις επιχειρησιακές εξελίξεις. Η παρουσίαση των θεμελιωδών όψεων του δικαίου της πολεμικής κατοχής περιλαμβάνει σημαντικό όγκο πληροφοριών και επιπρόσθετα προάγει τη συζήτηση γύρω από αυτό το επίκαιρο θέμα

Πρόλογος

Εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα

1. Η εννοιολογική προέλευση της πολεμικής κατοχής

1.1 Γενικά

1.2 Η συμβολή των δημοσιολόγων του Διαφωτισμού

1.3 Οι εξελίξεις μετά τη Γαλλική Επανάσταση

2. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της πολεμικής κατοχής

2.1 Πρώιμες απόπειρες για τη ρύθμιση της πολεμικής κατοχής

2.2 Το ζήτημα της πολεμικής κατοχής στις Συνδιασκέψεις Ειρήνης της Χάγης

2.2.1 Γενικές επισημάνσεις

2.2.2 Οι Συνδιασκέψεις Ειρήνης της Χάγης

2.2.3 Σκοπός και αντικείμενο ρύθμισης των Συμβάσεων της Χάγης

2.2.4 Η ισχύς των Συμβάσεων της Χάγης

2.2.5 Το πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών της Χάγης

2.3 Η Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης

2.3.1 Γενικές επισημάνσεις

2.3.2 Η Διάσκεψη της Γενεύης

2.3.3 Η ισχύς της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης

2.3.4 Το πεδίο εφαρμογής της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης

2.4 Το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο (1977)

2.4.1 Γενικές επισημάνσεις

2.4.2 Η ισχύς του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

2.4.3 Το πεδίο εφαρμογής του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

2.5 Άλλες πηγές

2.5.1 Γενικές επισημάνσεις

2.5.2 Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

2.5.3 Η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας

2.5.4 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

2.5.5 Η θέση της Διαμερικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Διαφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών

2.5.6 Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

3. Χώρος και χρόνος στην πολεμική κατοχή

3.1 Έναρξη της πολεμικής κατοχής

3.1.1 Ο αποτελεσματικός έλεγχος

3.1.2 Η συναίνεση

3.2 Λήξη της πολεμικής κατοχής

3.2.1 Το καθεστώς της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης

3.2.2 Η λήξη της πολεμικής κατοχής με συνθήκη ειρήνης

3.2.3 Η λήξη της πολεμικής κατοχής με Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

3.2.4 Η περίπτωση της επανάληψης των εχθροπραξιών

3.2.4 Η μετατροπή της πολεμικής σε ειρηνική κατοχή

3.2.6 Η λήξη της πολεμικής κατοχής με μονομερή πράξη της κατέχουσας δύναμης

3.3 Η παρατεταμένη πολεμική κατοχή

4. Εξουσίες και υποχρεώσεις της κατέχουσας δύναμης

4.1 Γενικές επισημάνσεις

4.2 Εξουσίες της κατέχουσας δύναμης

4.3 Υποχρεώσεις της κατέχουσας δύναμης

4.4 Η υποχρέωση παροχής προστασίας σε ειδικές κατηγορίες ατόμων και υπηρεσιών

5. Επίλογος

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο όρων

Ευρετήριο νομολογίας

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Σειρά: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #6
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εκχώρηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έμφαση δίνεται στην ιδιάζουσα πρακτική σημασία...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Β. Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Οι υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις διατηρούν με σταθερό τρόπο υψηλή θέση μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν τον διεθνή και τον...
Π. Νάσκου-Περράκη/Ν. Ζάικος, Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2022
Η Διπλωματία, ως επιστήμη ή τέχνη ή και τα δύο, είναι τόσο παλαιά όσο τα έθνη και τα κράτη. Ο τρόπος ενάσκησης της Διπλωματίας, από πρόσκαιρος αρχικά, με τον χρόνο απέκτησε...
Ι. Παπαφλωράτος, Το νομικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου, 2η έκδ., 2022
Το θέμα του καθεστώτος των νήσων του Αιγαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διμερών ελληνοτουρκικών σχέσεων και έχει απασχολήσει κορυφαίους νομικούς και από τις...