Μ. Σαρηγιαννίδης, Η Πολεμική Κατοχή στο Διεθνές Δίκαιο, 2011


Μ. Σαρηγιαννίδης, Η Πολεμική Κατοχή στο Διεθνές Δίκαιο, 2011 Το παρόν έργο ασχολείται με την πολυπλοκότητα του δικαίου της κατοχής, ενοποιώντας τους κανόνες με την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στην πράξη. Η μονογραφία καλύπτει το κενό που υφίσταται στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία του διεθνούς δικαίου, κυρίως όμως επιτυγχάνει να απεικονίσει με οξυδέρκεια το δίκαιο της πολεμικής κατοχής, όπως αυτό έχει μορφοποιηθεί με τις δογματικές, τις πολιτικές και τις επιχειρησιακές εξελίξεις. Η παρουσίαση των θεμελιωδών όψεων του δικαίου της πολεμικής κατοχής περιλαμβάνει σημαντικό όγκο πληροφοριών και επιπρόσθετα προάγει τη συζήτηση γύρω από αυτό το επίκαιρο θέμα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η Πολεμική Κατοχή στο Διεθνές Δίκαιο
© 2011
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-776-2
Σελίδες
ΧΙΙ + 203
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Το παρόν έργο ασχολείται με την πολυπλοκότητα του δικαίου της κατοχής, ενοποιώντας τους κανόνες με την ερμηνεία και την εφαρμογή τους στην πράξη. Η μονογραφία καλύπτει το κενό που υφίσταται στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία του διεθνούς δικαίου, κυρίως όμως επιτυγχάνει να απεικονίσει με οξυδέρκεια το δίκαιο της πολεμικής κατοχής, όπως αυτό έχει μορφοποιηθεί με τις δογματικές, τις πολιτικές και τις επιχειρησιακές εξελίξεις. Η παρουσίαση των θεμελιωδών όψεων του δικαίου της πολεμικής κατοχής περιλαμβάνει σημαντικό όγκο πληροφοριών και επιπρόσθετα προάγει τη συζήτηση γύρω από αυτό το επίκαιρο θέμα

Πρόλογος

Εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα

1. Η εννοιολογική προέλευση της πολεμικής κατοχής

1.1 Γενικά

1.2 Η συμβολή των δημοσιολόγων του Διαφωτισμού

1.3 Οι εξελίξεις μετά τη Γαλλική Επανάσταση

2. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της πολεμικής κατοχής

2.1 Πρώιμες απόπειρες για τη ρύθμιση της πολεμικής κατοχής

2.2 Το ζήτημα της πολεμικής κατοχής στις Συνδιασκέψεις Ειρήνης της Χάγης

2.2.1 Γενικές επισημάνσεις

2.2.2 Οι Συνδιασκέψεις Ειρήνης της Χάγης

2.2.3 Σκοπός και αντικείμενο ρύθμισης των Συμβάσεων της Χάγης

2.2.4 Η ισχύς των Συμβάσεων της Χάγης

2.2.5 Το πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών της Χάγης

2.3 Η Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης

2.3.1 Γενικές επισημάνσεις

2.3.2 Η Διάσκεψη της Γενεύης

2.3.3 Η ισχύς της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης

2.3.4 Το πεδίο εφαρμογής της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης

2.4 Το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο (1977)

2.4.1 Γενικές επισημάνσεις

2.4.2 Η ισχύς του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

2.4.3 Το πεδίο εφαρμογής του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

2.5 Άλλες πηγές

2.5.1 Γενικές επισημάνσεις

2.5.2 Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

2.5.3 Η Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας

2.5.4 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

2.5.5 Η θέση της Διαμερικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Διαφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών

2.5.6 Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

3. Χώρος και χρόνος στην πολεμική κατοχή

3.1 Έναρξη της πολεμικής κατοχής

3.1.1 Ο αποτελεσματικός έλεγχος

3.1.2 Η συναίνεση

3.2 Λήξη της πολεμικής κατοχής

3.2.1 Το καθεστώς της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης

3.2.2 Η λήξη της πολεμικής κατοχής με συνθήκη ειρήνης

3.2.3 Η λήξη της πολεμικής κατοχής με Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας

3.2.4 Η περίπτωση της επανάληψης των εχθροπραξιών

3.2.4 Η μετατροπή της πολεμικής σε ειρηνική κατοχή

3.2.6 Η λήξη της πολεμικής κατοχής με μονομερή πράξη της κατέχουσας δύναμης

3.3 Η παρατεταμένη πολεμική κατοχή

4. Εξουσίες και υποχρεώσεις της κατέχουσας δύναμης

4.1 Γενικές επισημάνσεις

4.2 Εξουσίες της κατέχουσας δύναμης

4.3 Υποχρεώσεις της κατέχουσας δύναμης

4.4 Η υποχρέωση παροχής προστασίας σε ειδικές κατηγορίες ατόμων και υπηρεσιών

5. Επίλογος

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο όρων

Ευρετήριο νομολογίας

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...