Λ. Μαργαρίτης, Ποινική Δικονομία, τόμ. 2, 2010


Λ. Μαργαρίτης, Ποινική Δικονομία, τόμ. 2, 2010

Η, δεδομένης ποσότητας αλλά αμφίβολης ποιότητας, αχαλίνωτη νομοθετική υπερπαραγωγή –η διαρκώς αυξανόμενη και συχνά μεταβαλλόμενη νομολογιακή παρέμβαση– η αδήριτη ανάγκη αναγκαίας προσαρμογής στις απαιτήσεις των αυξημένης τυπικής ισχύος κανόνων και η συνεχώς εκδηλούμενη θεωρητική επεξεργασία έχουν προσδώσει μια νέα κυριολεκτικά μορφή στο ποινικό μας δικονομικό κανονιστικό πλαίσιο. Στις ερμηνευτικές αξιώσεις αυτής της μορφής επιδιώκει να ανταποκριθεί o πρώτος τόμος του έργου στον οποίον παρουσιάζεται τμήμα της ύλης των ενδίκων μέσων που αναγνωρίζονται στο χώρο της ποινικής δικονομίας: εκείνο που αφορά το γενικό τους μέρος «εισαγωγικές παρατηρήσειςπροϋποθέσεις παραδεκτούαποτελέσματα».

Στον δεύτερο τόμο του έργου ερευνάται, σε συνέχεια της σχετικής προσπάθειας, επόμενο τμήμα της ύλης: αυτό που έχει σημείο αναφοράς τα ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων. Παρόλον ότι το σύνολο του υλικού είναι ήδη έτοιμο σε τελική μορφή, προτιμήθηκε η δημοσίευση μόνο του βασικού του μέρους και τούτο, διότι εικάζεται πως κυοφορούνται νομοθετικές παρεμβάσεις στον επίμαχο χώρο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ποινική Δικονομία
Ένδικα Μέσα - Τα βουλεύματα
© 2010
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 2
ISBN
978-960-445-526-3
Σελίδες
VIII + 366
Τιμή
€ 37,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Κανονιστικό πλαίσιο από το έτος 1951 έως το έτος 1976

ΙΙΙ. Πολυδιάσπαση του κανονιστικού πλαισίου από το έτος 1976 έως σήμερα

IV. Το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο

V. Νομολογιακή στάση – Θεωρητική υποδοχή

VI. Διαστάσεις και φύση του προβλήματος

VII. Συμπεράσματα – Προτάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Βουλεύματα αποφαινόμενα να μη γίνει κατηγορία

ΙΙΙ. Βουλεύματα παύοντα οριστικά την ποινική δίωξη

IV. Βουλεύματα κηρύσσοντα απαράδεκτη την ποινική δίωξη

V. Βουλεύματα παύοντα προσωρινά την ποινική δίωξη

VI. Βουλεύματα διατάσσοντα περαιτέρω ανάκριση

VII. Βουλεύματα παραπεμπτικά

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 14η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Χ. Παπουτσής, Ο έλεγχος της εκτίμησης των αποδείξεων, 2023
Εκτενής μελέτη για την αρχή της ηθικής απόδειξης και τη λειτουργία της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων με αναλυτική ερμηνεία όλων των διατάξεων για την αποδεικτική...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Η πληρέστερη ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πλήρως επικαιροποιημένη – Ερμηνεία των άρθρων 1-88 ΚΠΔ