Λ. Μαργαρίτης, Ποινική Δικονομία, τόμ. 1, 3η έκδ., 2005


Λ. Μαργαρίτης, Ποινική Δικονομία, τόμ. 1, 3η έκδ., 2005

Η, δεδομένης ποσότητας αλλά αμφίβολης ποιότητας, αχαλίνωτη νομοθετική υπερπαραγωγή –η διαρκώς αυξανόμενη και συχνά μεταβαλλόμενη νομολογιακή παρέμβαση– η αδήριτη ανάγκη αναγκαίας προσαρμογής στις απαιτήσεις των αυξημένης τυπικής ισχύος κανόνων και η συνεχώς εκδηλούμενη θεωρητική επεξεργασία έχουν προσδώσει μια νέα κυριολεκτικά μορφή στο ποινικό μας δικονομικό κανονιστικό πλαίσιο. Στις ερμηνευτικές αξιώσεις αυτής της μορφής επιδιώκει να ανταποκριθεί η παρούσα –τρίτη κατά σειρά– έκδοση του βιβλίου, που ισοδυναμεί ουσιαστικά με γράψιμό του από την αρχή. Ελπίζεται πως και τούτη η προσπάθεια θα τύχει της ευμενούς υποδοχής του αναγνωστικού κοινού.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ποινική Δικονομία
Ένδικα Μέσα
© 2005
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-301-981-X
Σελίδες
405
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ­

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ­

­

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ­

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ. ΚΗΡΥΞΗ­

ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ­

Ι. Εισαγωγή­

ΙΙ. Δικαιοδοτική κρίση (: βούλευμα-απόφαση) υποκείμενη σε έν­δι­κο μέσο­

ΙΙΙ. Πρόσωπο δικαιούμενο κατά νόμο σε άσκηση του ενδίκου μέ­σου­

IV. Ύπαρξη εννόμου συμφέροντος­

V. Εμπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου­

VI. Τήρηση των διατυπώσεων που ορίζει ο νόμος­

VII. Παραίτηση από το ένδικο μέσο­

VIII. Η άσκηση του ενδίκου μέσου για μια μόνο φορά­

ΙΧ. Η κήρυξη του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου­

­

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ­

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ­

Ι. Εισαγωγή­

ΙΙ. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα­

ΙΙΙ. Ανασταλτικό αποτέλεσμα­

IV. Επεκτατικό αποτέλεσμα­

V. Απαγόρευση χειροτερεύσεως της θέσεως του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου­

­

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 14η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου...
Χ. Παπουτσής, Ο έλεγχος της εκτίμησης των αποδείξεων, 2023
Εκτενής μελέτη για την αρχή της ηθικής απόδειξης και τη λειτουργία της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων με αναλυτική ερμηνεία όλων των διατάξεων για την αποδεικτική...
Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας ποινικής δικονομίας N. 4620/2019, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Η πληρέστερη ερμηνεία του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πλήρως επικαιροποιημένη – Ερμηνεία των άρθρων 1-88 ΚΠΔ