Λ. Μαργαρίτης, Ποινική Δικονομία, τόμ. 1, 3η έκδ., 2005


Λ. Μαργαρίτης, Ποινική Δικονομία, τόμ. 1, 3η έκδ., 2005

Η, δεδομένης ποσότητας αλλά αμφίβολης ποιότητας, αχαλίνωτη νομοθετική υπερπαραγωγή –η διαρκώς αυξανόμενη και συχνά μεταβαλλόμενη νομολογιακή παρέμβαση– η αδήριτη ανάγκη αναγκαίας προσαρμογής στις απαιτήσεις των αυξημένης τυπικής ισχύος κανόνων και η συνεχώς εκδηλούμενη θεωρητική επεξεργασία έχουν προσδώσει μια νέα κυριολεκτικά μορφή στο ποινικό μας δικονομικό κανονιστικό πλαίσιο. Στις ερμηνευτικές αξιώσεις αυτής της μορφής επιδιώκει να ανταποκριθεί η παρούσα –τρίτη κατά σειρά– έκδοση του βιβλίου, που ισοδυναμεί ουσιαστικά με γράψιμό του από την αρχή. Ελπίζεται πως και τούτη η προσπάθεια θα τύχει της ευμενούς υποδοχής του αναγνωστικού κοινού.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Edition info

Title
Ποινική Δικονομία
Ένδικα Μέσα
© 2005
Author
Volume
vol. 1
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-301-981-X
Pages
405
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ­

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ­

­

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ­

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ. ΚΗΡΥΞΗ­

ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ­

Ι. Εισαγωγή­

ΙΙ. Δικαιοδοτική κρίση (: βούλευμα-απόφαση) υποκείμενη σε έν­δι­κο μέσο­

ΙΙΙ. Πρόσωπο δικαιούμενο κατά νόμο σε άσκηση του ενδίκου μέ­σου­

IV. Ύπαρξη εννόμου συμφέροντος­

V. Εμπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου­

VI. Τήρηση των διατυπώσεων που ορίζει ο νόμος­

VII. Παραίτηση από το ένδικο μέσο­

VIII. Η άσκηση του ενδίκου μέσου για μια μόνο φορά­

ΙΧ. Η κήρυξη του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου­

­

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ­

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ­

Ι. Εισαγωγή­

ΙΙ. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα­

ΙΙΙ. Ανασταλτικό αποτέλεσμα­

IV. Επεκτατικό αποτέλεσμα­

V. Απαγόρευση χειροτερεύσεως της θέσεως του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου­

­

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους