Λ. Μαργαρίτης, Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές του δημόσιου (παρα)τραπεζικού χρήματος, 2000


Λ. Μαργαρίτης, Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές του δημόσιου (παρα)τραπεζικού χρήματος, 2000

Πρόκειται για κλασική μονογραφία που έχει ως αντικείμενο έρευνας το γνωστόν. 1608/1950 "περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά τους καταχραστάςτου Δημοσίου". Εξετάζεται σε έκταση και βάθος το παρελθόν, το παρόν και το μέλλοντου συγκεκριμένου νομοθετήματος.

Αντιμετωπίζονται με πληρότητα τα αναφυόμενα ζητήματα ουσιαστικού (:ευθύνη απόσχέση προστήσεως, αμεσότητα οφέλους και ζημίας, υποκειμενική υπαιτιότητα, ευθύνησυμμετόχων) και δικονομικού (:άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κρατήσεως καιπεριοριστικών όρων, λειτουργική αρμοδιότητα εισαγγελέα και συμβουλίου εφετών,συνταγματικότητα και έκταση του αμετακλήτου του εκδιδόμενου βουλεύματος, δικονομικήμεταχείριση συναφών εγκλημάτων) ποινικού δικαίου. Καταγράφονται με λεπτομέρειαοι θέσεις της επιστήμης και της νομολογίας και διατυπώνονται κρίσεις για τηντύχη του νόμου.

Σε μια εποχή που ο ν. 1608/1950 αποτελεί αιχμή του δόρατος της ποινικής καταστολής,το παρόν βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους όσους έχουν την ευθύνη εφαρμογήςκαι καταργήσεώς του και όχι μόνον

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές του δημόσιου (παρα)τραπεζικού χρήματος
Σχέση πρστήσεως, έμμεση ζημία, υποκειμενική υπαιτιότητα, συμμέτοχοι, τρόπος παραπομπής, μέλλον του νόμου
© 2000
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-463-X
Σελίδες
VIII + 148
Τιμή
€ 11,50
Εξαντλημένο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...