Λ. Μαργαρίτης, Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές του δημόσιου (παρα)τραπεζικού χρήματος, 2000


Λ. Μαργαρίτης, Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές του δημόσιου (παρα)τραπεζικού χρήματος, 2000

Πρόκειται για κλασική μονογραφία που έχει ως αντικείμενο έρευνας το γνωστόν. 1608/1950 "περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά τους καταχραστάςτου Δημοσίου". Εξετάζεται σε έκταση και βάθος το παρελθόν, το παρόν και το μέλλοντου συγκεκριμένου νομοθετήματος.

Αντιμετωπίζονται με πληρότητα τα αναφυόμενα ζητήματα ουσιαστικού (:ευθύνη απόσχέση προστήσεως, αμεσότητα οφέλους και ζημίας, υποκειμενική υπαιτιότητα, ευθύνησυμμετόχων) και δικονομικού (:άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κρατήσεως καιπεριοριστικών όρων, λειτουργική αρμοδιότητα εισαγγελέα και συμβουλίου εφετών,συνταγματικότητα και έκταση του αμετακλήτου του εκδιδόμενου βουλεύματος, δικονομικήμεταχείριση συναφών εγκλημάτων) ποινικού δικαίου. Καταγράφονται με λεπτομέρειαοι θέσεις της επιστήμης και της νομολογίας και διατυπώνονται κρίσεις για τηντύχη του νόμου.

Σε μια εποχή που ο ν. 1608/1950 αποτελεί αιχμή του δόρατος της ποινικής καταστολής,το παρόν βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους όσους έχουν την ευθύνη εφαρμογήςκαι καταργήσεώς του και όχι μόνον

Edition info

Title
Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές του δημόσιου (παρα)τραπεζικού χρήματος
Σχέση πρστήσεως, έμμεση ζημία, υποκειμενική υπαιτιότητα, συμμέτοχοι, τρόπος παραπομπής, μέλλον του νόμου
© 2000
Author
ISBN
978-960-301-463-X
Pages
VIII + 148
Out of print

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου