Λ. Μαργαρίτης, Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές του δημόσιου (παρα)τραπεζικού χρήματος, 2000


Λ. Μαργαρίτης, Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές του δημόσιου (παρα)τραπεζικού χρήματος, 2000

Πρόκειται για κλασική μονογραφία που έχει ως αντικείμενο έρευνας το γνωστόν. 1608/1950 "περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά τους καταχραστάςτου Δημοσίου". Εξετάζεται σε έκταση και βάθος το παρελθόν, το παρόν και το μέλλοντου συγκεκριμένου νομοθετήματος.

Αντιμετωπίζονται με πληρότητα τα αναφυόμενα ζητήματα ουσιαστικού (:ευθύνη απόσχέση προστήσεως, αμεσότητα οφέλους και ζημίας, υποκειμενική υπαιτιότητα, ευθύνησυμμετόχων) και δικονομικού (:άρση ή αντικατάσταση προσωρινής κρατήσεως καιπεριοριστικών όρων, λειτουργική αρμοδιότητα εισαγγελέα και συμβουλίου εφετών,συνταγματικότητα και έκταση του αμετακλήτου του εκδιδόμενου βουλεύματος, δικονομικήμεταχείριση συναφών εγκλημάτων) ποινικού δικαίου. Καταγράφονται με λεπτομέρειαοι θέσεις της επιστήμης και της νομολογίας και διατυπώνονται κρίσεις για τηντύχη του νόμου.

Σε μια εποχή που ο ν. 1608/1950 αποτελεί αιχμή του δόρατος της ποινικής καταστολής,το παρόν βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους όσους έχουν την ευθύνη εφαρμογήςκαι καταργήσεώς του και όχι μόνον

Edition info

Title
Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές του δημόσιου (παρα)τραπεζικού χρήματος
Σχέση πρστήσεως, έμμεση ζημία, υποκειμενική υπαιτιότητα, συμμέτοχοι, τρόπος παραπομπής, μέλλον του νόμου
© 2000
Author
ISBN
978-960-301-463-X
Pages
VIII + 148
Price
€ 11.50
Out of print

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Μπιτζιλέκης, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας - ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 4947/2022
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...
Ν. Σαββίδης, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη, 2023
Πλήρης ανάλυση του αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα