Κ. Σερράος/Ε. Κλαμπατσέα/Λ. Βασενχόβεν..., Το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923 - 100 χρόνια μετά, 2024


Κ. Σερράος/Ε. Κλαμπατσέα/Λ. Βασενχόβεν..., Το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923 - 100 χρόνια μετά, 2024

Το παρόν έργο περιέχει τα πρακτικά Επιστημονικής Εσπερίδας με τίτλο «Το Νομοθετικό Διάταγμα της 17.7.1923 – 100 Χρόνια Μετά», η οποία διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2023 και αποτελεί επιστημονική συνεισφορά στη συζήτηση που αναπτύσσεται από ποικίλους ακαδημαϊκούς και ειδικούς επιστήμονες αναφορικά με τη συμβολή του νομοθετικού διατάγματος της 17ης.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» στην εξέλιξη της πολεοδομικής νομοθεσίας στη χώρα μας κατά τη διάρκεια ενός αιώνα.

Πρωτίστως, δε, της διαμόρφωσης του αστικού και εξω-αστικού χώρου, του παραγόμενου βιωμένου, δομημένου και αδόμητου, ιδιωτικού και δημόσιου, χώρου στις ελληνικές πόλεις και τους οικισμούς. Έμφαση δίνεται σε θεματικές όπως τα καινοτόμα στοιχεία που αναγνωρίζονται ως προς την οργάνωση και τον σχεδιασμό του χώρου, ως βασικού υποβάθρου για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τον ρόλο που διαδραμάτισε στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας κυρίως κατά την περίοδο αμέσως μετά τη μικρασιατική καταστροφή, την τόνωση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας στην πορεία οργάνωσης ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους, στη δημιουργία βασικών προϋποθέσεων για τη συγκρότηση ενός κράτους δικαίου στο οικιστικό και πολεοδομικό πεδίο, τη συσχέτισή του με τη διαμόρφωση πλαισίου δυνατοτήτων ή και περιορισμών για την οικοδόμηση στον εξω-οικιστικό χώρο και τον ρόλο που μπορεί να παίξει στη διαχείριση των νέων προκλήσεων για το αστικό περιβάλλον του σύγχρονου ελληνικού χώρου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923 - 100 χρόνια μετά
Επιστημονική Εσπερίδα που διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, και το Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικής Ανάπτυξης του ΕΜΠ στη μνήμη του καθηγητή Αθανάσιου - Μαρίνου Αραβαντινού
Οκτώβριος 2023 Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ | Κτίριο Αβέρωφ
© 2024
Διεύθυνση Σειράς
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-648-790-3
Σελίδες
VI + 139
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Εισαγωγικές τοποθετήσεις

Ειρήνη Κλαμπατσέα,

«Εισαγωγή στο αντικείμενο της επιστημονικής εκδήλωσης ‘Το Νομοθετικό Διάταγμα της 17.7.1923 - 100 χρόνια μετά’»

Κωνσταντίνος Σερράος,

«Αθανάσιος - Μαρίνος Αραβαντινός: μια καθοριστική προσωπικότητα στη διαμόρφωση της πολεοδομικής παιδείας των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»

Θεματικές εισηγήσεις

Λουδοβίκος Βασενχόβεν,

«Το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923: ιστορική συγκυρία, συγκρίσεις, καινοτομίες, βασικές διατάξεις, και το πρόβλημα της Εκτός Σχεδίου Δόμησης»

Γιάννης Μιχαήλ,

«Τα πολλά προτερήματα και το ένα μειονέκτημα του Νομοθετικού Διατάγματος της 17.7.1923 για την άσκηση οικιστικής πολιτικής στον χώρο»

Σωτήριος Ρίζος,

«Το Νομοθετικό Διάταγμα της 17.7.1923 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Αμαλία Κουδούνη,

«Η μετάβαση από το Νομοθετικό Διάταγμα της 17.7.1923 στο σήμερα: μια ουσιαστική πρόκληση πολιτικής»

Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης»

Σταυρούλα Αγρίου,

«Το Νομοθετικό Διάταγμα της 17.07.23 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών …». Τα καινοτόμα και διαχρονικά στοιχεία του»

Σοφία Αυγερινού - Κολώνια,

«100 χρόνια μετά από το Νομοθετικό Διάταγμα της 17.7.1023»

Αθηνά Γιαννακού,

«Το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923 ως το πρώτο συνολικό νομοθέτημα πολεοδομικού σχεδιασμού»

Δημήτρης Μέλισσας,

«Το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923: Σταθμός για την πολεοδόμηση στην Ελλάδα»

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024
Το απαραίτητο ερμηνευτικό εργαλείο του ΝΟΚ για τον δικηγόρο, τον μηχανικό και τον συμβολαιογράφο
K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Σειρά: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning