Διοικητικό Δίκαιο / Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο / Πολεοδομία - Χωροταξία


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 30
Δ. Μέλισσας, Airbnb - Η πολεοδομική αντιμετώπιση, 2022
Αναλύσεις και προβληματισμοί γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Δ. Μέλισσας, Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στην πράξη, 2022
Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και των κυριότερων ζητημάτων γύρω από το ΕΠΣ
Δ. Μέλισσας, Οι χρήσεις γης, 2021
Συστηματική παρουσίαση και ερμηνεία του νομοθετικού καθεστώτος και των ζητημάτων σχετικά με τις χρήσεις γης, με πλούσια περιπτωσιολογία
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα