Κ. Πολυζωγόπουλος, Νομικές Μελέτες ΙΙ, 2011


Κ. Πολυζωγόπουλος, Νομικές Μελέτες ΙΙ, 2011

Ο παρών τόμος περιέχει μελέτες, γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια που καλύπτουν ζητήματα ιδιωτικού δικαίου (εμπράγματα δικαιώματα επί αποκατάστασης ακτημόνων) και πνευματικής ιδιοκτησίας (προστασία ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων, αποκατάσταση και αποζημίωση βάσει της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας), αλλά πρωτίστως Αστικού Δικονομικού Δικαίου (συνάφεια αγωγών, πολλαπλότητα δικών, ζητήματα δεδικασμένου, ορισμός ως διαιτητικού δικαστηρίου ολόκληρου δικαστηρίου, συλλογική αγωγή στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή, διεθνής δικαιοδοσία και αναγνώριση αποφάσεων επί γαμικών διαφορών στην ΕΕ, διαμεσολάβηση).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νομικές Μελέτες ΙΙ
© 2011
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-751-9
Σελίδες
ΧΙΙ + 281
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Περιεχόμενα

Ι. Ιδιωτικό Δίκαιο - Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Εμπράγματα δικαιώματα επί αποκατάστασης ακτημόνων κτηνοτρόφων (γνμδ.)

2. Η προστασία της ραδιοτηλεοπτικής αναμετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων (γνμδ.)

3. Οριστική αποκατάσταση και αποζημίωση με βάση την Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

ΙΙ. Πολιτική Δικονομία

4. Η ανανέωση της ελληνικής θεωρίας του Αστικού Δικονομικού Δικαίου υπό την επιρροή της αγγλοαμερικανικής νομικής σκέψης

5. Συνάφεια αγωγών. Άρθρ. 28 Καν. 44/2001 (γνμδ.)

6. Προβλήματα πολλαπλότητας δικών (γνμδ. σημ.)

7. Ζητήματα δεδικασμένου (γνμδ.)

8. Il giudicato «provvisorio» nell'ambito dei procedimenti cautelari regolati dagli artt. 686-738 c.p.c.

9. Ορισμός ως Διαιτητικού Δικαστηρίου ολόκληρου δικαστηρίου (γνμδ. σημ.)

10. The Collective Action in Greek Law for the Protection of the Consumer

11. Διεθνής δικαιοδοσία και αναγνώριση αποφάσεων επί γαμικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

12. Médiation et institution judiciaire

13. Η διαμεσολάβηση. Μύθοι και πραγματικότητα

III. Γενικά

14. Η Οικογένεια των Ιωνιδών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, 2021
Eξήντα μελέτες, ομιλίες και γνωμοδοτήσεις του καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωργίου Διαμαντόπουλου, οι οποίες εκπονήθηκαν την...
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 5, 2019
Η ανά χείρας συλλογή, περιλαμβάνει μελέτες και γνωμοδοτήσεις, όπως και μερικά πονήματα μικρότερης εκτάσεως, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας μεταξύ των ετών 2008-2018,...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 3, 2019
Οι μελέτες και γνωμοδοτήσεις του συγγραφέα (χρονικής περιόδου 2014-2019) που συγκεντρώνονται στην παρούσα έκδοση, στην πλειοψηφία τους αδημοσίευτες στο νομικό τύπο, καλύπτουν...
Ε. Ποδηματά, Μελέτες Ιστορίας, Μεθοδολογίας και Δογματικής του Δικονομικού Δικαίου, 2019
Οι μελέτες, που συγκεντρώνονται στην έκδοση αυτή, καλύπτουν ευρύ φάσμα της ύλης του δικονομικού δικαίου. Ξεκινώντας από θεμελιώδη ζητήματα μεθοδολογίας της νομικής σκέψης,...