Κ. Μακρίδου/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος/Σ. Τσαντίνης, Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, 2015


Κ. Μακρίδου/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος/Σ. Τσαντίνης, Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, 2015

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται τα πρακτικά του 39ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 11-14 Σεπτεμβρίου 2014.

Το γενικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων» με εισηγήσεις για τους πρόσθετους λόγους ανακοπής (Στ. Πανταζόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών, Εφέτης), τους πρόσθετους λόγους εφέσεως (Κ. Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ) και τους πρόσθετους αναιρέσεως (Σπ. Τσαντίνης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων
39ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Προς τιμήν της Ομ. Καθηγήτριας της Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ. Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή. Ηράκλειο, 11-14 Σεπτεμβρίου 2014
© 2015
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-325-2
Σελίδες
VIII + 332
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος, Εφέτης - Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής»

Παρεμβάσεις

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρώτης Καθηγητής στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 51.

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 55.

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Ηλίας Ν. Ηλιακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σπύρος Λάλας, Δικηγόρος Αθηνών

Άννα Εμ. Πλεύρη, Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δ.Ν., Δικηγόρος

«Ζητήματα πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής»

Γιώργος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Δημήτριος Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Τμήματος Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναστασία Λ. Παπαδοπούλου, Υποψήφια διδάκτωρ Νομικής Α.Π.Θ., Υπότροφος Ι.Κ.Υ.

«Οψιγενείς λόγοι ανακοπής»

Εμμανουήλ Γ. Ταμιωλάκης, Δικηγόρος - Υποψήφιος διδάκτωρ Αστικού Δικαίου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Προθεσμία άσκησης πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά πράξεων αναγ­­καστικής εκτέλεσης»

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως κατά τον ΚΠολΔ)»

Παρεμβάσεις

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλίας Ν. Ηλιακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Δικηγόρος

Δημήτριος Γ. Μπαμπινιώτης Λέκτορας Τμήματος Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Γιώργος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νικόλαος Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης, Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης»

Παρεμβάσεις

Βασίλης Σπανουδάκης, Δικηγόρος Ηρακλείου

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρώτης Καθηγητής στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναστασία Βεζυρτζή, Υποψήφια διδάκτωρ Πολιτικής Δικονομίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Αλέξανδρος Κανδαράκης, Δικηγόρος Αθηνών

Σπύρος Λάλας, Δικηγόρος Αθηνών

Απόστολος Σοφιαλίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γιώργος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος, Εφέτης - Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης, Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης 317.

ΚΗΡΥΞΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #32
H δικονομική μεταχείριση στην κατ’ έφεση δίκη των αυτοτελών ισχυρισμών των διαδίκων
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Συστηματική ερμηνεία των άρθρων 552 - 582 του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4842/2021
Α. Πλεύρη, Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #4
Συστηματική και αναλυτική παρουσίαση όλης της αναιρετικής διαδικασίας με εξαντλητική παράθεση της νομολογίας
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Σειρά: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Αναλυτική προσέγγιση του ορισμένου των ανακοπών με έμφαση στη νομολογία και την πρακτική εφαρμογή
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ο τρίτος τόμος του κορυφαίου εγχειριδίου της Πολιτικής Δικονομίας με συστηματική ανάλυση για τα ένδικα μέσα