Κ. Φράγκος, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019 και Ν. 4637/2019), 2η έκδ., 2020


Κ. Φράγκος, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019 και Ν. 4637/2019), 2η έκδ., 2020

Στην παρούσα 2η έκδοση της πρώτης ολοκληρωμένης κατ’ άρθρο ερμηνείας του νέου ΚΠΔ, που είναι πλήρως ανανεωμένη και προσαρμοσμένη στους ν. 4620/2019 και 4637/2019, με αναφορά στις εισηγητικές εκθέσεις, συγκεντρώνονται οι συνήθως ισχύουσες και πλέον χρήσιμες πρακτικά θεωρητικές απόψεις και κυρίως οι κρατούσες νομολογιακές πρακτικές, ερμηνείες και τοποθετήσεις των τριών ποινικών τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις αντίστοιχες ποινικές δικονομικές διατάξεις, κατ’ άρθρο, και κυρίως το σύνολο της πρόσφατης από 2008 έως και Νοέμβριο 2019 νομολογίας του Αρείου Πάγου, σε έναν ενιαίο και
πρακτικά εύχρηστο τόμο.

Στόχος είναι η διευκόλυνση και υποβοήθηση των εφαρμοστών του δικαίου να ανταποκριθούν στο έργο τους αλλά και στις απαιτήσεις των καιρών, ενόψει Συντάγματος και της υπερνομοθετικής ισχύος της ΕΣΔΑ, του ΔΣΑΠΔ και της νομολογίας του ΕΔΔΑ, καθώς και να αναζητούν σύντομα νομικές πληροφορίες, ώστε να βρίσκουν άμεσα και γρήγορα λύσεις στα διάφορα νομικά, ποινικά και δικονομικά ζητήματα που συναντούν και τους απασχολούν στην προδικασία, στα δικαστικά συμβούλια και στην κύρια διαδικασία των ακροατηρίων.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019 και Ν. 4637/2019)
Κατ’ άρθρο Ερμηνεία & Νομολογία Αρείου Πάγου
© 2020
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-648-106-2
Σελίδες
L + 2259
Τιμή
€ 125,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

A. Έννοια

Β. Κύρωση - Πηγές

Γ. Αιτιολογική Έκθεση νέου ΚΠΔ

Δ. Μεταβατικό Ποινικό Δικονοµικό Δίκαιο

Ε. Διεθνές Ποινικό Δικονοµικό Δίκαιο

ΣΤ. Ερµηνεία

Πρώτο Βιβλίο

Γενικοί ορισμοί

Γενική εισαγωγή στα άρθρα

Πρώτο Τμήμα

Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

Εισαγωγή στα άρθρα

Πρώτο Κεφάλαιο

Ποινική δικαιοδοσία

Εισαγωγή στα άρθρα

Άρθρο 1. Ποινικά Δικαστήρια

Ερμηνεία

Άρθρο 2. Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Τα ποινικά δικαστήρια

Γενικά

Άρθρο 3. Δικαστήρια των πληµµελειοδικών

Ερμηνεία

Άρθρο 4. Τριµελή πληµµελειοδικεία

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 5. Μονοµελή πληµµελειοδικεία

Ερμηνεία

Άρθρο 6. Δικαστήρια ανηλίκων

Ερμηνεία

Άρθρο 7. Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήµατα

Ερμηνεία

Άρθρο 8. Ορισµός συµπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήµατα

Ερμηνεία

Άρθρο 9. Εφετείο

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 10. Ο Άρειος Πάγος

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 11. Ιδιαίτερα ποινικά τµήµατα

Άρθρο 12. Παράσταση του εισαγγελέα στο ακροατήριο

Ερμηνεία

Άρθρο 13. Δικαστικός γραµµατέας

Ερμηνεία

Τρίτο Κεφάλαιο

Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων

Οι θεσμοί του αποκλεισμού, της εξαίρεσης και της αποχής των δικαστικών προσώπων

Άρθρο 14. Λόγοι αποκλεισµού

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 15. Λόγοι εξαίρεσης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 16. Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 17. Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 18. Πότε η αίτηση είναι απαράδεκτη

Ερμηνεία

Άρθρο 19. Κοινοποίηση της αίτησης

Ερμηνεία

Άρθρο 20. Αρµόδιο δικαστήριο

Ερμηνεία

Άρθρο 21. Απόφαση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 22. Ένδικα µέσα

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 23. Αποχή του δικαστικού προσώπου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 24. Σύµπτωση αποχής και εξαίρεσης

Ερμηνεία

Άρθρο 25. Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών υπαλλήλων. Εξαίρεση των ανακριτικών υπαλλήλων

Ερμηνεία

Άρθρο 26. Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισµού ή εξαίρεσης

Ερμηνεία

Δεύτερο Τμήμα

Ποινική δίωξη

Πρώτο Κεφάλαιο

Γενικές διατάξεις

Ποινική δίωξη

Άρθρο 27. Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 28. Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης

Ερμηνεία

Άρθρο 29. Δικαίωµα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης

Ερμηνεία

Άρθρο 30. Αρμοδιότητες του εισαγγελέα. Υποχρέωση ακρόασης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 31. Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 32. Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων

Οι διατάξεις για τους ειδικούς εισαγγελείς στο νέο ΚΠΔ

Άρθρο 33. Εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος. Τοπική αρµοδιότητα και καθήκοντα

Ερμηνεία

Άρθρο 34. Εξουσίες εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος

Ερμηνεία

Άρθρο 35. Εισαγγελέας εγκληµάτων διαφθοράς. Αρµοδιότητα

Ερμηνεία

Άρθρο 36. Εξουσίες εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς

Ερμηνεία

Τρίτο Κεφάλαιο

Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης

Οι διατάξεις για την έναρξη, αναβολή και αποχή από την ποινική δίωξη

Άρθρο 37. Αυτεπάγγελτη δίωξη

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 38. Υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης

Ερμηνεία

Άρθρο 39. Υποχρέωση του δικαστή να συντάσσει έκθεση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 40. Υποχρέωση ιδιωτών

Ερμηνεία

Άρθρο 41. Αίτηση δίωξης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 42. Μήνυση αξιόποινων πράξεων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 43. Έναρξη ποινικής δίωξης. Τρόποι κίνησης. Αρχειοθέτηση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 44. Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης

Ερμηνεία

Τέταρτο Κεφάλαιο

Αποχή από την ποινική δίωξη. Αποχή υπό όρους

Άρθρο 45. Αποχή από την ποινική δίωξη

Ερμηνεία

Άρθρο 46. Αποχή από ποινική δίωξη ανηλίκου

Ερμηνεία

Άρθρο 47. Αποχή από ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος

Ερμηνεία

Άρθρο 48. Αποχή από την ποινική δίωξη πληµµεληµάτων υπό όρους

Ερμηνεία

Άρθρο 49. Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργηµάτων υπό όρους

Ερμηνεία

Άρθρο 50. Αποχή µετά από εντελή ικανοποίηση

Ερμηνεία

Πέμπτο κεφάλαιο

Έγκληση

Οι διατάξεις για την έγκληση, την άδεια δίωξης, το δεδικασμένο και τα προδικαστικά ζητήματα

Άρθρο 51. Έγκληση του παθόντος

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 52. Δικαίωµα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 53. Δίωξη µόνο µε έγκληση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 54. Παραίτηση από την άσκηση του δικαιώµατος της έγκλησης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 55. Ανάκληση της έγκλησης. Έξοδα

Ερμηνεία

Έκτο Κεφάλαιο

Άδεια για δίωξη

Άρθρο 56. Ποιες πράξεις δεν ενεργούνται χωρίς άδεια. Άρνηση χορήγησης

Ερμηνεία - Νομολογία

Έβδομο Κεφάλαιο

Δεδικασμένο

Άρθρο 57. Κώλυµα για νέα δίωξη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 58. Νέα άσκηση ποινικής δίωξης

Ερμηνεία

Όγδοο Κεφάλαιο

Προδικαστικά ζητήματα

Άρθρο 59. Προδικαστικά ζητήµατα στην ποινική δίκη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 60. Εξέταση νοµικών ζητηµάτων αστικής φύσης στην ποινική δίκη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 61. Εκκρεµότητα ζητηµάτων αστικής φύσης στην πολιτική δίκη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 62. Ισχύς της απόφασης του πολιτικού δικαστηρίου για προδικαστικά ζητήµατα

Ερμηνεία - Νομολογία

Τρίτο Τμήμα

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Πρώτο κεφάλαιο

Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα

Άρθρο 63. Ενεργητική νοµιµοποίηση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 64. Νοµιµοποίηση κληρονόµων

Ερμηνεία

Άρθρο 65. Παράσταση και µετά την απόσβεση του δικαιώµατος

Ερμηνεία

Άρθρο 66. Παθητική νοµιµοποίηση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 67. Άσκηση και διατύπωση της παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας

Ερμηνεία

Νομολογία υπό τον προϊσχύσαντα ΚΠΔ

Άρθρο 68. Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας

Ερμηνεία

Δεύτερο κεφάλαιο

Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή Ή εγκαλούντα

Άρθρο 69. Απαιτήσεις του κατηγορουµένου που αθωώθηκε

Ερμηνεία

Τέταρτο Τμήμα

Διάδικοι στην ποινική δίκη

Πρώτο Κεφάλαιο

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 70. Διάδικοι στην ποινική δίκη

Ερμηνεία

Άρθρο 71. Τεκµήριο αθωότητας

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Κατηγορούμενοι

Άρθρο 72. Ιδιότητα κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Άρθρο 73. Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Άρθρο 74. Αιτήσεις του κρατούµενου κατηγορουµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 75. Αδυναµία να βεβαιωθεί η ταυτότητα του κατηγορουµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 76. Ψευδές όνοµα ή ψευδείς ιδιότητες

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 77. Αµφιβολίες για την ταυτότητα του κατηγορουµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 78. Ζήτηµα ταυτότητας στον Άρειο Πάγο

Ερμηνεία

Άρθρο 79. Πλάνη σχετικά µε την ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 80. Ψυχική ασθένεια του κατηγορουµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 81. Αµφιβολίες για το θάνατο του κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Τρίτο Κεφάλαιο

Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας

Άρθρο 82. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 83. Διατυπώσεις της δήλωσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 84. Περιεχόµενο της δήλωσης

Ερμηνεία

Νομολογία υπό το προϊσχύσαν άρθρο 84 ΚΠΔ

Άρθρο 85. Αντιρρήσεις κατά της παράστασης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 86. Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 87. Αυτεπάγγελτη αποβολή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 88. Αποτελέσµατα της αποβολής

Ερμηνεία - Νομολογία

Τέταρτο Κεφάλαιο

Δικαιώματα των διαδίκων

Άρθρο 89. Διορισµός και αριθµός συνηγόρων των διαδίκων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 90. Παραίτηση από το δικαίωµα διορισµού δικηγόρου

Ερμηνεία

Άρθρο 91. Δικαίωµα παροχής δωρεάν νοµικής βοήθειας

Ερμηνεία

Άρθρο 92. Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι

Ερμηνεία

Άρθρο 93. Αδυναµία παράστασης

Ερμηνεία

Άρθρο 94. Ερωτήσεις και παρατηρήσεις

Ερμηνεία

Άρθρο 95. Δικαίωμα σε ενημέρωση

Ερμηνεία

Άρθρο 96. Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωµάτων

Ερμηνεία

Άρθρο 97. Δικαίωµα ενηµέρωσης προσώπου της επιλογής του κατηγορουµένου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας

Ερμηνεία

Άρθρο 98. Δικαίωµα επικοινωνίας µε τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας

Ερμηνεία

Άρθρο 99. Δικαίωµα παράστασης του κατηγορουµένου µε συνήγορο

Ερμηνεία

Άρθρο 100. Δικαίωµα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας. Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης

Ερμηνεία

Άρθρο 101. Δικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης

Ερμηνεία

Άρθρο 102. Δικαίωµα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων

Ερμηνεία

Άρθρο 103. Προθεσµία για την απολογία

Ερμηνεία

Άρθρο 104. Δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίηση

Ερμηνεία

Άρθρο 105. Δικαιώµατα στην αυτεπάγγελτη προανάκριση

Ερμηνεία

Άρθρο 106. Δικαιώµατα του κατηγορουµένου στην προανάκριση

Ερμηνεία

Άρθρο 107. Δικαιώµατα του παρισταµένου για την υποστήριξη της κατηγορίας

Ερμηνεία

Άρθρο 108. Δικαιώµατα ανήλικου θύµατος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας

Ερμηνεία

Πέμπτο Τμήμα

Αρμοδιότητα

Πρώτο Κεφάλαιο

Αρμοδιότητα καθ’ ύλη

Άρθρο 109. Μικτό ορκωτό δικαστήριο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 110. Μονομελές Εφετείο

Ερμηνεία

Άρθρο 111. Τριμελές και πενταμελές Εφετείο

Ερμηνεία

Νομολογία, με βάση το προϊσχύσαν άρθρο 111 ΚΠΔ και το νέο

Άρθρο 112. Τριµελές πληµµελειοδικείο

Ερμηνεία

Άρθρο 113. Δικαστήριο ανηλίκων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 114. Εφετείο ανηλίκων

Ερμηνεία

Άρθρο 115. Μονοµελές πληµµελειοδικείο

Ερμηνεία

Άρθρο 116. Αρµοδιότητα για τα εγκλήµατα που τελούνται στο ακροατήριο

Ερμηνεία

Άρθρο 117. Δικαιοδοσία επί εξύβρισης ή δυσφήµησης δικαστηρίου

Ερμηνεία

Άρθρο 118. Προσδιορισµός καθ’ ύλη αρµοδιότητας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 119. Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα

Ερμηνεία

Άρθρο 120. Αναρµοδιότητα

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 121. Αναρµοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Τοπική αρμοδιότητα

Άρθρο 122. Προσδιορισµός

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 123. Εγκλήµατα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό

Ερμηνεία

Άρθρο 124. Εγκλήµατα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος

Ερμηνεία

Άρθρο 125. Προτίµηση

Ερμηνεία

Άρθρο 126. Ένσταση αναρµοδιότητας

Ερμηνεία

Τρίτο Κεφάλαιο

Γενική διάταξη

Άρθρο 127. Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρµόδιο όργανο

Ερμηνεία

Τέταρτο Κεφάλαιο

Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

Άρθρο 128. Ποια εγκλήματα θεωρούνται συναφή

Ερμηνεία

Άρθρο 129. Εκδίκαση συναφών

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 130. Αρµοδιότητα σε περίπτωση συµµετοχής

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 131. Διατήρηση της αρµοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

Ερμηνεία

Πέμπτο Κεφάλαιο

Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή

Άρθρο 132. Κανονισµός της αρµοδιότητας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 133. Αποχή από περαιτέρω ενέργειες

Ερμηνεία

Άρθρο 134. Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισµό

Ερμηνεία

Άρθρο 135. Αρµοδιότητα κατά παραποµπή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 136. Δικαστήριο αρµόδιο για την παραποµπή

Ερμηνεία

Νομολογία

Έκτο Τμήμα

Διαδικαστικές πράξεις

Πρώτο Κεφάλαιο

Αποφάσεις και πρακτικά

Άρθρο 137. Απόφαση, βούλευµα και διάταξη

Ερμηνεία

Άρθρο 138. Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύµατος και διάταξης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 139. Αιτιολογίες

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 140. Πρακτικά της συνεδρίασης

Ερμηνεία

Άρθρο 141. Το περιεχόµενο των πρακτικών

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 142. Σύνταξη των πρακτικών

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 143. Τήρηση πρακτικών µε φωνοληψία ή εικονοληψία

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 144. Σύνταξη της απόφασης, των ποινικών διαταγών και των διατάξεων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 145. Διόρθωση και συµπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία

Άρθρο 146. Ανασύσταση δικογραφίας

Ερμηνεία

Άρθρο 147. Αντίγραφα

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Εκθέσεις

Άρθρο 148. Ορισµός

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 149. Χρόνος και τόπος που συντάσσεται η έκθεση

Ερμηνεία

Άρθρο 150. Πρόσωπα που συµπράττουν

Ερμηνεία

Άρθρο 151. Το περιεχόµενο της έκθεσης

Ερμηνεία

Άρθρο 152. Αποδεικτική δύναµη της έκθεσης

Ερμηνεία

Άρθρο 153. Ακυρότητα της έκθεσης

Ερμηνεία - Νομολογία

τρίτο Κεφάλαιο

Κοινοποιήσεις και επιδόσεις

Άρθρο 154. Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 155. Επίδοση

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία

Άρθρο 156. Επίδοση σε κατηγορούμενο στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση

Ερμηνεία

Άρθρο 157. Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαµονής

Ερμηνεία

Νομολογία υπό την προϊσχύσασα διάταξη

Άρθρο 158. Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς

Ερμηνεία

Άρθρο 159. Επίδοση σε όσους κρατούνται

Ερμηνεία

Άρθρο 160. Διαβίβαση εγγράφου µε ηλεκτρονικά ή µηχανικά µέσα

Ερμηνεία

Άρθρο 161. Ανακοίνωση του περιεχοµένου του εγγράφου που επιδίδεται

Ερμηνεία

Άρθρο 162. Το αποδεικτικό της επίδοσης

Ερμηνεία

Νομολογία υπό την ισχύ του προϊσχύσαντος ΚΠΔ

Άρθρο 163. Αποδεικτική δύναµη του επιδοτηρίου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 164. Ευθύνη οργάνων της επίδοσης και όσων αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση

Ερμηνεία

Άρθρο 165. Κοινοποίηση

Ερμηνεία

Τέταρτο κεφάλαιο

Προθεσμίες

Άρθρο 166. Προθεσµία για την εµφάνιση στο ακροατήριο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 167. Συνέπειες μη τήρησης των προθεσμιών εμφάνισης στο ακροατήριο

Ερμηνεία

Άρθρο 168. Υπολογισµός των προθεσµιών

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 169. Σύντμηση της προθεσµίας

Ερμηνεία - Νομολογία

Πέμπτο Κεφάλαιο

Ακυρότητες

Άρθρο 170. Διάκριση ακυροτήτων

Ερμηνεία

Άρθρο 171. Απόλυτη ακυρότητα

Ερμηνεία

Νομολογία ειδικότερη

Άρθρο 172. Σχετική ακυρότητα

Ερμηνεία

Άρθρο 173. Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσηµα

Ερμηνεία

Άρθρο 174. Πρόταση της ακυρότητας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 175. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 176. Κήρυξη της ακυρότητας. Επανάληψη των άκυρων πράξεων

Ερμηνεία - Νομολογία

Δεύτερο βιβλίο

Οι αποδείξεις

Πρώτο Κεφάλαιο

Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 177. Αρχή της ηθικής απόδειξης

Ερμηνεία - Νομολογία (υπό την ισχύ της προϊσχύσασας διάταξης)

Άρθρο 178. Αποδεικτικά µέσα. Βάρος απόδειξης

Ερμηνεία

Νομολογία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Ενδείξεις και αυτοψία

Άρθρο 179. Ενδείξεις

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 180. Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 181. Απεικονίσεις και πειράµατα

Ερμηνεία

Άρθρο 182. Πρόσληψη µαρτύρων και πραγµατογνωµόνων

Ερμηνεία

Τρίτο Κεφάλαιο

Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι

Α) Πραγματογνώμονες

Άρθρο 183. Πότε διατάσσεται πραγµατογνωµοσύνη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 184. Αριθµός των πραγµατογνωµόνων

Ερμηνεία

Άρθρο 185. Πίνακας πραγµατογνωµόνων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 186. Εκλογή και διορισµός πραγµατογνωµόνων

Ερμηνεία

Άρθρο 187. Προκαταρκτική πραγµατογνωµοσύνη

Ερμηνεία

Άρθρο 188. Ποιοι δεν διορίζονται

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 189. Υποχρέωση των πραγµατογνωµόνων να αποδεχτούν τον διορισµό τους

Ερμηνεία

Άρθρο 190. Περιπτώσεις απαλλαγής και αντικατάστασης

Ερμηνεία

Άρθρο 191. Εξαίρεση πραγµατογνωµόνων

Ερμηνεία

Άρθρο 192. Δικαίωμα εξαίρεσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 193. Απόφαση εξαίρεσης

Ερμηνεία

Άρθρο 194. Όρκος των πραγµατογνωµόνων

Ερμηνεία

Άρθρο 195. Πώς τίθενται τα ζητήµατα στους πραγµατογνώµονες

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 196. Παράσταση του οργάνου που διόρισε τους πραγµατογνώµονες. Πληροφόρησή τους

Ερμηνεία

Άρθρο 197. Ουσιαστικές διαφωνίες. Διόρθωση και επανάληψη

Ερμηνεία

Άρθρο 198. Κατάρτιση και παράδοση της γνωµοδότησης

Ερμηνεία

Άρθρο 199. Πραγµατογνωµοσύνη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή το αίσθηµα αιδούς

Ερμηνεία

Άρθρο 200. Ψυχιατρική πραγµατογνωµοσύνη

Ερμηνεία

Άρθρο 201. Ανάλυση D.N.A

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 202. Κυρώσεις σε πραγµατογνώµονες που αµελούν

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 203. Μάρτυρες µε ειδικές γνώσεις

Ερμηνεία

Β) Τεχνικοί σύμβουλοι

Άρθρο 204. Διορισµός τεχνικού συµβούλου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 205. Αριθµός τεχνικών συµβούλων

Ερμηνεία

Άρθρο 206. Ποιοι δε διορίζονται

Ερμηνεία

Άρθρο 207. Δικαιώµατα του τεχνικού συµβούλου

Ερμηνεία

Άρθρο 208. Παρατηρήσεις του τεχνικού συµβούλου

Ερμηνεία

Τέταρτο Κεφάλαιο

Μάρτυρες

Άρθρο 209. Υποχρέωση για µαρτυρία

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 210. Μη εξεταζόµενοι ως µάρτυρες στο ακροατήριο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 211. Μαρτυρία συγκατηγορουµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία επί προϊσχύσαντος άρ. 211Α ΚΠΔ (τώρα 211)

Άρθρο 212. Επαγγελµατικό απόρρητο των µαρτύρων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 213. Κλήτευση των µαρτύρων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 214. Εξέταση Προέδρου της Δημοκρατίας

Ερμηνεία

Άρθρο 215. Εξέταση υπουργών, αρχιερέων και όσων δεν µπορούν να εµφανιστούν

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 216. Εξέταση πρεσβευτών και µαρτύρων στο εξωτερικό

Ερμηνεία

Άρθρο 217. Εξακρίβωση της ταυτότητας του µάρτυρα

Ερμηνεία

Άρθρο 218. Προστασία µαρτύρων

Ερμηνεία

Άρθρο 219. Όρκος των µαρτύρων στο ακροατήριο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 220. Όρκος µαρτύρων στην προδικασία

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 221. Εξέταση χωρίς όρκο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 222. Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Άρθρο 223. Πώς εξετάζονται οι µάρτυρες

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 224. Πώς έµαθε ο µάρτυρας όσα καταθέτει

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 225. Εξετάσεις και αναγνωρίσεις που γίνονται κατ’ αντιπαράσταση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 226. Διατυπώσεις των µαρτυρικών καταθέσεων

Ερμηνεία

Άρθρο 227. Ανήλικοι µάρτυρες θύµατα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 228. Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 229. Μάρτυρες κουφοί και άλαλοι

Ερμηνεία

Άρθρο 230. Aποζηµίωση των µαρτύρων

Ερμηνεία

Άρθρο 231. Λιποµαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 232. Ανάκληση της καταδίκης για λιποµαρτυρία

Ερμηνεία - Νομολογία

Πέμπτο Κεφάλαιο

Διερμηνείς

Άρθρο 233. Διορισµός διερµηνέα

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία

Άρθρο 234. Ποιοι δεν µπορούν να διοριστούν διερµηνείς

Ερμηνεία

Άρθρο 235. Υποχρέωση αποδοχής καθηκόντων, έξοδα διερµηνείας

Ερμηνεία

Άρθρο 236. Όρκος του διερµηνέα

Ερμηνεία

Άρθρο 237. Υποχρέωση μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων

Ερμηνεία

Άρθρο 238. Μετάφραση εγγράφου και γραπτές καταθέσεις σε ξένη γλώσσα

Ερμηνεία

Τρίτο Βιβλίο

Προδικασία

Πρώτο Τμήμα

Ανάκριση

Πρώτο Κεφάλαιο

Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 239. Σκοπός της ανάκρισης

Ερμηνεία

Άρθρο 240. Τόπος και χρόνος της ανάκρισης

Ερμηνεία

Άρθρο 241. Η ανάκριση είναι έγγραφη

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 242. Αυτόφωρο έγκληµα

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Προκαταρκτική εξέταση

Άρθρο 243. Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής

Ερμηνεία

Άρθρο 244. Δικαιώµατα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση

Ερμηνεία

Τρίτο Κεφάλαιο

Προανάκριση

Άρθρο 245. Πότε και από ποιόν ενεργείται

Ερμηνεία - Νομολογία

Τέταρτο Κεφάλαιο

Κύρια ανάκριση

Άρθρο 246. Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 247. Διαφωνία του ανακριτή

Ερμηνεία

Άρθρο 248. Ενέργειες του ανακριτή

Ερμηνεία

Άρθρο 249. Επιτόπια µετάβαση του ανακριτή

Ερμηνεία

Άρθρο 250. Εξουσία του ανακριτή

Ερμηνεία - Νομολογία

Δεύτερο Τμήμα

Ανακριτικές πράξεις

Πρώτο Κεφάλαιο

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 251. Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση - Αρχή της αναλογικότητας

Ερμηνεία

Άρθρο 252. Δικαιώµατα εκείνου που ανακρίνει. Θορυβοποιοί

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Έρευνες. Ειδικές ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 253. Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 254. Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 255. Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς

Ερμηνεία

Άρθρο 256. Διατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε κατοικία. Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 257. Σωµατικές έρευνες

Ερμηνεία

Άρθρο 258. Σύνταξη έκθεσης για την έρευνα

Ερμηνεία

Άρθρο 259. Μεσεγγύηση

Ερμηνεία

Τρίτο Κεφάλαιο

Κατάσχεση

Άρθρο 260. Κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύµατα

Ερμηνεία

Άρθρο 261. Δέσµευση περιουσιακών στοιχείων

Ερμηνεία

Άρθρο 262. Αποτέλεσµα της δέσµευσης - προσφυγή

Ερμηνεία

Άρθρο 263. Υποχρέωση για παράδοση εγγράφων

Ερμηνεία

Άρθρο 264. Κατάσχεση των εγγράφων - Κατάσχεση εντύπων

Ερμηνεία

Άρθρο 265. Κατάσχεση ψηφιακών δεδοµένων

Ερμηνεία

Άρθρο 266. Κατάσχεση µετά το τέλος της ανάκρισης

Ερμηνεία

Άρθρο 267. Αντίγραφα των εγγράφων που κατασχέθηκαν και δικαστική παρακατάθεσή τους

Ερμηνεία

Άρθρο 268. Φύλαξη των πραγµάτων που κατασχέθηκαν. Σφράγιση

Ερμηνεία

Άρθρο 269. Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγµάτων που κατασχέθηκαν. Άρση της κατάσχεσης

Ερμηνεία

Τέταρτο Κεφάλαιο

Απολογία του κατηγορουμένου

Άρθρο 270. Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 271. Κλήση κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Άρθρο 272. Ένταλµα βίαιης προσαγωγής

Ερμηνεία

Άρθρο 273. Εξέταση κατηγορουµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 274. Έρευνα των µέσων της υπεράσπισης

Ερμηνεία - Νομολογία

Πέμπτο Κεφάλαιο

Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου

Άρθρο 275. Στα αυτόφωρα εγκλήµατα

Ερμηνεία

Άρθρο 276. Σύλληψη µε ένταλµα

Ερμηνεία

Άρθρο 277. Εκτέλεση του εντάλµατος σύλληψης

Ερμηνεία

Άρθρο 278. Πώς γίνεται η σύλληψη

Ερμηνεία

Άρθρο 279. Προσαγωγή του κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Άρθρο 280. Κατάσχεση πειστηρίων

Ερμηνεία

Άρθρο 281. Κράτηση του προσώπου που συλλαµβάνεται

Ερμηνεία

Άρθρο 282. Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων

Ερμηνεία

Άρθρο 283. Οι περιοριστικοί όροι

Ερμηνεία

Άρθρο 284. Ο κατ’ οίκον περιορισµός µε ηλεκτρονική επιτήρηση

Ερμηνεία

Άρθρο 285. Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισµού µε ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων

Ερμηνεία

Άρθρο 286. Η προσωρινή κράτηση

Ερμηνεία

Άρθρο 287. Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων

Ερμηνεία

Άρθρο 288. Διαδικασία μετά την απολογία

Ερμηνεία

Άρθρο 289. Εκτέλεση του εντάλµατος προσωρινής κράτησης

Ερμηνεία

Άρθρο 290. Προσφυγή του προσωρινώς κρατουµένου

Ερμηνεία

Άρθρο 291. Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και των περιοριστικών όρων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 292. Διάρκεια της προσωρινής κράτησης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 293. Προκειµένου για έγκληµα που συρρέει κατ’ ιδέαν ή τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 294. Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και µετά το παραπεµπτικό βούλευµα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 295. Διαδικασία της εγγυοδοσίας

Ερμηνεία

Άρθρο 296. Λόγοι για την αντικατάσταση των περιοριστικών όρων µε προσωρινή κράτηση

Ερμηνεία

Άρθρο 297. Υποχρεώσεις του απολυόµενου

Ερμηνεία

Άρθρο 298. Η τύχη της εγγύησης

Ερμηνεία

Άρθρο 299. Απόδοση της εγγύησης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 300. Πλειστηριασµός των πραγµάτων που υποθηκεύθηκαν ή δόθηκαν ως ενέχυρο

Ερμηνεία

Τρίτο Τμήμα

Ποινική συνδιαλλαγή - Ποινική διαπραγμάτευση

Άρθρο 301. Ποινική συνδιαλλαγή µέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης

Ερμηνεία

Άρθρο 302. Ποινική συνδιαλλαγή μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Ερμηνεία

Άρθρο 303. Ποινική διαπραγµάτευση

Ερμηνεία

Άρθρο 304. Ικανοποίηση του παθόντος µε αποδέσµευση περιουσιακών στοιχείων

Ερμηνεία

Τέταρτο Τμήμα

Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια

Πρώτο Κεφάλαιο

Συμβούλιο πληµµελειοδικών

Άρθρο 305. Σύνθεση του Συµβουλίου

Ερμηνεία

Άρθρο 306. Διαδικασία

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 307. Αρµοδιότητα του συµβουλίου των πληµµελειοδικών κατά την προδικασία

Ερμηνεία

Άρθρο 308. Περάτωση της κύριας ανάκρισης

Ερμηνεία

Νομολογία διατάξεων άρ. 308 προϊσχύσαντος ΚΠΔ

Άρθρο 309. Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση

Ερμηνεία

Άρθρο 310. Δικαιοδοσία του συµβουλίου πληµµελειοδικών µετά το τέλος της ανάκρισης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 311. Περιεχόμενο του βουλεύματος

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 312. Προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης

Ερμηνεία

Άρθρο 313. Παραποµπή στο αρµόδιο δικαστήριο

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 314. Αποστολή των εγγράφων

Ερμηνεία

Άρθρο 315. Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι

Ερμηνεία - Νομολογία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Συμβούλιο εφετών. - Σύνθεση και διαδικασία

Άρθρο 316. Σύνθεση και διαδικασία

Ερμηνεία

Άρθρο 317. Αρµοδιότητα

Ερμηνεία

Άρθρο 318. Δικαιοδοσία του συµβουλίου εφετών

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 319. Διατάξεις του βουλεύµατος των εφετών

Ερμηνεία - Νομολογία

Τέταρτο Βιβλίο

Διαδικασία στο ακροατήριο

Πρώτο Τμήμα

Προπαρασκευαστική διαδικασία

Άρθρο 320. Ορισµός δικασίµου και κλήτευση στο ακροατήριο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 321. Περιεχόµενο του κλητήριου θεσπίσµατος και της κλήσης. Παραμονή δικογραφιών στα γραφεία

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία

Άρθρο 322. Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία

Άρθρο 323. Προσφυγή προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 324. Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε µε απευθείας κλήση

Ερμηνεία

Άρθρο 325. Εξαιρέσεις

Ερμηνεία

Άρθρο 326. Γνωστοποίηση των µαρτύρων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 327. Μάρτυρες που πρέπει να κλητευθούν

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 328. Εξέταση των µαρτύρων που έχουν κώλυµα να εµφανιστούν

Ερμηνεία

Δεύτερο Τμήμα

Κύρια διαδικασία

Πρώτο Κεφάλαιο

Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας

Άρθρο 329. Αρχή της δηµοσιότητας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 330. Συζήτηση κεκλεισµένων των θυρών

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 331. Προφορικότητα της διαδικασίας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 332. Συµπεριφορά των δικαστικών λειτουργών

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση

Άρθρο 333. Γενική διεύθυνση της διαδικασίας

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 334. Ανάκληση στην τάξη

Ερμηνεία

Άρθρο 335. Επανόρθωση παραλείψεων. Προσφυγή στο δικαστήριο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 336. Θόρυβος και ανυπακοή

Ερμηνεία

Άρθρο 337. Σύλληψη για ψευδή κατάθεση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 338. Πλαστότητα του εγγράφου

Ερμηνεία

Νομολογία

Τρίτο Κεφάλαιο

Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο

Άρθρο 339. Έναρξη της εκδίκασης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 340. Προσωπική εµφάνιση του κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 341. Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πληµµεληµάτων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 342. Λήψη της ταυτότητας του κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Άρθρο 343. Θέση επί της κατηγορίας. Ενημέρωση του κατηγορουμένου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 344. Έναρξη συζήτησης

Ερμηνεία

Άρθρο 345. Συνάφεια - Συµµετοχή

Ερμηνεία

Άρθρο 346. Αποχώρηση του κατηγορουµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 347. Αποµάκρυνση του κατηγορουµένου που θορυβεί

Ερμηνεία

Άρθρο 348. Ασθένεια του κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Άρθρο 349. Αναβολή της δίκης

Ερμηνεία

Νομολογία (µε επιφύλαξη αποφάσεις και προ 2010, υπό το προϊσχύσαν της 23.12.2010 άρθρο 349)

Τέταρτο Κεφάλαιο

Αποδεικτική διαδικασία

α) Μάρτυρες

Άρθρο 350. Απαγόρευση επικοινωνίας µαρτύρων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 351. Σειρά κατά την εξέταση µαρτύρων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 352. Αναβολή της δίκης λόγω απουσίας µαρτύρων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 353. Προσαγωγή των µαρτύρων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 354. Μάρτυρες που είναι αδύνατο να εµφανιστούν

Ερμηνεία

Άρθρο 355. Κλήτευση νέων µαρτύρων υπεράσπισης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 356. Δικαιώµατα του εισαγγελέα και των διαδίκων µετά την αναβολή

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 357. Διευκρινίσεις και ερωτήσεις στους µάρτυρες και στους κατηγορουµένους

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 358. Παρατηρήσεις στις αποδείξεις που ενεργήθηκαν και ερωτήσεις

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 359. Αποχώρηση και νέα εξέταση των µαρτύρων

Ερμηνεία

β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία

Άρθρο 360. Πραγµατογνώµονες

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 361. Αυτοψία

Ερμηνεία

γ) Έγγραφα

Άρθρο 362. Ανάγνωση των εγγράφων

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία

Άρθρο 363. Ανάγνωση ένορκων καταθέσεων

Ερμηνεία

Νομολογία

δ) Εξέταση του κατηγορουμένου

Άρθρο 364. Συνεννόηση κατηγορουµένου µε τον συνήγορό του

Ερμηνεία

Άρθρο 365. Απολογία του κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 366. Συµπληρωµατικές έρευνες

Ερμηνεία - Νομολογία

Πέμπτο Κεφάλαιο

Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία

Άρθρο 367. Αγορεύσεις

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 368. Πώς τελειώνει η ποινική δίκη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 369. Κατάρτιση και δηµοσίευση των αποφάσεων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 370. Καταχώρηση µειοψηφίας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 371. Αποφάσεις που δηµοσιεύονται στον τύπο

Ερμηνεία

Άρθρο 372. Έξοδα. Τύχη των πραγµάτων που κατασχέθηκαν

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 373. Τύχη δεσµευµένων περιουσιακών στοιχείων

Ερμηνεία

Τρίτο τμήμα

Ειδικοί κανόνες διαδικασίας

Πρώτο Κεφάλαιο

Στο πλημμελειοδικείο

Άρθρο 374. Αριθµός, σειρά και κατανοµή των υποθέσεων στο πληµµελειοδικείο

Ερμηνεία - Νομολογία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Στο εφετείο

Άρθρο 375. Ιδιαίτερες δικάσιµοι. Διακοπή των συνεδριάσεων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 376. Αυτεπάγγελτος διορισµός συνηγόρου

Ερμηνεία

Τρίτο Κεφάλαιο

Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια

Άρθρο 377. Γενικές διατάξεις

Ερμηνεία

Άρθρο 378. Συγκρότηση δικαστηρίων

Ερμηνεία

Άρθρο 379. Προσόντα ενόρκων

Ερμηνεία

Άρθρο 380. Κωλύµατα ενόρκων

Ερμηνεία

Άρθρο 381. Ισόβια ανικανότητα

Ερμηνεία

Άρθρο 382. Προσωρινή ανικανότητα

Ερμηνεία

Άρθρο 383. Ετήσιοι γενικοί κατάλογοι ενόρκων

Ερμηνεία

Άρθρο 384. Αιτήσεις - ενστάσεις και εκδίκασή τους. Οριστικοποίηση καταλόγου

Ερμηνεία

Άρθρο 385. Κατάλογος των ενόρκων για τη σύνοδο

Ερμηνεία

Άρθρο 386. Παράλειψη εκλογής και κλήρωσης

Ερμηνεία

Άρθρο 387. Κλήτευση και δηλώσεις των ενόρκων που κληρώθηκαν

Ερμηνεία

Άρθρο 388. Διαγραφή και αντικατάσταση των ενόρκων που κληρώθηκαν

Ερμηνεία

Άρθρο 389. Απαλλαγή από τα τέλη

Ερμηνεία

Άρθρο 390. Αµφιβολίες για την ταυτότητα των ενόρκων που κληρώθηκαν

Ερμηνεία

Άρθρο 391. Επακόλουθα από την απουσία ενόρκων - Ποινή των λιπενόρκων

Ερμηνεία

Άρθρο 392. Αίτηση ακύρωσης από τους ενόρκους που τιµωρήθηκαν

Ερμηνεία

Άρθρο 393. Άδειες απουσίας των ενόρκων

Ερμηνεία

Άρθρο 394. Κλήρωση ενόρκων για να συζητηθεί υπόθεση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 395. Ασυµβίβαστα για τους ενόρκους

Ερμηνεία

Άρθρο 396. Εξαίρεση ενόρκων

Ερμηνεία

Άρθρο 397. Αναπληρωµατικοί ένορκοι

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 398. Όρκος ενόρκων

Ερμηνεία

Άρθρο 399. Πότε προτείνεται ακυρότητα

Ερμηνεία

Άρθρο 400. Κλήρωση για περισσότερες υποθέσεις

Ερμηνεία

Άρθρο 401. Ισοτιµία ψήφου

Ερμηνεία

Άρθρο 402. Πότε διακόπτεται η συνεδρίαση και διορίζεται συνήγορος

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 403. Απαγγελία της κατηγορίας

Ερμηνεία

Άρθρο 404. Αρµοδιότητα του µικτού ορκωτού δικαστηρίου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 405. Αρµοδιότητα των τακτικών δικαστών

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 406. Αρμοδιότητα τακτικών δικαστών σε ειδικές περιπτώσεις

Ερμηνεία

Άρθρο 407. Ακύρωση της διαδικασίας ή της απόφασης

Ερμηνεία

Άρθρο 408. Διαδικασία ενώπιον του µικτού ορκωτού Εφετείου

Ερμηνεία

Πέμπτο Βιβλίο

Ειδικές διαδικασίες

Πρώτο Τμήμα

Συνοπτική διαδικασία

Πρώτο Κεφάλαιο

Ποινική διαταγή

Άρθρο 409. Ποινική διαταγή επί πλημμελημάτων

Ερμηνεία

Άρθρο 410. Παραποµπή της αίτησης στην τακτική διαδικασία ή έκδοση απόφαση

Ερμηνεία

Άρθρο 411. Περιεχόµενο ποινικής διαταγής

Ερμηνεία

Άρθρο 412. Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής

Ερμηνεία

Άρθρο 413. Συζήτηση στο ακροατήριο

Ερμηνεία

Άρθρο 414. Ένδικα µέσα

Ερμηνεία

Άρθρο 415. Μη δέσµευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης

Ερμηνεία

Άρθρο 416. Εκτέλεση ποινικής διαταγής

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω

Άρθρο 417. Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο

Ερμηνεία

Άρθρο 418. Διαδικασία

Ερμηνεία

Άρθρο 419. Κράτηση του κατηγορουμένου

Ερμηνεία

Άρθρο 420. Κλήτευση των συναιτίων

Ερμηνεία

Άρθρο 421. Κλήτευση μαρτύρων

Ερμηνεία

Άρθρο 422. Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας

Ερμηνεία

Άρθρο 423. Δικαιώµατα κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 424. Αναβολή για ισχυρότερες αποδείξεις

Ερμηνεία

Άρθρο 425. Αναβολή της συζήτησης και µάρτυρες

Ερμηνεία.

Άρθρο 426. Συζήτηση

Ερμηνεία

Άρθρο 427. Συνοπτική διαδικασία επί στρατιωτικών

Ερμηνεία

Δεύτερο Τμήμα

Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων

Πρώτο Κεφάλαιο

Πλημμελήματα

Άρθρο 428. Κλήτευση στο ακροατήριο

Ερμηνεία

Άρθρο 429. Συζήτηση και απόφαση

Ερμηνεία

Άρθρο 430. Αίτηση για την ακύρωση της απόφασης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 431. Συζήτηση

Ερμηνεία - Νομολογία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Κακουργήματα

Άρθρο 432. Αναστολή της εκδίκασης

Ερμηνεία

Άρθρο 433. Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Ερμηνεία

Άρθρο 434. Δημοσίευση της διάταξης αναστολής

Ερμηνεία

Άρθρο 435. Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων

Ερμηνεία

Τρίτο Τμήμα

Δικαστική συνδρομή

Πρώτο Κεφάλαιο

Έκδοση

Άρθρο 436. Έκδοση. Γενικά

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 437. Πότε επιτρέπεται η έκδοση

Ερμηνεία

Άρθρο 438. Απαγόρευση της έκδοσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 439. Αίτηση για έκδοση από περισσότερα κράτη

Ερμηνεία

Άρθρο 440. Περιορισμοί στην έκδοση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 441. Αναβολή της έκδοσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 442. Προσωρινή παράδοση του προσώπου για το οποίο ζητείται η έκδοση

Ερμηνεία

Άρθρο 443. Αίτηση για την έκδοση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 444. Αίτηση για επεξηγήσεις

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 445. Έκδοση εντάλματος σύλληψης του εκζητουμένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 446. Βεβαίωση της ταυτότητας - Φυλάκιση του προσώπου που έχει συλληφθεί

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 447. Ανακοίνωση των εγγράφων

Ερμηνεία

Άρθρο 448. Διαδικασία σε περίπτωση συναίνεσης του εκζητουµένου

Ερμηνεία

Άρθρο 449. Συζήτηση για την έκδοση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 450. Απόφαση για την έκδοση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 451. Ένδικο μέσο κατά της απόφασης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 452. Πότε διατάσσεται η έκδοση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 453. Απόδοση των κατασχεθέντων

Ερμηνεία

Άρθρο 454. Υποβολή νέας αίτησης

Ερμηνεία

Άρθρο 455. Διαμεταγωγή

Ερμηνεία

Άρθρο 456. Αίτηση των ελληνικών αρχών για έκδοση

Ερμηνεία

Άρθρο 457. Επανέκδοση σε ξένη χώρα προσώπου που εκδόθηκε στις ελληνικές αρχές

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής

Άρθρο 458. Αιτήσεις για ανακριτικές πράξεις

Ερμηνεία

Άρθρο 459. Αιτήσεις των ξένων δικαστικών αρχών για ανακριτικές πράξεις

Ερμηνεία

Άρθρο 460. Μεταγωγή του κρατουμένου για εξέταση Διαβίβαση πειστηρίων

Ερμηνεία

Άρθρο 461. Έξοδα μαρτύρων και πραγματογνωμόνων

Ερμηνεία

Έκτο Βιβλίο

Ένδικα μέσα

Πρώτο Τμήμα

Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 462. Ποια είναι τα ένδικα µέσα

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 463. Έκταση ισχύος γενικών όρων

Άρθρο 464. Ποιος τα ασκεί

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 465. Άσκηση ενδίκων µέσων από τον εισαγγελέα

Ερμηνεία

Άρθρο 466. Άσκηση των ενδίκων µέσων που παρέχονται στους διαδίκους

Ερμηνεία

Νομολογία, υπό το προϊσχύσαν άρ. 465, τώρα 466 ΚΠΔ

Άρθρο 467. Αντίθετη δήλωση του κατηγορουµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 468. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα

Ερμηνεία

Άρθρο 469. Επεκτατικό αποτέλεσμα

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 470. Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουµένου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 471. Ανασταλτική δύναµη των ενδίκων µέσων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 472. Αµφισβήτηση της ανασταλτικής δύναµης του ενδίκου µέσου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 473. Προθεσµία για την άσκηση των ενδίκων µέσων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 474. Έκθεση και λόγοι άσκησης του ενδίκου µέσου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 475. Παραίτηση από ένδικο µέσο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 476. Όταν το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο

Ερμηνεία - Νομολογία

Δεύτερο τμήμα

Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων

Πρώτο Κεφάλαιο

Έφεση κατά βουλεύματος

Άρθρο 477. Σε ποιους επιτρέπεται

Ερμηνεία

Άρθρο 478. Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούµενο

Ερμηνεία

Άρθρο 479. Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 480. Προθεσμία

Ερμηνεία

Άρθρο 481. Αρµόδιο δικαστήριο για την έφεση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 482. Δικαιοδοσία συµβουλίου εφετών

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος

Άρθρο 483. Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 484. Λόγοι αναίρεσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 485. Συζήτηση της αναίρεσης

Ερμηνεία

Νομολογία

Τρίτο Τμήμα

Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων

Πρώτο Κεφάλαιο

Έφεση

Άρθρο 486. Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 487. Αιτιολογία της ασκούµενης από τον εισαγγελέα έφεσης

Ερμηνεία

Άρθρο 488. Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρµοδιότητα

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 489. Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης από τον κατηγορούµενο και τον εισαγγελέα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 490. Έφεση σε ειδικές περιπτώσεις

Ερμηνεία

Άρθρο 491. Ιδίως από τον εισαγγελέα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 492. Η έφεση στην περίπτωση αρχικής συρροής εγκληµάτων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 493. Έφεση σε περίπτωση επιγενόµενης συρροής

Ερμηνεία

Άρθρο 494. Έφεση σε περίπτωση συνολικής ποινής

Ερμηνεία

Άρθρο 495. Έφεση κατά του µέρους της απόφασης που προβλέπει την απόδοση ή τη δήµευση

Ερμηνεία

Νομολογία υπό το προϊσχύσαν δίκαιο

Άρθρο 496. Έφεση σε συναφή εγκλήµατα

Ερμηνεία

Άρθρο 497. Ανασταλτική δύναµη της έφεσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 498. Διατυπώσεις της έφεσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 499. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 500. Προπαρασκευαστική διαδικασία

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 501. Κύρια συζήτηση. α) Όταν απουσιάζει ο εκκαλών

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 502. Κυρία συζήτηση. β) Όταν εµφανιστεί ο εκκαλών

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 503. Τύχη της εγγύησης

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Αναίρεση

Άρθρο 504. Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 505. Ποιοι ζητούν την αναίρεση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 506. Αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 507. Προθεσµία αναίρεσης για τους εισαγγελείς

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 508. Έκθεση αναίρεσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 509. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης

Ερμηνεία

Άρθρο 510. Λόγοι αναίρεσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Νοµολογία επί των ειδικότερων λόγων αναίρεσης της παρ. 1, υπό τον προϊσχύσαντα ΚΠΔ

Νομολογία

Άρθρο 511. Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως

Ερμηνεία

Νομολογία ειδικότερη προϊσχύσαντος άρθρου 511 ΚΠΔ και νέου άρθρου 511 ΚΠΔ

Άρθρο 512. Διαδικασία

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 513. Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση σημειώματος

Ερμηνεία

Άρθρο 514. Συζήτηση α) Μη εµφάνιση του αναιρεσείοντος

Ερμηνεία

Νομολογία υπό την ισχύ του προϊσχύσαντος άρθρου

Άρθρο 515. Συζήτηση β) Εµφάνιση του αναιρεσείοντος

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία

Άρθρο 516. Αναίρεση για αναρµοδιότητα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 517. Αναίρεση λόγω δεδικασµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 518. Αναίρεση για εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 519. Αναίρεση για άλλους λόγους

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 520. Αναίρεση ως προς το κεφάλαιο περί δήµευσης ή απόδοσης

Ερμηνεία

Άρθρο 521. Εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου

Ερμηνεία

Άρθρο 522. Σύνθεση του δικαστηρίου της παραποµπής

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 523. Επανεξέταση

Ερμηνεία

Άρθρο 524. Συζήτηση στο δικαστήριο της παραποµπής

Ερμηνεία

Νομολογία

Έβδομο βιβλίο

Έκτακτα ένδικα μέσα

Πρώτο Κεφάλαιο

Επανάληψη της διαδικασίας

Άρθρο 525. Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 526. Επανάληψη της διαδικασίας επί καταδίκης από το Ε.Δ.Δ.Α. για μη αποζημίωση κατά το άρθρο 535

Ερμηνεία

Άρθρο 527. Επανάληψη σε βάρος εκείνου που αθωώθηκε

Ερμηνεία

Άρθρο 528. Ποιοι ζητούν την επανάληψη και µε ποιες διατυπώσεις

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 529. Αρµόδιο δικαστήριο - Διαδικασία

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 530. Διαδικασία βεβαίωσης λόγων επανάληψης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 531. Αναστολή της εκτέλεσης της ποινής

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 532. Επανάληψη της συζήτησης

Ερμηνεία

Άρθρο 533. Επεκτατικό αποτέλεσµα

Ερμηνεία

Άρθρο 534. Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του αιτούντος

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν

και μετέπειτα αθωώθηκαν

Άρθρο 535. Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 536. Πότε δεν υπάρχει δικαίωµα για αποζηµίωση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 537. Ποιοι άλλοι έχουν δικαίωµα για αποζηµίωση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 538. Υποβολή της αίτησης

Ερμηνεία

Άρθρο 539. Εκδίκαση της αίτησης

Ερμηνεία

Άρθρο 540. Προσδιορισμός αποζηµίωσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 541. Υποκατάσταση του Δηµοσίου στα δικαιώµατα του ζηµιωµένου

Ερμηνεία

Άρθρο 542. Εφαρµογή και στον Άρειο Πάγο και στα στρατιωτικά δικαστήρια

Ερμηνεία

Άρθρο 543. Επιστροφή αποζημίωσης

Ερμηνεία

Άρθρο 544. Αναλογική εφαρμογή και σε περίπτωση κατάσχεσης και δέσμευσης περιουσίας

Ερμηνεία

Όγδοο Βιβλίο

Εκτέλεση

Πρώτο Κεφάλαιο

Αποφάσεις εκτελεστές

Άρθρο 545. Πότε η απόφαση είναι εκτελεστή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 546. Πότε η απόφαση είναι αµετάκλητη

Ερμηνεία

Άρθρο 547. Πότε εκτελείται η αθωωτική απόφαση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 548. Πότε εκτελείται η προπαρασκευαστική απόφαση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 549. Ποιοι φροντίζουν για την εκτέλεση της απόφασης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 550. Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για το ίδιο έγκληµα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 551. Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων για διαφορετικά εγκλήµατα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 552. Εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής και της δήμευσης

Ερμηνεία

Άρθρο 553. Βεβαίωση χρηματικών ποινών

Ερμηνεία

Άρθρο 554. Λήξη της ποινής

Ερμηνεία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής

Άρθρο 555. Υποχρεωτική αναβολή της εκτέλεσης

Ερμηνεία

Άρθρο 556. Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης

Ερμηνεία

Άρθρο 557. Διακοπή της εκτέλεσης της ποινής

Ερμηνεία

Άρθρο 558. Ένδικα µέσα

Ερμηνεία

Άρθρο 559. Εγγύηση για την αναβολή της ποινής

Ερμηνεία

Άρθρο 560. Εκτέλεση της ποινής που έχει αναβληθεί ή διακοπεί

Ερμηνεία

Τρίτο Κεφάλαιο

Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση

Άρθρο 561. Αµφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασµένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 562. Αµφιβολίες σχετικά µε το είδος ή τη διάρκεια της ποινής

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 563. Διαδικασία

Ερμηνεία - Νομολογία

Τέταρτο Κεφάλαιο

Τέλος των ποινών

Άρθρο 564. Πότε παύει η εκτέλεση της ποινής

Ερμηνεία

Άρθρο 565. Πότε εξαλείφεται η ποινή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 566. Πώς εφαρµόζονται η αµνηστία και η χάρη

Ερμηνεία

Πέμπτο Κεφάλαιο

Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής

της ελευθερίας ποινής

Άρθρο 567. Ποιος και πώς ασκεί την εποπτεία

Ερμηνεία

Ένατο Βιβλίο

Ποινικό Μητρώο

Άρθρο 568. Οργάνωση Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου

Ερμηνεία

Άρθρο 569. Τρόπος τήρησης του ποινικού µητρώου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 570. Έννοια αντιγράφου ποινικού µητρώου

Ερμηνεία

Άρθρο 571. Αντίγραφα ποινικού µητρώου

Ερμηνεία

Άρθρο 572. Έκδοση αντιγράφων δικαστικής και γενικής χρήσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 573. Καταστροφή δελτίων ποινικού µητρώου

Ερμηνεία

Άρθρο 574. Απαγόρευση ανακοίνωσης

Ερμηνεία

Άρθρο 575. Αµφισβητήσεις - Διορθώσεις εσφαλµένων εγγραφών

Ερμηνεία - Νομολογία

Δέκατο Βιβλίο

Έξοδα της ποινικής διαδικασίας

Άρθρο 576. Προκαταβολή των εξόδων

Ερμηνεία

Άρθρο 577. Έξοδα σε βάρος των κατηγορουµένων που καταδικάστηκαν

Ερμηνεία

Άρθρο 578. Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης ενδίκων µέσων, ενστάσεων και αιτήσεων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 579. Έξοδα σε περίπτωση που ανακαλείται η έγκληση

Ερμηνεία

Άρθρο 580. Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή µήνυση

Ερμηνεία

Άρθρο 581. Προσφυγή του προσώπου που έχει ασκήσει τη µήνυση ή την έγκληση

Ερμηνεία

Άρθρο 582. Μερική καταδίκη στα έξοδα

Ερμηνεία

Άρθρο 583. Είσπραξη και βεβαίωση εξόδων

Ερμηνεία

Άρθρο 584. Επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν

Ερμηνεία

Ενδέκατο Βιβλίο

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Ερμηνεία

Άρθρο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο Δεύτερο. Έναρξη Ισχύος

Άρθρο 7 παρ. 60 Ν. 4637/2019. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 9 Ν. 4637/2019. Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 11 Ν. 4637/2019

Άρθρο 14 Ν. 4637/2019. Χρήση αποδεικτικού μέσου στα οικονομικά εγκλήματα

Άρθρο 15 Ν. 4637/2019. Μεταβατική Διάταξη

Άρθρο 16 Ν. 4637/2019

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019) - Ιούνιος 2024, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #4
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024)
Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους