Ι. Μανωλεδάκης, Επιβουλή της δημόσιας τάξης - 2η έκδοση, 1994


Ι. Μανωλεδάκης, Επιβουλή της δημόσιας τάξης - 2η έκδοση, 1994

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Επιβουλή της δημόσιας τάξης - 2η έκδοση
Άρθρα 183-197 ΠΚ
© 1994
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-149-5
Σελίδες
I-XII + 318
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

0.1. Το περιεχόμενο του ΣΤ´ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους ΠΚ - Εισαγωγικά

0.2. Η συστηματική θέση του ΣΤ´ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους στον Ποινικό Κώδικα

0.3. Προσδιορισμός του εννόμου αγαθού «δημόσια τάξη»

0.4. Ταξινόμηση των εγκλημάτων κατά της δημόσιας τάξης

1.1.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

1.1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

1.1.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις: Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

1.1.4. Ποινική κύρωση

1.2.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

1.2.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

1.2.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

1.2.4. Ποινική κύρωση

1.3.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

1.3.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

1.3.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

1.3.4. Ποινική κύρωση

1.4.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

1.4.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

1.4.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

1.4.4. Ποινική κύρωση

<Ι>1.1. Πρόκληση-διέγερση σε απείθεια (άρ. 183 ΠΚ)

1.2. Πρόκληση-διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος (άρ. 184 ΠΚ)

1.3. Εγκωμίαση κακουργήματος που τελέστηκε (άρ. 185 ΠΚ)

1.4. Πρόκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές (άρ. 194 ΠΚ)

2.1.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

2.1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

2.1.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

2.1.4. Ποινική κύρωση

2.2.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

2.2.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

2.2.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

2.2.4. Ποινική κύρωση

2.3.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

2.3.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

2.3.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

2.3.4. Ποινική κύρωση

2.1. Σύσταση και συμμορία (άρ. 187 ΠΚ)

2.2. Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο (άρ. 188 ΠΚ)

2.3. Κατάρτιση ένοπλης ομάδας (άρ. 195 ΠΚ)

3.1.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

3.1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

3.1.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

3.1.4. Ποινική κύρωση

3.2.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

3.2.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

3.2.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

3.2.4. Ποινική κύρωση

3.3.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

3.3.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

3.3.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

3.3.4. Ποινική κύρωση

3.1. Διατάραξη της κοινής ειρήνης (άρ. 189 ΠΚ)

3.2. Διατάραξη της κοινής ειρήνης με διέγερση του λαού σε διχόνοια (άρ. 192 ΠΚ)

3.3. Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών (άρ. 190 ΠΚ)

4.1.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

4.1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

4.1.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

4.1.4. Ποινική κύρωση

4.2.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

4.2.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

4.2.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

4.2.4. Ποινική κύρωση

4.3.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

4.3.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

4.3.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

4.3.4. Ποινική κύρωση

4.1. Διασπορά ψευδών ανησυχητικών ειδήσεων (άρ. 191 ΠΚ)

4.2. Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος (άρ. 196 ΠΚ)

4.3. Διατάραξη συνεδριάσεων (άρ. 197 ΠΚ)

5.1.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

5.1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

5.1.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

5.1.4. Ποινική κύρωση

5.2.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

5.2.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

5.2.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

5.2.4. Ποινική κύρωση

5.1. Πρόκληση και προσφορά σε τέλεση εγκλήματος (άρ. 186 ΠΚ): ρωγμή στο αντικειμενικό άδικο

5.2. Εγκλήματα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης (άρ. 193 ΠΚ): ρωγμή στην υποκειμενική ευθύνη

(0) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΩΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ» (1): Η δημόσια διέγερση

(2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΩΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ» (ΙΙ): Η συμμετοχή σε εγκληματική ένωση

(3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΩΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ»

(4) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´: «ΜΙΚΤΑ» ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (ΩΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ» ΚΑΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ»)

(5) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΩΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ»

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Πλήρως ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 5090/2024 (ΦΕΚ Α΄ 30/23.2.2024)