Ι. Μανωλεδάκης, Επιβουλή της δημόσιας τάξης - 2η έκδοση, 1994


Ι. Μανωλεδάκης, Επιβουλή της δημόσιας τάξης - 2η έκδοση, 1994

Edition info

Title
Επιβουλή της δημόσιας τάξης - 2η έκδοση
Άρθρα 183-197 ΠΚ
© 1994
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-149-5
Pages
I-XII + 318
Price
€ 14.50
Out of print

Table of contents   +

0.1. Το περιεχόμενο του ΣΤ´ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους ΠΚ - Εισαγωγικά

0.2. Η συστηματική θέση του ΣΤ´ κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους στον Ποινικό Κώδικα

0.3. Προσδιορισμός του εννόμου αγαθού «δημόσια τάξη»

0.4. Ταξινόμηση των εγκλημάτων κατά της δημόσιας τάξης

1.1.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

1.1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

1.1.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις: Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

1.1.4. Ποινική κύρωση

1.2.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

1.2.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

1.2.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

1.2.4. Ποινική κύρωση

1.3.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

1.3.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

1.3.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

1.3.4. Ποινική κύρωση

1.4.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

1.4.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

1.4.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

1.4.4. Ποινική κύρωση

<Ι>1.1. Πρόκληση-διέγερση σε απείθεια (άρ. 183 ΠΚ)

1.2. Πρόκληση-διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος (άρ. 184 ΠΚ)

1.3. Εγκωμίαση κακουργήματος που τελέστηκε (άρ. 185 ΠΚ)

1.4. Πρόκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές (άρ. 194 ΠΚ)

2.1.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

2.1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

2.1.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

2.1.4. Ποινική κύρωση

2.2.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

2.2.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

2.2.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

2.2.4. Ποινική κύρωση

2.3.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

2.3.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

2.3.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

2.3.4. Ποινική κύρωση

2.1. Σύσταση και συμμορία (άρ. 187 ΠΚ)

2.2. Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο (άρ. 188 ΠΚ)

2.3. Κατάρτιση ένοπλης ομάδας (άρ. 195 ΠΚ)

3.1.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

3.1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

3.1.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

3.1.4. Ποινική κύρωση

3.2.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

3.2.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

3.2.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

3.2.4. Ποινική κύρωση

3.3.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

3.3.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

3.3.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

3.3.4. Ποινική κύρωση

3.1. Διατάραξη της κοινής ειρήνης (άρ. 189 ΠΚ)

3.2. Διατάραξη της κοινής ειρήνης με διέγερση του λαού σε διχόνοια (άρ. 192 ΠΚ)

3.3. Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών (άρ. 190 ΠΚ)

4.1.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

4.1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

4.1.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

4.1.4. Ποινική κύρωση

4.2.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

4.2.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

4.2.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

4.2.4. Ποινική κύρωση

4.3.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

4.3.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

4.3.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

4.3.4. Ποινική κύρωση

4.1. Διασπορά ψευδών ανησυχητικών ειδήσεων (άρ. 191 ΠΚ)

4.2. Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος (άρ. 196 ΠΚ)

4.3. Διατάραξη συνεδριάσεων (άρ. 197 ΠΚ)

5.1.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

5.1.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

5.1.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

5.1.4. Ποινική κύρωση

5.2.1. Αντικειμενική υπόσταση - Άδικο

5.2.2. Υποκειμενική υπόσταση - Καταλογισμός

5.2.3. Μορφολογικές παρατηρήσεις - Χαρακτηρισμοί του εγκλήματος - Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή

5.2.4. Ποινική κύρωση

5.1. Πρόκληση και προσφορά σε τέλεση εγκλήματος (άρ. 186 ΠΚ): ρωγμή στο αντικειμενικό άδικο

5.2. Εγκλήματα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης (άρ. 193 ΠΚ): ρωγμή στην υποκειμενική ευθύνη

(0) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(1) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΩΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ» (1): Η δημόσια διέγερση

(2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΩΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ» (ΙΙ): Η συμμετοχή σε εγκληματική ένωση

(3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΩΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ»

(4) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´: «ΜΙΚΤΑ» ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (ΩΣ «ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ» ΚΑΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ»)

(5) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΩΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ»

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...