Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων, 2η έκδ., 2007


Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων, 2η έκδ., 2007

Η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2002/58 περί τηλεπικικοινωνιακών προσωπικών δεδομένων καθώς και οι τροποποιήσεις του νόμου 2472/1997 με τον πρόσφατο νόμο 3471/2006, τόσο ως προς την έννοια του «αρχείου» δεδομένων όσο και ως προς την εξώδικη επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων αποτέλεσαν επαρκείς λόγους για την επανέκδοση του βιβλίου «Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων». Στην παρούσα έκδοση εντάχθηκε, επίσης, η κριτική ανάλυση της νεότερης νομολογίας των δικαστηρίων, ιδίως των ποινικών, και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που απασχόλησαν τη νομική θεωρία και πράξη.

Η δομή και τα κεφάλαια του έργου παρέμειναν ως είχαν, ενώ, όπου κρίθηκε αναγκαίο λόγω των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, παρουσιάζεται εκτενέστερη ανάλυση των οικείων ζητημάτων. Αξιοποιήθηκε, εξάλλου, και η, διαρκώς αυξανόμενη, νεότερη βιβλιογραφία στα θέματα που απασχολούν το αντικείμενο της μελέτης. Στόχος του βιβλίου παραμένει η πρόκληση ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ ερευνητών και νομικών της δικαστηριακής πρακτικής, ώστε να εμπεδωθεί περαιτέρω η εφαρμογή του νόμου 2472/1997 κατά τη δεύτερη δεκαετία της ισχύος του.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων
Η νομολογιακή συμβολή στην ερμηνεία των βασικών όρων
© 2007
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-445-149-4
Σελίδες
XV + 207
Τιμή
€ 20,00
Εξαντλημένο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Σαββίδης, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη, 2023
Πλήρης ανάλυση του αποδεικτικού μέσου της πραγματογνωμοσύνης στην ποινική διαδικασία με έμφαση σε πρακτικά ζητήματα
A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
Crime policy analysis with special emphasis on global challenges
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Διεξοδική ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση