Γ. Διαμαντόπουλος/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Ε. Κοντογεώργου..., Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2016


Γ. Διαμαντόπουλος/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Ε. Κοντογεώργου..., Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2016

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του δεύτερου πανελλήνιου συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, και περιλαμβάνονται χρήσιμες εισηγήσεις για την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που ταλανίζουν κτηματολογική θεωρία και νομολογία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο
Σημεία τομής και διάκρισης
© 2016
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
Σειρά
ISBN
978-960-568-415-0
Σελίδες
XVII + 238
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Προσφώνηση Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Προσφώνηση Προέδρου και Επιστημονικού Διευθυντή Κέντρου Κτη­ματολογικών Μελετών

Κυριότερες Συντομογραφίες

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Θωμαΐτσα Πατρώνα,

Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου

Βασίλειος Παπανικόλας

Ρυθμίσεις που αφορούν στα ακίνητα της Δωδεκανήσου συνολικά, τις διακρίσεις αυτών και τα δικαιώματα επ’ αυτών. Ένδικη προστασία επί προσβολής εμπράγματου δικαιώματος κατά τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου

Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

Ένδικη προστασία επί προσβολής εμπράγματου δικαιώματος κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου,

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Θεόδωρος Φραράκης

Το τεκμήριο από την κτηματολογική εγγραφή (οι συνέπειες της κτη­ματολογικής εγγραφής) στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδε­κα­νήσου

Δημήτριος Παπαστερίου

Ζητήματα κτηματολογικών εγγραφών και τεκμήρια αρχικών και μετα­γενέστερων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαστερίου,

Ομότιμος καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Πέτρος Πρέκας

Η χρησικτησία σύμφωνα με τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδε­κανήσου

Ελένη Κοντογεώργου

Ο θεσμός της χρησικτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Εκκλησιαστική Περιουσία Δωδεκανήσων. Από τον ιταλικό Κτημα­τολο­γικό Κανονισμό στην προοπτική του Εθνικού Κτηματολογίου

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Γεώργιος Διαμαντόπουλος,

Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΚΤΗΜΕ, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Νικόλαος Ματσάκης

Άρθρο 51 Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου. Στοχευμένες ερμηνευτικές παρεμβάσεις-προσεγγίσεις

Ειρήνη Μαλαχτάρη

Καταχωριστέες πράξεις. Ερμηνευτικά ζητήματα, νομολογιακές προσ­εγ­­γίσεις και σύγχρονη συναλλακτική προσέγγιση στο Εθνικό Κτημα­τολόγιο

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας

Eπίκαιρα νομολογιακά ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου στα Δωδε­κάνησα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γεώργιος Διαμαντόπουλος,

Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΚΤΗΜΕ, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Πορίσματα εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κέντρου Κτη­μα­τολο­γικών Μελετών: «Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο: σημεία τομής και διάκρισης»

Ευρετήριο Υλης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Διαμαντόπουλος/Ζ. Γιαννοπούλου/Α. Πλεύρη..., Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #16
Τα σημεία τομής και διάκρισης δύο νεότευκτων θεσμών, όπως αυτοί ρυθμίζονται στο νόμο περί Εθνικού Κτηματολογίου (ν. 2664/1998) και στο νόμο για τη διαμεσολάβηση (ν....
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, 2021
Eξήντα μελέτες, ομιλίες και γνωμοδοτήσεις του καθηγητή Πολιτικής Δικονομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωργίου Διαμαντόπουλου, οι οποίες εκπονήθηκαν την...
Α. Λαχανόπουλος/Σ. Κλεισιάρης/Ε. Κοτζανικολάου..., Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #18
Ο αείμνηστος Δημήτριος Ευρυγένης εύστοχα έχει επισημάνει ότι το συγκριτικό δίκαιο αφορά τόσο στη μελέτη του αλλοδαπού δικαίου, όσο και στο προϊόν που προκύπτει από τη...
Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 5η έκδ., 2021
Οι διαρκείς νομοθετικές μεταβολές στο πεδίο των κτηματολογικών εγγράφων, η πληθώρα νέων δικαστικών αποφάσεων, αλλά και η εξάντληση της προηγούμενης έκδοσης, επέβαλαν την...