Γ. Διαμαντόπουλος/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Ε. Κοντογεώργου..., Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2016


Γ. Διαμαντόπουλος/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Ε. Κοντογεώργου..., Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2016

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του δεύτερου πανελλήνιου συνεδρίου του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, και περιλαμβάνονται χρήσιμες εισηγήσεις για την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που ταλανίζουν κτηματολογική θεωρία και νομολογία.

Edition info

Title
Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο
Σημεία τομής και διάκρισης
© 2016
Editor
Authors
Series
ISBN
978-960-568-415-0
Pages
XVII + 238
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Προσφώνηση Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Προσφώνηση Προέδρου και Επιστημονικού Διευθυντή Κέντρου Κτη­ματολογικών Μελετών

Κυριότερες Συντομογραφίες

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Θωμαΐτσα Πατρώνα,

Πρόεδρος Εφετών Δωδεκανήσου

Βασίλειος Παπανικόλας

Ρυθμίσεις που αφορούν στα ακίνητα της Δωδεκανήσου συνολικά, τις διακρίσεις αυτών και τα δικαιώματα επ’ αυτών. Ένδικη προστασία επί προσβολής εμπράγματου δικαιώματος κατά τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου

Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

Ένδικη προστασία επί προσβολής εμπράγματου δικαιώματος κατά το Εθνικό Κτηματολόγιο

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου,

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Θεόδωρος Φραράκης

Το τεκμήριο από την κτηματολογική εγγραφή (οι συνέπειες της κτη­ματολογικής εγγραφής) στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδε­κα­νήσου

Δημήτριος Παπαστερίου

Ζητήματα κτηματολογικών εγγραφών και τεκμήρια αρχικών και μετα­γενέστερων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Δημήτριος Παπαστερίου,

Ομότιμος καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Πέτρος Πρέκας

Η χρησικτησία σύμφωνα με τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδε­κανήσου

Ελένη Κοντογεώργου

Ο θεσμός της χρησικτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Εκκλησιαστική Περιουσία Δωδεκανήσων. Από τον ιταλικό Κτημα­τολο­γικό Κανονισμό στην προοπτική του Εθνικού Κτηματολογίου

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Γεώργιος Διαμαντόπουλος,

Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΚΤΗΜΕ, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Νικόλαος Ματσάκης

Άρθρο 51 Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου. Στοχευμένες ερμηνευτικές παρεμβάσεις-προσεγγίσεις

Ειρήνη Μαλαχτάρη

Καταχωριστέες πράξεις. Ερμηνευτικά ζητήματα, νομολογιακές προσ­εγ­­γίσεις και σύγχρονη συναλλακτική προσέγγιση στο Εθνικό Κτημα­τολόγιο

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας

Eπίκαιρα νομολογιακά ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου στα Δωδε­κάνησα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Γεώργιος Διαμαντόπουλος,

Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΚΤΗΜΕ, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Πορίσματα εργασιών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κέντρου Κτη­μα­τολο­γικών Μελετών: «Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο: σημεία τομής και διάκρισης»

Ευρετήριο Υλης

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Εθνικό Κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα, 2023
Series: Συλλογές Νομολογίας ΕπΑκ, #2
Συστηματική παράθεση περισσότερων από 240 αποφάσεων επί σειράς κτηματολογικών ζητημάτων
Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...