Ε. Βόγκλης, Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP, 2021


Ε. Βόγκλης, Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP, 2021

Το παρόν έργο παρουσιάζει και μελετά την πρόσφατη απόφαση της 5ης Μαΐου 2020 του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΒVerfG) που προκάλεσε έναν μάλλον πρωτοφανή δημόσιο διάλογο και κριτική.

Στόχος της παρούσας μονογραφίας δεν είναι να παρουσιάσει τις θέσεις και τα επιχειρήματα του BVerfG και του ΔΕΕ, τα οποία θεωρούνται γνωστά, αλλά να επικεντρωθεί σε επιμέρους θέματα, παρατηρήσεις και προτάσεις. Ειδικότερα, παρουσιάζονται συγκεκριμένες πλευρές της συνολικής επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται από την απόφαση και ζητήματα γύρω από αυτή, όπως οι αιτίες της σύγκρουσης, τα νομικά επιχειρήματά της απόφασης, οι στόχοι του δικαστηρίου και η γενική οπτική του δικαστηρίου, η αρχή της αναλογικότητας και άλλες θεμελιώσεις αρχές, αλλά και η έλλειψη αναζήτησης λύσεων στο πεδίο του αστικού δίκαιου.

Ο συγγραφέας διατυπώνει τις προσωπικές του παρατηρήσεις και το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά από πλούσια και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η απόφαση του BVerfG δεν είχε απλά θέσει ανοικτά ζητήματα που θα απασχολούσαν τον επιστημονικό διάλογο, αλλά έλαβε θέσεις που απέκλιναν τόσο από τις κρατούσες απόψεις, ώστε με ακαδημαϊκούς όρους θα ήταν δύσκολο να υποστηριχθούν και να γίνουν δεκτές. Η απόφαση, ως εκ τούτου, εξ ορισμού επιδιώκει την πρωτοτυπία και αξιολογείται γι’ αυτό.

Ενόψει των μελλοντικών δικών στο ίδιο πεδίο το καίριο ερώτημα είναι ποια θα είναι η εξέλιξη από εδώ και πέρα. Όλες οι ανωτέρω σκέψεις, παρατίθενται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό όχι μόνο σε νομικούς, αλλά σε κάθε μελετητή του ευρύτερου αντικειμένου της απόφασης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μεθοδολογική εξέταση των θεμελίων της απόφασης του BVerfG για το PSPP
υπό το φως των αρχών του Αστικού Δικαίου
© 2021
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-410-0
Σελίδες
ΧΙ + 168
Τιμή
€ 18,00

Τιμή με έκπτωση: € 13,50

Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Συντομογραφίες

§1. Εισαγωγή

§2. Το ιδιωτικό δίκαιο στην κρίση

§3. Δίκαιο ανάγκης;

§4. Θέση του προβληματισμού

§5. Αιτίες της σύγκρουσης

§6. Η δημοκρατική αρχή

§7. Αντιπαράθεση με νομικά επιχειρήματα

§8. Οι στόχοι του BVerfG

§9. Το αντικείμενο της ρύθμισης

§10. Επιστημονική-τεχνική κρίση

§11. Η πορεία της εξέλιξης του τραπεζικού δικαίου

§12. Το νομικό πεδίο επίλυσης των διαφορών κατά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα

§13. Θεωρητικά λαθεμένη η οπτική του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου

§14. Ο κρίσιμος χρόνος

§15. Η αρχή της αναλογικότητας

§16. Η αρχή της ασφάλειας του δικαίου

§17. Διάκριση μεταξύ νομισματικής και οικονομικής πολιτικής

§18. Βασικές αξιολογήσεις

§19. Συμπεράσματα

§20. Επίλογος

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, η δικονομική του οργάνωση και η συνεχής αναζήτηση των ορίων του, συναρτώνται άμεσα με τα ιδιαίτερα προβλήματα που θέτει...
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Η ανάλυση του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού, ως μετεξέλιξης της συνταγματικής απορρύθμισης, διερευνά την αξιακά ανάδρομη πορεία του σύγχρονου ευρωπαϊκού συνταγματισμού λόγω...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται εκτενώς η μέθοδος ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος που ακολουθεί και προτείνει ο Συγγραφέας. Ειδικότερα, πρόκειται για πλήρη...
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022
Το παρόν έργο αποτελεί μια αυτοτελή έκδοση της ερμηνείας του άρθρου 1 του Συντάγματος, η οποία έχει ως αντικείμενο μελέτης τις βάσεις και τις αρχές του πολιτεύματος, αλλά η...
Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022
Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται μελέτες που ανάγονται σε διάστημα 50 περίπου ετών (1975-2022) και είναι γραμμένες σε ελληνική ή γαλλική γλώσσα. Αφορούν σε κρίσιμα θέματα...