Ε. Βαλαβάνη-Πολατίδου, Το κληρονομικό δικαίωμα των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους, 1995


Ε. Βαλαβάνη-Πολατίδου, Το κληρονομικό δικαίωμα των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους, 1995 Από το ευρύτερο φάσμα της νομοθετικής μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο ν. 1329/1983, η μελέτη παρουσιάζει ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό: το νέο καθεστώς των κληρονομικών δικαιωμάτων των εκτός γάμου γεννημένων τέκνων, όπου η αρχή της εξομοίωσης και η είσοδος του ε.γ.γ.τ. στην πατρική οικογένεια οδηγούν σε πραγματική ισότητα. Η εξομοίωση, όμως, προϋποθέτει την αναγνώριση, γεγονός που δημιουργεί και τα βασικότερα προβλήματα στις κληρονομικές σχέσεις. Αλλά και πέρα από αυτό, η εγκατάλειψη της διάκρισης, μεταξύ των τέκνων και στο πεδίο των κληρονομικών σχέσεων με τους γονείς, δε σημαίνει ότι το δίκαιο παύει να κάνει διακρίσεις, ανάλογα αν το τέκνο κατάγεται από γονείς που συνδέονται ή όχι με γάμο μεταξύ τους. Και η 'πραγματική κατάσταση', επίσης του ε.γ.γ.τ., στο μέτρο που αυτή επιδρά στην έκταση των κληρονομικών δικαιωμάτων, παρουσιάζει αναπόφευκτες ιδιαιτερότητες.

Η μελέτη περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Πέρα από την ιστορική και συγκριτική επισκόπηση του θεσμού, που επιχειρείται στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο ερευνάται συστηματικά το κληρονομικό δικαίωμα του ε.γ.γ.τ. ως αντικείμενο μεταρρύθμισης του οικογενειακού δικαίου του ΑΚ, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική θεμελίωση του δικαιώματος, όπως και στη συμβατότητα της νέας ρύθμισης, με τις κληρονομικές διατάξεις του ΑΚ, στο μέτρο που αυτές θεωρούν την οικογένεια ως βάση της κληρονομικής διαδοχής.

Στο τρίτο κεφάλαιο το κληρονομικό δικαίωμα του ε.γ.γ.τ. εξετάζεται τόσο στη γέννηση, όσο και στη λειτουργία του, με ανάλυση όλων των προβλημάτων που αφορούν στο περιεχόμενο, στην έκταση και στην άσκηση του δικαιώματος. Στο τέταρτο, τέλος κεφάλαιο αντιμετωπίζονται τα διαχρονικού δικαίου ζητήματα που δημιουργούνται στις κληρονομικές σχέσεις των ε.γ.γ.τ. που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.1329/1983

Έργο εύχρηστο, γραμμένο με τρόπο συστηματικό και αναλυτικό, που εξαντλεί όλες τις διαστάσεις του θέματος, αντιμετωπίζοντας όλα τα συναφή ζητήματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, με πλουσιότατη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το κληρονομικό δικαίωμα των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους
Μετά την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου
© 1995
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-218-1
Σελίδες
314
Τιμή
€ 19,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και...
Κ. Πανάγος, Παρένθετη Μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2023
Συστηματική ανάλυση της παρένθετης μητρότητας υπό το ελληνικό νομικό πλαίσιο με εγκληματολογικές προεκτάσεις απαραίτητες για τους νομικούς της πράξης
Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων