Ε. Βαλαβάνη-Πολατίδου, Το κληρονομικό δικαίωμα των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους, 1995


Ε. Βαλαβάνη-Πολατίδου, Το κληρονομικό δικαίωμα των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους, 1995 Από το ευρύτερο φάσμα της νομοθετικής μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο ν. 1329/1983, η μελέτη παρουσιάζει ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό: το νέο καθεστώς των κληρονομικών δικαιωμάτων των εκτός γάμου γεννημένων τέκνων, όπου η αρχή της εξομοίωσης και η είσοδος του ε.γ.γ.τ. στην πατρική οικογένεια οδηγούν σε πραγματική ισότητα. Η εξομοίωση, όμως, προϋποθέτει την αναγνώριση, γεγονός που δημιουργεί και τα βασικότερα προβλήματα στις κληρονομικές σχέσεις. Αλλά και πέρα από αυτό, η εγκατάλειψη της διάκρισης, μεταξύ των τέκνων και στο πεδίο των κληρονομικών σχέσεων με τους γονείς, δε σημαίνει ότι το δίκαιο παύει να κάνει διακρίσεις, ανάλογα αν το τέκνο κατάγεται από γονείς που συνδέονται ή όχι με γάμο μεταξύ τους. Και η 'πραγματική κατάσταση', επίσης του ε.γ.γ.τ., στο μέτρο που αυτή επιδρά στην έκταση των κληρονομικών δικαιωμάτων, παρουσιάζει αναπόφευκτες ιδιαιτερότητες.

Η μελέτη περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια. Πέρα από την ιστορική και συγκριτική επισκόπηση του θεσμού, που επιχειρείται στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο ερευνάται συστηματικά το κληρονομικό δικαίωμα του ε.γ.γ.τ. ως αντικείμενο μεταρρύθμισης του οικογενειακού δικαίου του ΑΚ, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική θεμελίωση του δικαιώματος, όπως και στη συμβατότητα της νέας ρύθμισης, με τις κληρονομικές διατάξεις του ΑΚ, στο μέτρο που αυτές θεωρούν την οικογένεια ως βάση της κληρονομικής διαδοχής.

Στο τρίτο κεφάλαιο το κληρονομικό δικαίωμα του ε.γ.γ.τ. εξετάζεται τόσο στη γέννηση, όσο και στη λειτουργία του, με ανάλυση όλων των προβλημάτων που αφορούν στο περιεχόμενο, στην έκταση και στην άσκηση του δικαιώματος. Στο τέταρτο, τέλος κεφάλαιο αντιμετωπίζονται τα διαχρονικού δικαίου ζητήματα που δημιουργούνται στις κληρονομικές σχέσεις των ε.γ.γ.τ. που γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.1329/1983

Έργο εύχρηστο, γραμμένο με τρόπο συστηματικό και αναλυτικό, που εξαντλεί όλες τις διαστάσεις του θέματος, αντιμετωπίζοντας όλα τα συναφή ζητήματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, με πλουσιότατη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το κληρονομικό δικαίωμα των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους
Μετά την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου
© 1995
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-218-1
Σελίδες
314
Τιμή
€ 19,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Στα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη (δεύτερη) έκδοση του βιβλίου, το Οικογενειακό Δίκαιο υπέστη πλήθος νομοθετικών παρεμβάσεων. Η πρώτη αφορά στο συναινετικό...
Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον αστικό κώδικα αλλά και...
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Η ολοένα αυξανόμενη άσκηση αγωγών αστικής ιατρικής ευθύνης στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, με αίτημα υπέρογκες αποζημιώσεις, καταδεικνύει τη μείζονα σημασία του...
Μ.-Ε. Γερασοπούλου, Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #3
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015 και στοχεύει στην ανάδειξη της οντολογίας του συμφώνου, αλλά...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, τόμ. 2, 8η έκδ., 2021
Κυκλοφορεί η όγδοη έκδοση του «Οικογενειακού Δικαίου» που περιέχει όλη την ύλη του οικογενειακού δικαίου στην οποία περιλήφθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο και όλες οι τελευταίες...