Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο, 2η έκδ., 2005


Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο, 2η έκδ., 2005

Στη νέα, δεύτερη, έκδοση του βιβλίου παρουσιάζεται, αναλύεται και ερμηνεύεται, εκτός από το ν. 3089/2002 για την «ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», και το δεύτερο σχετικό ελληνικό νομοθέτημα, που είναι ο ν. 3305/2005, για την «εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής».

Στην έκδοση αυτή όλα τα νομικά ζητήματα της τεχνητής γονιμοποίησης αντιμετωπίζονται ενόψει της συνολικής πλέον και ολοκληρωμένης νέας ειδικής ελληνικής νομοθεσίας. Και τέτοια είναι τα προβλήματα του επιτρεπτού και της ίδρυσης της συγγένειας στις επιμέρους περιπτώσεις της ομόλογης, της ετερόλογης και της μεταθανάτιας γονιμοποίησης, καθώς και της παρένθετης μητρότητας, είτε αυτές αφορούν έγγαμα είτε άγαμα ζευγάρια, ενώ εξετάζονται επίσης τα ζητήματα των συναινέσεων των ενδιαφερομένων, των ορίων ηλικίας, της κλωνοποίησης και της επιλογής φύλου, της ανωνυμίας τρίτων δοτών σε συνδυασμό και με την τήρηση των σχετικών αρχείων, της κρυοσυντήρησης και της τύχης του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού, καθώς και ζητήματα ίδρυσης και προσβολής της πατρότητας και της μητρότητας, και εκούσιας και δικαστικής αναγνώρισης. Η παρούσα έκδοση είναι η πρώτη που αντιμετωπίζει με πληρότητα τα ζητήματα αυτά μετά την έκδοση και του δεύτερου νέου ελληνικού νόμου για την τεχνητή αναπαραγωγή, αποτελώντας έτσι ένα χρησιμότατο βοήθημα όχι μόνο για τους νομικούς της πράξης, αλλά και για τους ιατρούς, διευθυντές ιατρικών κέντρων και γενετιστές, που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες στα υπογόνιμα ζευγάρια.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τεχνητή γονιμοποίηση και Οικογενειακό Δίκαιο
Η ειδική ελληνική νομοθεσία: Ν. 3089/2002 και 3305/2005
© 2005
Συγγραφέας
Έκδοση
2η έκδ.
ISBN
978-960-301-996-8
Σελίδες
XII + 238
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

EIΣAΓΩΓH

OI KAINOTOMIEΣ TΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠPΩTO KEΦAΛAIO

H IATPIKH YΠOBOHΘHΣH ΣTHN ANΘPΩΠINH ANAΠAPAΓΩΓH

I. Οι γενικές διατάξεις για την ιατρική αναγκαιότητα, τα όρια ηλικίας, την επιλογή φύλου και την κλωνοποίηση

II. Οι διατάξεις για τη γενική συναίνεση των ενδιαφερομένων (έγγαμων ζευγαριών, ζευγαριών που ζουν σε ελεύθερη ένωση, άγαμων μοναχικών γυναικών)

III. H μεταθανάτια γονιμοποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στην κρυοσυντήρηση)

1. Γενικά για τη μεταθανάτια γονιμοποίηση

2. Σχετικά με την κρυοσυντήρηση του γεννητικού υλικού (και τη νομική του φύση)

3. Tο επιτρεπτό της μεταθανάτιας γονιμοποίησης και οι προϋποθέσεις του

IV. H παρένθετη μητρότητα ή «δανεισμός μήτρας»

1. Γενικά για την παρένθετη μητρότητα

2. Tο επιτρεπτό της παρένθετης μητρότητας και οι προϋποθέσεις του

V. H τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού και η ετερόλογη γονιμοποίηση

1. Γενικά για την τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού

2. Eιδικά η διάθεση του γεννητικού υλικού σε τρίτους ενδιαφερομένους - H ετερόλογη γονιμοποίηση

α. Eιδικότερα η γονιμοποίηση με ξένο σπέρμα

β. Eιδικότερα η γονιμοποίηση με ξένο ωάριο

γ. Eιδικότερα η αναπαραγωγή με ξένο γονιμοποιημένο ωάριο

δ. H ανωνυμία των δοτών του γεννητικού υλικού

ΔEYTEPO KEΦAΛAIO

IATPIKH YΠOBOHΘHΣH KAI ΣYΓΓENEIA

I. H ίδρυση της συγγένειας με τη μητέρα

1. O κανόνας της ίδρυσης της συγγένειας με βάση τη γέννηση

2. H εξαίρεση του τεκμηρίου του άρθρου 1464 στην περίπτωση της παρένθετης μητρότητας

II. H ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα

1. Παιδιά γεννημένα σε γάμο

α. Tο τεκμήριο καταγωγής από γάμο στην ειδική περίπτωση της μεταθανάτιας γονιμοποίησης

β. Iατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και προσβολή της πατρότητας

2. Παιδιά γεννημένα χωρίς γάμο

α. Oι ειδικές ρυθμίσεις για την αυτόματη εκούσια αναγνώριση στην περίπτωση της ελεύθερης ένωσης

β. O αποκλεισμός της δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητας στην περίπτωση της τεχνητής γονιμοποίησης με γεννητικό υλικό τρίτου δότη

ΠAPAPTHMA

I. O νόμος 3089/2002: «Iατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή»

II. H Eισηγητική Έκθεση του νόμου 3089/2002

ΙΙΙ. Ο νόμος 3305/2005: «Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής»

IV. H Eισηγητική Έκθεση του νόμου 3305/2005

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

EIΣAΓΩΓH

OI KAINOTOMIEΣ TΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠPΩTO KEΦAΛAIO

H IATPIKH YΠOBOHΘHΣH ΣTHN ANΘPΩΠINH ANAΠAPAΓΩΓH

I. Οι γενικές διατάξεις για την ιατρική αναγκαιότητα, τα όρια ηλικίας, την επιλογή φύλου και την κλωνοποίηση

II. Οι διατάξεις για τη γενική συναίνεση των ενδιαφερομένων (έγγαμων ζευγαριών, ζευγαριών που ζουν σε ελεύθερη ένωση, άγαμων μοναχικών γυναικών)

III. H μεταθανάτια γονιμοποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στην κρυοσυντήρηση)

1. Γενικά για τη μεταθανάτια γονιμοποίηση

2. Σχετικά με την κρυοσυντήρηση του γεννητικού υλικού (και τη νομική του φύση)

3. Tο επιτρεπτό της μεταθανάτιας γονιμοποίησης και οι προϋποθέσεις του

IV. H παρένθετη μητρότητα ή «δανεισμός μήτρας»

1. Γενικά για την παρένθετη μητρότητα

2. Tο επιτρεπτό της παρένθετης μητρότητας και οι προϋποθέσεις του

V. H τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού και η ετερόλογη γονιμοποίηση

1. Γενικά για την τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού

2. Eιδικά η διάθεση του γεννητικού υλικού σε τρίτους ενδιαφερομένους - H ετερόλογη γονιμοποίηση

α. Eιδικότερα η γονιμοποίηση με ξένο σπέρμα

β. Eιδικότερα η γονιμοποίηση με ξένο ωάριο

γ. Eιδικότερα η αναπαραγωγή με ξένο γονιμοποιημένο ωάριο

δ. H ανωνυμία των δοτών του γεννητικού υλικού

ΔEYTEPO KEΦAΛAIO

IATPIKH YΠOBOHΘHΣH KAI ΣYΓΓENEIA

I. H ίδρυση της συγγένειας με τη μητέρα

1. O κανόνας της ίδρυσης της συγγένειας με βάση τη γέννηση

2. H εξαίρεση του τεκμηρίου του άρθρου 1464 στην περίπτωση της παρένθετης μητρότητας

II. H ίδρυση της συγγένειας με τον πατέρα

1. Παιδιά γεννημένα σε γάμο

α. Tο τεκμήριο καταγωγής από γάμο στην ειδική περίπτωση της μεταθανάτιας γονιμοποίησης

β. Iατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και προσβολή της πατρότητας

2. Παιδιά γεννημένα χωρίς γάμο

α. Oι ειδικές ρυθμίσεις για την αυτόματη εκούσια αναγνώριση στην περίπτωση της ελεύθερης ένωσης

β. O αποκλεισμός της δικαστικής αναγνώρισης της πατρότητας στην περίπτωση της τεχνητής γονιμοποίησης με γεννητικό υλικό τρίτου δότη

ΠAPAPTHMA

I. O νόμος 3089/2002: «Iατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή»

II. H Eισηγητική Έκθεση του νόμου 3089/2002

ΙΙΙ. Ο νόμος 3305/2005: «Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής»

IV. H Eισηγητική Έκθεση του νόμου 3305/2005

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Γ. Γεωργόπουλος/Α. Καλαϊτζή..., Yποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, 2014
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #18
Έμμεση συνέπεια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, και ιδίως της εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι ότι μέσω αυτής πολλαπλασιάζονται τα -τεχνικά εφικτά- οικογενειακά σχήματα....
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Μελέτες Οικογενειακού Δικαίου & Δικαίου της Βιοϊατρικής (1980-2010), 2010
Στον τόμο αυτόν έχουν συγκεντρωθεί μελέτες των τριών τελευταίων δεκαετιών που έχουν ως αντικείμενο το Οικογενειακό Δίκαιο, είτε με τον αμιγή, κλασικό χαρακτήρα του ως δικαίου...
Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Α. Μανιτάκης..., Τεχνητή γονιμοποίηση και γενετική τεχνολογία: Η ηθικονομική διάσταση, 2003
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #48
Το νέο αυτό τεύχος της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος είναι αφιερωμένο στο επίκαιρο θέμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (τεχνητής γονιμοποίησης), που σε συνδυασμό...
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, 9η έκδ., 2024
Όλη η ύλη του Οικογενειακού Δικαίου σε έναν πλήρως επικαιροποιημένο τόμο