Μονογραφίες


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 971 έως 979 από 979
Λ.-Μ. Πίψου, Αναγκαστική εκτέλεση προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως, 1992
Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 947 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην πράξη. Σημαντική συνδρομή για την εύρεση λύσεων στα πολυποίκιλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα