Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Η διεθνής απαγωγή παιδιών, 1996


Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Η διεθνής απαγωγή παιδιών, 1996
  • Ερμηνεία και παράθεση των διατάξεων της Σύμβασης της Χάγης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του 1980.
  • Τα μέσα αντιμετώπισης της διεθνούς απαγωγής παιδιών που παρέχει το εσωτερικό και διεθνές δίκαιο.
  • Η εφαρμογή της Σύμβασης στα ελληνικά δικαστήρια.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η διεθνής απαγωγή παιδιών
Κατά την Σύμβαση της Χάγης του 1980
© 1996
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-263-7
Σελίδες
XIV + 368
Τιμή
€ 17,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας συντομογραφιών

Πρώτο Κεφάλαιο: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Δεύτερο Κεφάλαιο: Ανάγκη αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας στο πεδίο της προστασίας του παιδιού

Τρίτο Κεφάλαιο: Η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου στο ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

1. Ουσιαστικό δίκαιο

2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

3. Ποινικό δίκαιο

Τέταρτο Κεφάλαιο: Το συμφέρον του παιδιού

Πέμπτο Κεφάλαιο: Φύση, χαρακτηριστικά, δομή, ορολογία της σύμβασης

Έκτο Κεφάλαιο: Οι συντελεστές του δράματος: Tα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διεθνή απαγωγή παιδιών

Έβδομο Κεφάλαιο: Οι Κεντρικές Αρχές

Όγδοο Κεφάλαιο: Το άρθρο 3 της Σύμβασης

Ένατο Κεφάλαιο: Η επιστροφή του παιδιού και τα προβλήματά της

Δέκατο Κεφάλαιο: Εξαιρέσεις στην επιστροφή του παιδιού

Ενδέκατο Κεφάλαιο: Η εξαίρεση της διάταξης του άρθρου

Δωδέκατο Κεφάλαιο: Η διαδικασία

Δέκατο τρίτο Κεφάλαιο: Τα έξοδα

Δέκατο τέταρτο Κεφάλαιο: Η προστασία του δικαιώματος επικοινωνίας

Δέκατο πέμπτο Κεφάλαιο: Συγκριτική επισκόπηση της σύμβασης της Χάγης και της Ευρωπαϊκής σύμβασης του

Δέκατο έκτο Κεφάλαιο: Γενικές και τελικές διατάξεις της σύμβασης

Δέκατο έβδομο Κεφάλαιο: Η εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης από τα ελληνικά δικαστήρια

Επίμετρο

Παραρτήματα

Παράρτημα 1. Η σύμβαση της Χάγης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών του 1980 (αγγλικό και ελληνικό κείμενο)

Παράρτημα 2. Η Ευρωπαϊκή σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους του 1980 (γαλλικό και ελληνικό κείμενο)

Παράρτημα 3. Υπόδειγμα αιτήσεως και εξουσιοδοτήσεως

Παράρτημα 4. Κατάλογος πολιτειών στις οποίες ισχύει η σύμβαση και των Κεντρικών Αρχών τους

Αγγλική περίληψη

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Σειρά: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #6
Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εκχώρηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έμφαση δίνεται στην ιδιάζουσα πρακτική σημασία...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομικό πλαίσιο του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς...
Α. Μπρεδήμας, Διεθνές δίκαιο και διπλωματία στα χρόνια της επανάστασης του 1821, 2021
Η παρούσα μελέτη αναλύει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στη σχέση της Επανάστασης του 1821 με το διεθνές δίκαιο. Όπως αναφέρει και ο συγγραφέας, το διεθνές δίκαιο, το οποίο,...