Μελέτες


Εκδόσεις 1 έως 5 από 5
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Σειρά: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Μελέτη της σύνδεσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας με το δικονομικό δίκαιο
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
J. Habermas, Η δεύτερη ευκαιρία: Τριάντα χρόνια μετά (1990-2020), 2020
Ο Jürgen Habermas, o φιλόσοφος που εκφράζει την εποχή μας, δημοσίευσε ένα κείμενο με τον τίτλο: «30 χρόνια ενότητας: η δεύτερη ευκαιρία για την Ευρώπη» (30 Jahre Einheit: Die...
Κ. Βατάλης, Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), 2007
Η σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει καταστεί καίρια για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, οι αρνητικές συνέπειες των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να...