Δημόσιο & Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Διεθνείς Σχέσεις


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 111 έως 117 από 117
Π. Στάγκος, Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων, 1997
Σειρά: Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, #7
Συλλογή όλων των διεθνών νομικών κειμένων που διέπουν τις διεθνείς άμεσες επενδύσεις και έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη χώρα μας. Οι διμερείς συμφωνίες προαγωγής και...
Ε. Βασιλακάκης, Το νομικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία, 1996
Μια από τις παραμέτρους που πρέπει να εξετάσει ο 'Ελληνας επιχειρηματίας που προτίθεται να αναπτύξει επενδυτική δραστηριότητα στη Βουλγαρία, είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο....
Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Η διεθνής απαγωγή παιδιών, 1996
Ερμηνεία και παράθεση των διατάξεων της Σύμβασης της Χάγης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του 1980. Τα μέσα αντιμετώπισης της διεθνούς απαγωγής παιδιών που παρέχει το εσωτερικό...
L. Kotsiris, Law at the turn of the 20th Century, 1993
On the eve of the third millennium social and economic relations, science and technology have developed at an unusually accelerated speed. Interaction among these factors...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα