Αστικό Δίκαιο / Κτηματολόγιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 38
Α. Λαχανόπουλος/Σ. Κλεισιάρης/Ε. Κοτζανικολάου..., Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #18
Ο αείμνηστος Δημήτριος Ευρυγένης εύστοχα έχει επισημάνει ότι το συγκριτικό δίκαιο αφορά τόσο στη μελέτη του αλλοδαπού δικαίου, όσο και στο προϊόν που προκύπτει από τη...
Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 5η έκδ., 2021
Οι διαρκείς νομοθετικές μεταβολές στο πεδίο των κτηματολογικών εγγράφων, η πληθώρα νέων δικαστικών αποφάσεων, αλλά και η εξάντληση της προηγούμενης έκδοσης, επέβαλαν την...
Μ. Τσιλιγγερίδου, Η Τριτανακοπή στην Κτηματολογική Δίκη, 2021
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #17
Το παρόν έργο αποτελεί τη διδακτορική διατριβή της συγγραφέως υπό τον τίτλο: «Η τριτανακοπή στην κτηματολογική δίκη». Σε διαρκή διάλογο με τη νομολογία και τη θεωρία, η...
Γ. Διαμαντόπουλος/Ε. Ασημακοπούλου/Α. Βεζυρτζή..., Εθνικό Κτηματολόγιο, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #12
Η παρούσα έκδοση περιέχει εκτενή ανάπτυξη και επίλυση όλων των κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων, αλλά και των προβλημάτων που ταλανίζουν την πράξη, με αναλυτική αναφορά αφενός...
Γ. Διαμαντόπουλος/Χ. Πογιατζής/Χ. Κληρίδης..., Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #13
Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών επαληθεύουν το ενδεχόμενο εφαρμογής από έλληνα δικαστή διατάξεων τόσο του κυπριακού, όσο και του ελληνικού κτηματολογικού δικαίου....
Σ. Λισγάρα, Χρησικτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο, 2020
Η παρούσα μελέτη ασχολείται συστηματικά και συνδυαστικά με τη χρησικτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, εντοπίζονται και επιλύονται θεωρητικά και πρακτικά...
Α. Μιχαλάκης, Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στο κτηματολογικό δικονομικό δίκαιο, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #15
Η οικονομία της δίκης, ο περιορισμός των δικαστικών εξόδων, η αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων αποτελούν rationes που αποσκοπούν στον ένα και μοναδικό υπερνομοθετικής...
Μ. Περτσελάκη, Πρωτόκολλα και Δημόσια Κτήματα, 2020
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #14
Η παρούσα μονογραφία της Μαρίας Περτσελάκη, Δ.Ν. Πρωτοδίκη παρουσιάζει το πλήρες φάσμα των πράξεων της Διοίκησης - Πρωτοκόλλων που σκοπούν στη διοικητική προστασία των...
Ι. Σπυριδάκης/Μ. Σπυριδάκης, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2η έκδ., 2020
Συστηματική και κατ’ άρθρο ερμηνεία των νόμων για το Εθνικό Κτηματολόγιο και την κτηματογράφηση.
Α. Αρβανίτης/Μ. Περτσελάκη/Ν. Γεωργάκης..., Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη, 2019
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #11
Η εναλλαγή νομικών και τοπογράφων-μηχανικών κατά την παρουσίαση των εισηγήσεων στον παρόντα τόμο, όπου διερευνώνται ζητήματα τοπογραφικής πραγματογνωμοσύνης και όχι μόνον,...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα