Εργατικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 81 έως 88 από 88
Α. Καζάκος, Το δικαίωμα απασχόλησης, 1992
Σειρά: Δημοσιεύματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης, #1
Συστηματοποίηση των λύσεων για τη θεμελίωση του δικαιώματος της απασχόλησης με αξιοποίηση της νομολογίας των δικαστηρίων και ιδίως της αρεοπαγιτικής η συνάρθρωση του...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα