Δ. Δασκαλάκης, Η συλλογική αυτονομία στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία, 1995


Δ. Δασκαλάκης, Η συλλογική αυτονομία στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία, 1995

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η συλλογική αυτονομία στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία
Η εμπειρία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις ευρωπαϊκές χώρες
© 1995
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-301-217-3
Σελίδες
356
Τιμή
€ 16,00

Τιμή με έκπτωση: € 12,00

Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΡΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ, ΦΥΣΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

1.1.Ο Θεσμός των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.2.Έννοια και Φύση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

1.3.Οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Πλαίσιο Συστήματος των Εργασιακών Σχέσεων

1.4. Η Συγκριτική Μελέτη των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

2.3.1. Κατοχύρωση σε Διεθνές και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

2.3.2. Κατοχύρωση στις Εθνικές Νομοθεσίες των Ευρωπαϊκών Κρατών

2.1.Εισαγωγή

2.2. Ιστορικές Καταβολές των Συλλογικών Διεκδικήσεων και Διαπραγματεύσεων

2.3.Θεσμική Κατοχύρωση της Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και της Συλλογικής Αυτονομίας Εργαζομένων και Εργοδοτών

1. Συλλογικές Διαπραγματεύσεις: Διευκρινίσεις Ορολογίας και Μεθοδολογίας

2. Κοινωνικές και Θεσμικές Καταβολές της Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Δράσης

ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

3.1. Η Οικονομική Κρίση

3.2. Η Νέα Τεχνολογία

3.3. Η Διεθνοποίηση της Οικονομίας

3.4. Η Αλλαγή της Δομής της Αγοράς Εργασίας

3.5. Η Ανάπτυξη μίας Νέας Κουλτούρας Διαλόγου και Συνεργασίας

4.1. Εισαγωγή

4.2. Η Εργοδοτική Πλευρά

4.3. Η Εργατική Πλευρά

5.1. Εισαγωγή

5.2. Θεωρητικό και Ιστορικό Πλαίσιο του Κρατικού Παρεμβατισμού

5.3. Τυπολογία των Εθνικών Συστημάτων

5.4. Ουσιαστικές και Διαδικαστικές Νομοθετικές Παρεμβάσεις στις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

5.5. Ο Ρόλος της Εισοδηματικής Πολιτικής

3. Το Ραγδαία Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

4. Οι Φορείς των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων: Προβλήματα Εκπροσώπησης των Κοινωνικών Συμφερόντων

5. Κράτος, Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Εργασιακές Σχέσεις

ΜΕΡΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

6.5.1. Η Αναγνώριση των Συνδικάτων προς το Σκοπό των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

6.5.2. Η Υιοθέτηση Αρχών για τη Διευκόλυνση και τον Εξορθολογισμό του Διαλόγου

6.1. Εισαγωγή

6.2. Η Έκταση Εφαρμογής των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

6.3. Τα Επίπεδα και η Δομή των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

6.4. Το Αντικείμενο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και το Περιεχόμενο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

6.5. Διαδικαστικά Θέματα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

6.6. Μόνιμα ´Οργανα Εκπροσώπησης

6.7. Λοιπά Θέματα

6. Θεσμικό Πλαίσιο και Πρακτική των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων: Συγκριτική Προσέγγιση

ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Παράρτημα

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Οι σημαντικές μεταβολές που επέφερε στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021, αλλά και ορισμένοι άλλοι νόμοι που ψηφίσθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε, κατέστησαν αναγκαία την...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021 και ορισμένοι προγενέστεροι νόμοι κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση των «Εφαρμογών...
Κ. Μπακόπουλος, Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της, 2022
Με τον ν. 4808/2021 το ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου απέκτησε ανανεωμένη όψη. Πέρα από τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε επιμέρους πεδία...
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 3η έκδ., 2021
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Οι τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας με τον πρόσφατο νόμο 4808/2021 κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση, στην οποία λήφθηκαν υπόψη και οι τροποποιήσεις που...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 2, 2021
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 21 θέματα με αντικείμενο ζητήματα εργατικού δικαίου από την ύλη των συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Οι τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4808/2021...