Δ. Δασκαλάκης, Η συλλογική αυτονομία στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία, 1995


Δ. Δασκαλάκης, Η συλλογική αυτονομία στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία, 1995

Edition info

Title
Η συλλογική αυτονομία στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία
Η εμπειρία των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις ευρωπαϊκές χώρες
© 1995
Author
Series
ISBN
978-960-301-217-3
Pages
356
Price
€ 16.00
In stock

Table of contents   +

ΜΕΡΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ, ΦΥΣΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

1.1.Ο Θεσμός των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων: Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1.2.Έννοια και Φύση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

1.3.Οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Πλαίσιο Συστήματος των Εργασιακών Σχέσεων

1.4. Η Συγκριτική Μελέτη των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

2.3.1. Κατοχύρωση σε Διεθνές και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

2.3.2. Κατοχύρωση στις Εθνικές Νομοθεσίες των Ευρωπαϊκών Κρατών

2.1.Εισαγωγή

2.2. Ιστορικές Καταβολές των Συλλογικών Διεκδικήσεων και Διαπραγματεύσεων

2.3.Θεσμική Κατοχύρωση της Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και της Συλλογικής Αυτονομίας Εργαζομένων και Εργοδοτών

1. Συλλογικές Διαπραγματεύσεις: Διευκρινίσεις Ορολογίας και Μεθοδολογίας

2. Κοινωνικές και Θεσμικές Καταβολές της Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Δράσης

ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

3.1. Η Οικονομική Κρίση

3.2. Η Νέα Τεχνολογία

3.3. Η Διεθνοποίηση της Οικονομίας

3.4. Η Αλλαγή της Δομής της Αγοράς Εργασίας

3.5. Η Ανάπτυξη μίας Νέας Κουλτούρας Διαλόγου και Συνεργασίας

4.1. Εισαγωγή

4.2. Η Εργοδοτική Πλευρά

4.3. Η Εργατική Πλευρά

5.1. Εισαγωγή

5.2. Θεωρητικό και Ιστορικό Πλαίσιο του Κρατικού Παρεμβατισμού

5.3. Τυπολογία των Εθνικών Συστημάτων

5.4. Ουσιαστικές και Διαδικαστικές Νομοθετικές Παρεμβάσεις στις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις

5.5. Ο Ρόλος της Εισοδηματικής Πολιτικής

3. Το Ραγδαία Μεταβαλλόμενο Περιβάλλον των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

4. Οι Φορείς των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων: Προβλήματα Εκπροσώπησης των Κοινωνικών Συμφερόντων

5. Κράτος, Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Εργασιακές Σχέσεις

ΜΕΡΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

6.5.1. Η Αναγνώριση των Συνδικάτων προς το Σκοπό των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

6.5.2. Η Υιοθέτηση Αρχών για τη Διευκόλυνση και τον Εξορθολογισμό του Διαλόγου

6.1. Εισαγωγή

6.2. Η Έκταση Εφαρμογής των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

6.3. Τα Επίπεδα και η Δομή των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

6.4. Το Αντικείμενο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και το Περιεχόμενο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

6.5. Διαδικαστικά Θέματα των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων

6.6. Μόνιμα ´Οργανα Εκπροσώπησης

6.7. Λοιπά Θέματα

6. Θεσμικό Πλαίσιο και Πρακτική των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων: Συγκριτική Προσέγγιση

ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Παράρτημα

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Πίνακας Νο.

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Λεβέντης, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Οι αλλεπάλληλες αλλαγές των διατάξεων που αφορούν την ύλη του συλλογικού εργατικού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης και ακόμα εντονότερα μετά το έτος...
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Η πληρέστερη και εκτενέστερη έκδοση όλης της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, πλήρως επικαιροποιημένη