Εργατικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 71 έως 80 από 88
Κ. Κοσμάτος, Το θεσμικό πλαίσιο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, 2002
Έχει διαπιστωθεί ότι το 10% του παγκοσμίου πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μoρφήαναπηρίας. Στο πλαίσιο αυτό η ενασχόληση του έλληνα νομοθέτη με τα άτομα με ειδικέςανάγκες είναι...
Γ. Κραβαρίτου, Για την κοινωνική Ευρώπη και το δίκαιό της, 2002
Το βιβλίο πραγματεύεται θέματα όπως ο χρόνος εργασίας και η επαναρύθμισή του,τα κοινωνικά δικαιώματα και πώς συνδέονται με την ιδιότητα των ευρωπαίων γυναικώνως πολιτών - τη...
Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, 2002
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, #4
Η παραδοσιακή αντίληψη της οικονομικής θεωρίας διαιρούσε την οικονομία σε δύο κύριους τομείς: τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Κύριο κριτήριο αυτής της κατάταξης ήταν σε...
Το σύστημα κοινωνικής προστασίας από την ανεργία: Εμπειρίες, διαστάσεις και πολιτικές, 2002
Σειρά: Βιβλιοθήκη Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, #5
Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκριση απλά και μόνο των ποσοστών ανεργίας για την εξαγωγή...
Α. Στεργίου, Αναπηρία, 1999
Μια εμπεριστατωμένη μελέτη σχετικά με την έννοια της αναπηρίας στην κοινωνική ασφάλιση και τους όρους πρόσβασης στις σχετικές παροχές. Μελέτη του ασφαλιστικού κινδύνου της...
Α. Καζάκος, Η διαιτησία, 1998
  Λεπτομερειακή ανάλυση των καθημερινών πρακτικών προβλημάτων που απορρέουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων για τη διαιτησία, τις διαιτητικές αποφάσεις και τις...
Α. Καζάκος, Το εργατικό δίκαιο στην πράξη, 1998
Ένα πολύτιμο βοήθημα για την αντιμετώπιση όλων των μεγάλων προβλημάτων εργατικού δικαίου των τελευταίων 20 χρόνων που δίχασαν τη θεωρία και τη νομολογία των δικαστηρίων. Η...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα