Αστικό Δίκαιο / Γενικές Αρχές


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 31 έως 37 από 37
Θ. Παπαζήση, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 2η έκδ., 2004
Το βιβλίο Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Case Studies, δεν αποτελεί απλή ανατύπωση της δεύτερης έκδοσης, αλλά εκ βάθρων επεξεργασία των ζητημάτων που αφορούν στις γενικές...
Α. Κορνηλάκης/Ρ. Γιοβαννόπουλος, Σύγχρονες τάσεις του δικαίου της παραγραφής στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2003
Σειρά: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #49
Το 49ο τεύχος της ΕΝΟΒΕ ασχολείται με τον θεσμό της παραγραφής και τις σύγχρονες τάσεις του στον ευρωπαϊκό χώρο καθώς και με τις προοπτικές και τα προβλήματα της ευρωπαϊκής...
Α. Φρέρης, Παραγραφή εν επιδικία, 2001
Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου, #17
Η μελέτη προτείνει μια ερμηνευτική εκδοχή σχετικά με την έννοια του άρθρου 261 εδ. 2ΑΚ, η οποία φαίνεται να λύνει πολλά από τα ανυπέρβλητα προβλήματα που δημιουργούν οι...
Κ. Βαβούσκος, Εγχειρίδιον αστικού δικαίου, 5η έκδ., 1995
Περιλαμβάνει βασικές έννοιες του δικαίου: • Γενικές Αρχές • Γενικό Ενοχικό • Ειδικό Ενοχικό • Εμπράγματο • Οικογενειακό • Κληρονομικό
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα