Π. Αλικάκος, Η απόφαση στις ενώσεις προσώπων και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 2004


Π. Αλικάκος, Η απόφαση στις ενώσεις προσώπων και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 2004

Oι ενώσεις προσώπων και τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου διαθέτουν ξεχωριστή βούληση, η οποία διαμορφώνεται με ιδιαίτερο τρόπο. Νομοτεχνικό εργαλείο της διαμόρφωσης της βούλησης των ενώσεων προσώπων και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου είναι η «απόφαση».

Σκοπός της μελέτης είναι να αποδώσει σε όλο το εύρος του το συγκεκριμένο μηχανισμό διαμόρφωσης της βούλησης, προσεγγίζοντάς τον σε όλες τις πιθανές μορ-φές ενώσεων προσώπων και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβα-νομένων και σύγχρονων μορφωμάτων, όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού και η Ευρωπαϊκή Εταιρία.

Το έργο εξαντλεί τα θέματα που σχετίζονται με την απόφαση, ως μέσο δια-μόρφωσης συλλογικών οντοτήτων και μονοπρόσωπων νομικών προσώπων. Ανα-πτύσσονται τόσο ζητήματα της πράξης, όπως για παράδειγμα η κατάστρωση της ημε-ρήσιας διάταξης, η ακυρότητα των αποφάσεων, η νομιμοποίηση, ενεργητική και πα-θητική, για την ακύρωσή τους, η προστασία των τρίτων που συναλλάσσονται με το νομικό πρόσωπο, όσο και ζητήματα δογματικά, όπως η ένταξη της απόφασης στις δικαιοπραξίες και η διάκρισή της ανάλογα με το βαθμό ελαττωματικότητάς της.

Το βιβλίο είναι ενημερωμένο με όλα τα τελευταία σχετικά νομοθετήματα του ημεδαπού και του ευρωπαϊκού νομικού χώρου, ενώ διαθέτει πλούσια νομολογία και ελληνική και ξένη βιβλιογραφία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η απόφαση στις ενώσεις προσώπων και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
© 2004
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-882-1
Σελίδες
357
Τιμή
€ 34,00
Σε απόθεμα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κ. Παντελίδου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2η έκδ., 2022
Μια ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση και την εξοικείωση με τις αφηρημένες έννοιες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου
Κ. Παντελίδου, Η αμετάκλητη πληρεξουσιότητα, 3η έκδ., 2022
Μια πλήρης ανάλυση του θεσμού της αμετάκλητης πληρεξουσιότητας με πλούσιες αναφορές σε ζητήματα της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική ανάλυση των Γενικών Αρχών του Αστικού δικαίου με έμφαση στην κατανόηση και την εύληπτη δομή
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Κ. Χατζηγιαννάκης, Νομικές Οντότητες στην έννομη τάξη, 2022
Οι νομικές οντότητες ως υποκείμενα δικαίου - ζητήματα αναγνώρισης και ανάπτυξής τους