Κυπριακό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 23 από 23
Α. Αιμιλιανίδης, Το Κυπριακό δίκαιο του γάμου και του διαζυγίου, 2006
Σειρά: Δίκαιο και Θεσμοί, #7
Το βιβλίο του Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη «Το Κυπριακό Δίκαιο Γάμου και Διαζυγίου» έχει ως βασικό στόχο να αναλύσει το κυπριακό δίκαιο του γάμου και του διαζυγίου και το εύρος και...
Σ. Παπασάββας/Ε. Βασιλακάκης, Στοιχεία Κυπριακού δικαίου, 2002
Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτη-τές και αποσκοπεί να δώσει μια γενική μόνο εικόνα ορισμένων από τις ιδιαιτερότητες του κυπριακού δικαίου. Δεν θα μπορούσε...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα