Ποινικές Επιστήμες / Εγκληματολογία


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 31 έως 37 από 37
Χ. Παπαχαραλάμπους, Φυσιοκρατία και κανονιστικό πρόταγμα, 2003
Στη μονογραφία αυτή εξετάζονται η αιτιότητα και ο αντικειμενικός καταλογισμός ως θεμέλιοι άξονες της γενικής περί αδικήματος θεωρίας, ως αντικειμένου της φιλοσοφίας, της...
Β. Ζησιάδης, Η οικονομική εγκληματικότητα, 2η έκδ., 2002
Η πρόοδος του πολιτισμού και η εξέλιξη της τεχνικής είχαν και δυσμενή επίδραση στο Ποινικό Δίκαιο και στην απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης, προκαλώντας νέα προβλήματα,...
Α. Τσιγκρής, Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας στην Ελλάδα, 2002
Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας αποτελεί το μοναδικό έγκλημα βίας χωρίς συμπαγέςκίνητρο. Η έλλειψη συμπαγούς κινήτρου, η ποικιλομορφία των τρόπων τέλεσης, η σοβαρότητατου...
Μ. Αρχιμανδρίτου, Γυναίκες και έκτιση των ποινών, 2001
Το βιβλίο εξετάζει την ιδιαιτερότητα του ποινικού ελέγχου απέναντι στις γυναίκες, που προσλαμβάνει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε εποχή. Κατά τον 16ο και 17ο π.χ. αιώνα,...
Μ. Αρχιμανδρίτου, Η διαχρονική εξέλιξη της προσέγγισης της ετικέτας, 1996
Η προσέγγιση της ετικέτας ή η εγγραφή του στίγματος στον εγκληματίσαντα, με αφετηρία τις καταγωγικές φιλοσοφικές αναφορές της όσο και την κυρίαρχη πρωτογενή εμφάνισή της στο...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα